Międzynarodowa Konferencja Seksuologiczna 2017 – Komunikat nr 3

Serdecznie zapraszamy do udziału w przedkonferencyjnych warsztatach superwizyjnych, które odbędą się w terminie 8.12.2017r., w godzinach 14.00 – 19.00.

Każda z 6 grup superwizyjnych liczyć będzie nie więcej niż 10 osób. Ze względu na limit miejsc rejestracja odbędzie się za pośrednictwem odrębnego formularza: link. Rejestracja zostanie uruchomiona w dniu 18 września o godzinie 12.00. Miejsce na warsztatach superwizyjnych jest zagwarantowane osobom, które wniosą pełną opłatę tj. opłatę konferencyjną plus opłatę superwizyjną do dnia 1.11.2017r. O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji: link.

Międzynarodowa Konferencja Seksuologiczna 2017 – Komunikat nr 2

Serdecznie zapraszamy do udziału w sesji plakatowej, która odbędzie się w niedzielę, 10.12.2017r., w godzinach 9.00 – 10.00.

Chęć czynnego udziału w Konferencji można zgłaszać do 30.10.2017r. Prosimy o przesłanie abstraktu plakatu naukowego za pośrednictwem formularza rejestracyjnego: link.

Abstrakt plakatu prezentującego wyniki badań empirycznych lub case study powinien zawierać maksymalnie 250 słów i składać się z następujących części: tytuł, założenia teoretyczne, metoda, wyniki i wnioski. Poster można dodatkowo opisać używając 3-5 słów kluczy, ustawiając je w porządku alfabetycznym.

Więcej informacji: link.

Międzynarodowa Konferencja Seksuologiczna 2017 – Komunikat nr 1

Studia Podyplomowe Seksuologia Kliniczna
przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

oraz

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne

mają zaszczyt zaprosić do udziału

w

Międzynarodowej Konferencji

Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego

część II pt. Pacjent i seksuolog w procesie terapii

Termin: 9-10.12.2017

Miejsce: Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Więcej informacji: link.

Podziękowania za udział w badaniach nad własnościami psychometrycznymi kwestionariuszy.

Uprzejmie informujemy, że zakończył się etap zbierania danych o własnościach psychometrycznych kwestionariuszy, które będą wykorzystywane w badaniach pacjentek ginekologicznych w ramach projektu badawczego Ja cielesne a funkcjonowanie seksualne kobiet z wadami anatomicznymi narządów płciowych. Autorka projektu, mgr Marta Szymańska-Pytlińska przystępuje teraz do analizy zebranych wyników i opracowania ostatecznego kształtu narządzi badawczych.

Wyrażamy serdeczne podziękowania 114 kobietom, które w miesiącach listopad 2015 – luty 2016 wzięły udział w badaniach i pragniemy wyrazić uznanie dla ich gotowości do dzielenia się informacjami o swoich doświadczeniach i funkcjonowaniu seksualnym.

Serdecznie dziękujemy również instytucjom oświatowym, które podjęły z nami współpracę naukową w ramach realizowanego projektu badawczego – Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu oraz Publicznemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych Fundacji „Bahtałe Roma” w Poznaniu.

W proces organizacji i prowadzenia badań włączone zostały również studentki seminarium magisterskiego, którym kieruje prof. dr hab. Maria Beisert. Paniom: Annie Celmer, Klaudii Mirek, Karolinie Orlik, Katarzynie Piaszczyńskiej, Annie Szulc i Emilii Żuchowskiej autorka projektu dziękuje za zaangażowanie i współpracę.

Wyniki ewaluacji wykładów na I roku Studiów Podyplomowych Seksuologia Kliniczna Opiniowanie, Edukacja, Terapia

Dziękuję Słuchaczom za wzięcie udziału w ewaluacji wykładów, które odbyły się w semestrze zimowym w ramach Studiów Podyplomowych Seksuologia Kliniczna Opiniowanie, Edukacja, Terapia. Zapraszam do zapoznania się z jej wynikami.

Ewaluacja odbyła się dnia 12 marca 2016r. i objęła 9 wykładów oraz 8 wykładowców. Oceny dotyczyły: 1. poziomu merytorycznego zajęć, 2. poziomu komunikatywności (na ile sposób prezentowania treści był dla Słuchacza zrozumiały), 3. poziomu interaktywności (na ile na zajęciach zachęcano Słuchacza do stawiania pytań i wyrażania wątpliwości), 4. stopnia, w jakim postawę prowadzącego charakteryzowały życzliwość, szacunek i otwartość. Każde z czterech kryteriów oceniono na 5-stopniowej skali, gdzie poszczególne cyfry wskazywały na poziom: 1 – bardzo niski 2 – niski 3 – przeciętny 4 – wysoki 5 – bardzo wysoki. Ankietę wypełniło 39 osób.

Zamieszczone poniżej wykresy prezentują otrzymane rezultaty:

Czytaj dalej: Wyniki ewaluacji wykładów na I roku Studiów Podyplomowych Seksuologia Kliniczna Opiniowanie, Edukacja, Terapia