Badanie seksualności kobiet w okresie epidemii COVID-19

Zakończyłyśmy zbieranie danych od dorosłych kobiet w ramach badania poświęconego uwarunkowaniom ich funkcjonowania seksualnego w bieżącym czasie epidemii COVID-19 i kwarantanny społecznej. W badaniu wzięło udział łącznie prawie 1570 kobiet. Dziękujemy wszystkim uczestniczkom za zaangażowanie i poświęcony czas na wypełnienie ankiety.

Rozpoczynamy teraz opracowywanie materiału badawczego. Wyniki będziemy stopniowo zamieszczać na stronie internetowej projektu.

Wizyta dr Urszuli Martyniuk z Institut für Sexualforschung und Forensische Psychiatrie przy Uniwersytecie w Hamburgu

W dniach 14-18.11.2016  w ramach programu Erasmus Plus, na zaproszenie Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej w Instytucie Psychologii przebywała dr Urszula Martyniuk z Institut für Sexualforschung und Forensische Psychiatrie przy Uniwersytecie w Hamburgu. Dr Martyniuk prowadziła w czasie swojego pobytu zajęcia konwersatoryjne ze studentami specjalności Seksuologia kliniczna na temat “Seksualność a Internet” (tematykę tę podejmowała w swojej rozprawie doktorskiej). Ponadto uczestniczyła w spotkaniu dla studentów specjalności Seksuologia Kliniczna oraz Psychoterapia Zaburzeń Osobowości pod tytułem „Miejsce psychoterapii i psychoterapeuty w systemie opieki zdrowotnej w Niemczech”. W czasie spotkania rozmawiano o osadzeniu pracy psychoterapeutów w publicznej opiece zdrowotnej w Niemczech oraz ścieżce uzyskiwania uprawnień dla wykonywania tego zawodu, także z perspektywy absolwentki/absolwenta poznańskich studiów psychologicznych.