Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Przemoc seksualna – perspektywa ofiar i perspektywa sprawców”

Rejestracja nie jest możliwa. Został osiągnięty limit uczestników konferencji.

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością zawiadamiam, że odpowiadając na potrzeby Państwa rozpoczynam w roku akademickim 2016/2017 nową inicjatywę edukacyjną w ramach procesu ciągłego dokształcania i doskonalenia umiejętności zawodowych. Będzie to cykl wykładów otwartych przeznaczonych dla wszystkich zainteresowanych, a w szczególności dla Absolwentów naszych Studiów Podyplomowych z zakresu seksuologii.

Wykładowcami będą wybitni specjaliści krajowi i zagraniczni prezentujący najnowszą wiedzę seksuologiczną, wyniki najnowszych badań oraz autorskie systemy pracy z pacjentem seksuologicznym. W ten sposób będą mogli Państwo ciągle doskonalić swoje kompetencje, utrzymując kontakt ze środowiskiem specjalistów w dziedzinie seksuologii.

Na pierwszych spotkaniu z tego cyklu wykładowcami będą specjaliści: Prof. Anthony Beech, dr Dawn Fisher, Prof. dr hab. Józef K. Gierowski, dr Rosaleen McElvaney, zajmujący się problematyką przemocy seksualnej ujmowanej z perspektywy ofiary i sprawcy.

 

Wykłady odbędą się w dniach 22-23 października 2016 roku w Poznaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.


 PROGRAM ZAJĘĆ

22 października – sobota:

9:00 – 11.00: Profesor Anthony Beech – „Strategie postępowania ze sprawcami przestępstw seksualnych – aspekty teoretyczne”

11.00 – 13.00: dr Dawn Fisher – „Strategie postępowania ze sprawcami przestępstw seksualnych – aspekty praktyczne”

14:00 – 17:30: prof. dr hab. Józef Gierowski – „Rola i zadania biegłego w pracy z przestępcami seksualnymi oraz związane z nimi kontrowersje: I. Badanie poczytalności przestępców seksualnych II. Sytuacja prawna biegłego”

 

23 października – niedziela:

9:00 – 13:00: dr Rosaleen McElvaney – „Jak pomóc dziecku w procesie ujawnienia wykorzystania seksualnego” oraz „Jak pomóc dziecku w procesie zdrowienia po wykorzystaniu seksualnym”

 

Wszystkie wykłady będą tłumaczone na język polski.


MIEJSCE

Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań

sala: Audytorium Maximum

mapa


 OPŁATY

 do 15 października:

opłata studencka (studia magisterskie oraz licencjackie) – 20 zł

opłata pełna – 100 zł

między 15 a 22 października:

opłata studencka (studia magisterskie oraz licencjackie) – 30 zł

opłata pełna – 120 zł

Status studenta należy potwierdzić wysyłając skan legitymacji na adres: konferencja.seksuologiczna@gmail.com

Wpłaty należy przelewać na konto bankowe UAM: BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903, w tytule przelewu koniecznie podając: K00000644 


 REJESTRACJA

 Zgłoszenia prosimy przesyłać poprzez wypełnienie formularza:

https://goo.gl/forms/W6TwhfgNRUPrnQlO2


NOCLEG

Pod poniższym linkiem znajdziecie Państwo miejsca noclegowe w Poznaniu, z których możecie Państwo skorzystać podczas trwania konferencji.

https://docs.google.com/document/d/1_UhCZwnEKrN5cG39nMn6QUKPgjvKVL56lqNQRpf4dwM/edit?usp=sharing


 

Osobami, które udzielą Państwu wszelkiej pomocy w sprawach administracyjnych, organizacyjnych (np. pomoc w zakwaterowaniu) i finansowych jest mgr Dominika Bartoszak (dominika.bartoszak@amu.edu.pl; tel.: 692 550 546) oraz mgr Marika Witkoś (marikawitkos@gmail.com; tel.: 661 150 774).


Konferencja uzyskała rekomendację Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, co wiąże się z przyznaniem 20 punktów za udział.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w proponowanej inicjatywie.

 

Maria Beisert