Uroczysta promocja Agnieszki Izdebskiej

7 marca 2016 r. miała miejsce obrona rozprawy doktorskiej Agnieszki Izdebskiej.

Uroczysta promocja pani doktor odbyła się 8 grudnia w Collegium Minus.

Temat rozprawy: Poziom organizacji osobowości a rewiktymizacja dorosłych ofiar wykorzystania seksualnego w dzieciństwiePromotorem pracy była Profesor Maria Beisert, natomiast recenzentami: Profesor Józef Krzysztof Gierowski (Uniwersytet Jagielloński) oraz Profesor Beata Pastwa – Wojciechowska (Uniwersytet Gdański).

Czytaj dalej: Uroczysta promocja Agnieszki Izdebskiej

Zakład Seksuologii Klinicznej i Społecznej na Międzynarodowej Konferencji 9th Cracow Conference of Psychology and Law.

Dr Filip Szumski, mgr Dominika Bartoszak i mgr Katarzyna Pilarczyk wzięli udział w IX Międzynarodowej Konferencji Psychologii Sądowej (9th Cracow Conference of Psychology and Law), która odbyła się w dniach 26-27 listopada w Krakowie w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czytaj dalej: Zakład Seksuologii Klinicznej i Społecznej na Międzynarodowej Konferencji 9th Cracow Conference of Psychology and Law.

II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej

Członkowie Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej wzięli udział w II Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej „Oblicza integracji w obszarach teorii i praktyki psychologii klinicznej”, która odbyła się 24-26 listopada 2016 roku w Poznaniu.

Konferencja została zorganizowana przez Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej IP UAM w Poznaniu we współpracy z PSSiAP (Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii – Oddział Poznański).  Konferencja zgromadziła 400 uczestników, w tym ponad 100 uczestników czynnych.

Pracownicy i doktoranci Zakładu Seksuologii przygotowali sympozjum pt. „Doświadczeni a seksualne dziecka a seksualność człowieka dorosłego”.  Czytaj dalej: II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej

Konferencja „Polska Seksuologia. XXV Lat Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego”

Pracownicy i doktoranci Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej wzięli udział w konferencji „Polska Seksuologia. XXV Lat Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego”. Wydarzenie odbyło się 19 – 20 listopada 2016 r. w Warszawie.

Profesor Maria Beisert wraz z doktorem Michałem Lew-Starowiczem przewodniczyła sesji poświęconej Aktualnym problemom polskiej seksuologii.

Ponadto profesor Beisert wygłosiła referat pt. „Kontrowersje wokół opiniodawstwa w sprawach seksuologicznych” w ramach którego między innymi zapoznała uczestników Konferencji ze zmianami w polskim prawie dotyczącymi roli biegłego.

Dr Filip Szumski z kolei zaprezentował wystąpienie pt. „Polski projekt rejestru przestępców seksualnych. Analiza zawartych w nim rozwiązań z perspektywy wiedzy seksuologicznej” .

Ponadto w sesji plakatowej udział wzięły: dr Monika Zielona – Jenek, dr Agnieszka Izdebska, mgr Marta Szymańska – Pytlińska, mgr Dominika Szymańska, mgr Katarzyna Pilarczyk i mgr Marika Witkoś.

Czytaj dalej: Konferencja „Polska Seksuologia. XXV Lat Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego”