Obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Izdebskiej

7 marca 2016 roku, o godz. 10.00 w sali 70 Instytutu Psychologii UAM przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgr Agnieszki Izdebskiej.
Temat rozprawy: Poziom organizacji osobowości a rewiktymizacja dorosłych ofiar wykorzystania seksualnego w dzieciństwie

Promotorem pracy była Pani Profesor Maria Beisert, natomiast recenzji dokonali Profesor Krzysztof Gierowski (Uniwersytet Jagielloński) oraz Profesor Beata Pastwa – Wojciechowska (Uniwersytet Gdański). Recenzenci ocenili pracę jako wyróżniającą się pod względem merytorycznym oraz empirycznym, a także podkreślili nowatorstwo ujęcia podejmowanej tematyki.

Rada Instytutu Psychologii podjęła decyzję o wyróżnieniu rozprawy Pani Mgr Agnieszki Izdebskiej.

Świeżo upieczonej Pani Doktor – serdecznie gratulujemy!

IMG_0166.JPG