Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Przemoc seksualna – perspektywa ofiar i sprawców” – podsumowanie

W dniach od 22 do 23 listopada 2016 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Przemoc seksualna – perspektywa ofiar i sprawców”, która inicjowała nową inicjatywę edukacyjną w ramach procesu ciągłego dokształcania i doskonalenia umiejętności zawodowych. Została ona zorganizowana przez dwie instytucje – Studia Podyplomowe Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematyka konferencji koncentrowała się wokół tematyki przemocy seksualnej ujmowanej z dwóch perspektyw – ofiar oraz sprawców. Rolę przewodniczącej Komitetu Naukowego pełniła prof. dr hab. Maria Beisert. Skład Komitetu Organizacyjnego obejmował doktorantów i pracowników Pracowni Seksuologii Społecznej i Klinicznej. Obowiązki Sekretarza Konferencji pełniła mgr Dominika Bartoszak.

W konferencji wzięło udział ponad 300 uczestników – przedstawicieli różnych zawodów i dziedzin nauki: psychologów, lekarzy, prawników, pedagogów, socjologów, seksuologów, studentów. Wykładowcami byli wybitni specjaliści krajowi i zagraniczni prezentujący najnowszą wiedzę seksuologiczną, wyniki najnowszych badań oraz autorskie systemy pracy z pacjentem seksuologicznym: prof. Anthony Beech, dr Dawn Fisher, prof. dr hab. Józef K. Gierowski, dr Rosaleen McElvaney, zajmujący się problematyką przemocy seksualnej ujmowanej z perspektywy ofiary i sprawcy.

Konferencja miała charakter dwujęzyczny, prelekcje były tłumaczone symultanicznie z j. angielskiego na j. polski i z j. polskiego na j. angielski. Sesje wykładowe odbywały się na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sali Audytorium Maximum.

Konferencja mogła odbyć się dzięki wsparciu finansowemu władz uniwersyteckich – Dyrekcji Instytutu Psychologii.

Konferencja uzyskała rekomendację Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, które przyznało za udział w niej 20 punktów.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji.

Czytaj dalej: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Przemoc seksualna – perspektywa ofiar i sprawców” – podsumowanie

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Przemoc seksualna – perspektywa ofiar i perspektywa sprawców”

Rejestracja nie jest możliwa. Został osiągnięty limit uczestników konferencji.

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością zawiadamiam, że odpowiadając na potrzeby Państwa rozpoczynam w roku akademickim 2016/2017 nową inicjatywę edukacyjną w ramach procesu ciągłego dokształcania i doskonalenia umiejętności zawodowych. Będzie to cykl wykładów otwartych przeznaczonych dla wszystkich zainteresowanych, a w szczególności dla Absolwentów naszych Studiów Podyplomowych z zakresu seksuologii.

Wykładowcami będą wybitni specjaliści krajowi i zagraniczni prezentujący najnowszą wiedzę seksuologiczną, wyniki najnowszych badań oraz autorskie systemy pracy z pacjentem seksuologicznym. W ten sposób będą mogli Państwo ciągle doskonalić swoje kompetencje, utrzymując kontakt ze środowiskiem specjalistów w dziedzinie seksuologii.

Na pierwszych spotkaniu z tego cyklu wykładowcami będą specjaliści: Prof. Anthony Beech, dr Dawn Fisher, Prof. dr hab. Józef K. Gierowski, dr Rosaleen McElvaney, zajmujący się problematyką przemocy seksualnej ujmowanej z perspektywy ofiary i sprawcy.

 

Wykłady odbędą się w dniach 22-23 października 2016 roku w Poznaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

Czytaj dalej: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Przemoc seksualna – perspektywa ofiar i perspektywa sprawców”

XIV EDYCJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH SEKSUOLOGIA KLINICZNA – OPINIOWANIE, EDUKACJA, TERAPIA

Szanowni Państwo!

Z dniem dzisiejszym, tj. 1 kwietnia 2016r. rozpoczyna się rekrutacja na kolejną, XIV edycję Studiów Podyplomowych Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia oraz Kursu Dokształcającego w Dziedzinie Seksuologii Klinicznej.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń!

Zwiększona liczba godzin zajęć dydaktycznych

oraz superwizje i staże!

Słuchaczami Studiów mogą zostać osoby legitymujące się wyższym wykształceniem (np. w dziedzinie nauk psychologicznych, medycznych, prawniczych oraz pedagogicznych) a uczestnikami Kursu studenci ostatniego roku tych kierunków.

Ukończenie Studiów uprawnia do ubiegania się o Certyfikat Seksuologa Klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego (po spełnieniu dodatkowych warunków). Ukończenie studiów podyplo-mowych jest niezbędnym warunkiem do uzyskania Certyfikatu.

Dla pracowników Służby Więziennej i wymiaru sprawiedliwości realizujemy oddzielną ścieżkę (warsztaty) poświęconą pracy ze sprawcami i ofiarami przemocy seksualnej.

Warunkiem przyjęcia na Studium jest złożenie dokumentacji (karty zgłoszenia, kserokopii dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie o odbywanych studiach, kserokopii dowodu osobistego oraz jednego zdjęcia legitymacyjnego), a także (w razie potrzeby) uczestniczenie w rozmowie kwalifikacyjnej.

Koszt nauki: 2200 PLN za semestr.

Szczegółowe informacje:

http://seksuologia.amu.edu.pl/?page_id=20

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Izdebskiej

7 marca 2016 roku, o godz. 10.00 w sali 70 Instytutu Psychologii UAM przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgr Agnieszki Izdebskiej.
Temat rozprawy: Poziom organizacji osobowości a rewiktymizacja dorosłych ofiar wykorzystania seksualnego w dzieciństwie

Promotorem pracy była Pani Profesor Maria Beisert, natomiast recenzji dokonali Profesor Krzysztof Gierowski (Uniwersytet Jagielloński) oraz Profesor Beata Pastwa – Wojciechowska (Uniwersytet Gdański). Recenzenci ocenili pracę jako wyróżniającą się pod względem merytorycznym oraz empirycznym, a także podkreślili nowatorstwo ujęcia podejmowanej tematyki.

Rada Instytutu Psychologii podjęła decyzję o wyróżnieniu rozprawy Pani Mgr Agnieszki Izdebskiej.

Świeżo upieczonej Pani Doktor – serdecznie gratulujemy!

IMG_0166.JPG