Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego cz. II pt. Pacjent i seksuolog w procesie terapii.

9 i 10 grudnia w Poznaniu na Uniwesytecie im. Adama Mickiewicza odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego cz. II pt. Pacjent i seksuolog w procesie terapii. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, a szeroki zakres tematyczny odpowiadał potrzebom wszystkich zainteresowanych problematyką współczesnej seksuologii. Rolę przewodniczącej Komitetu Naukowego pełniła prof. dr hab. Maria Beisert. Skład komitetu organizacyjnego obejmował doktorantki, pracownice oraz pracowników Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej. Sekretarzem Konferencji była mgr Katarzyna Pilarczyk.

W Konferencji wzięło udział prawie 300 uczestników. Wykładowcami byli wybitni specjaliści zagraniczni i krajowi, prezentujący najnowsze doniesienia z zakresu seksuologii i autorskie programy stworzone do pracy z pacjentem seksuologicznym: Msc Paula Hall, Msc Tim Bavinton, dr Filip Szumski, mgr Teresa Jaśkiewicz – Obydzińska oraz mgr Ewa Wach. Konferencja miała charakter dwujęzyczny a sesje wykładowe były symultanicznie tłumaczone. W trakcie Konferencji odbyła się również sesja plakatowa, której towarzyszył konkurs na najlepszy poster naukowy.

Organizatorzy przewidzieli również wydarzenia towarzyszące Konferencji. Dla uczestników, nawiązując do tradycji realizowanej na konferencjach World Association for Sexual Health, przygotowane zostały poprzedzające Konferencję warsztaty superwizyjne prowadzone przez prof. dr hab. Marię Beisert, dr n. med. Wiesława Czernikiewiwcza oraz mgr Wiesława Sokoluka. Ponadto odbył się również warsztat przeprowadzony przez Msc Tima Bavintona. Spotkanie stanowiło rozwinięcie wykładu prelegenta i dotyczyło narzędzi, jakie można wykorzystywać w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Tym samym warsztat wprowadzał uczestników w założenia programu SoSAFE. Zwieńczeniem pierwszego dnia Konferencji był uroczysty bankiet na którym podczas oficjalnej kolacji odbyła się ceremonia wręczenia Certyfikatów Seksuologa Klinicznego.

Konferencja uzyskała rekomendację Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, które przyznało za udział w niej 20 punktów uczestnikom biernym i 65 punktów uczestnikom czynnym.

Konferencja mogła odbyć się dzięki wsparciu finansowemu władz uniwersyteckich – Dyrektora Instytutu Psychologii, Dziekana Wydziału Nauk Społecznych oraz Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto ogromnym wsparciem dla organizatorów byli wszyscy Sponsorzy, Patroni i Partnerzy do których należeli: 

Prezydent Miasta Poznania, Magazyn Psychologiczny „Charaktery”, Kwartalnik „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka.”, Magazyn „Psychologia w praktyce”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwo Szkolne PWN, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Wydawnictwo Naukowe UAM, Wydawnictwo Continuo oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Z sylwetkami Sponsorów, Patronów i Partnerów można zapoznać się na ich stronach internetowych do których odnośniki znajdują się tu. Dziękujemy bardzo za współpracę!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Konferencji poniżej oraz śledzenia naszego profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/podyplomowestudiaseksuologiczne/

 

Uroczysta promocja Agnieszki Izdebskiej

7 marca 2016 r. miała miejsce obrona rozprawy doktorskiej Agnieszki Izdebskiej.

Uroczysta promocja pani doktor odbyła się 8 grudnia w Collegium Minus.

Temat rozprawy: Poziom organizacji osobowości a rewiktymizacja dorosłych ofiar wykorzystania seksualnego w dzieciństwiePromotorem pracy była Profesor Maria Beisert, natomiast recenzentami: Profesor Józef Krzysztof Gierowski (Uniwersytet Jagielloński) oraz Profesor Beata Pastwa – Wojciechowska (Uniwersytet Gdański).

Czytaj dalej: Uroczysta promocja Agnieszki Izdebskiej

Zakład Seksuologii Klinicznej i Społecznej na Międzynarodowej Konferencji 9th Cracow Conference of Psychology and Law.

Dr Filip Szumski, mgr Dominika Bartoszak i mgr Katarzyna Pilarczyk wzięli udział w IX Międzynarodowej Konferencji Psychologii Sądowej (9th Cracow Conference of Psychology and Law), która odbyła się w dniach 26-27 listopada w Krakowie w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czytaj dalej: Zakład Seksuologii Klinicznej i Społecznej na Międzynarodowej Konferencji 9th Cracow Conference of Psychology and Law.

II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej

Członkowie Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej wzięli udział w II Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej „Oblicza integracji w obszarach teorii i praktyki psychologii klinicznej”, która odbyła się 24-26 listopada 2016 roku w Poznaniu.

Konferencja została zorganizowana przez Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej IP UAM w Poznaniu we współpracy z PSSiAP (Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii – Oddział Poznański).  Konferencja zgromadziła 400 uczestników, w tym ponad 100 uczestników czynnych.

Pracownicy i doktoranci Zakładu Seksuologii przygotowali sympozjum pt. „Doświadczeni a seksualne dziecka a seksualność człowieka dorosłego”.  Czytaj dalej: II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej

Konferencja „Polska Seksuologia. XXV Lat Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego”

Pracownicy i doktoranci Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej wzięli udział w konferencji „Polska Seksuologia. XXV Lat Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego”. Wydarzenie odbyło się 19 – 20 listopada 2016 r. w Warszawie.

Profesor Maria Beisert wraz z doktorem Michałem Lew-Starowiczem przewodniczyła sesji poświęconej Aktualnym problemom polskiej seksuologii.

Ponadto profesor Beisert wygłosiła referat pt. „Kontrowersje wokół opiniodawstwa w sprawach seksuologicznych” w ramach którego między innymi zapoznała uczestników Konferencji ze zmianami w polskim prawie dotyczącymi roli biegłego.

Dr Filip Szumski z kolei zaprezentował wystąpienie pt. „Polski projekt rejestru przestępców seksualnych. Analiza zawartych w nim rozwiązań z perspektywy wiedzy seksuologicznej” .

Ponadto w sesji plakatowej udział wzięły: dr Monika Zielona – Jenek, dr Agnieszka Izdebska, mgr Marta Szymańska – Pytlińska, mgr Dominika Szymańska, mgr Katarzyna Pilarczyk i mgr Marika Witkoś.

Czytaj dalej: Konferencja „Polska Seksuologia. XXV Lat Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego”