Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Przemoc seksualna – perspektywa ofiar i sprawców” – podsumowanie

W dniach od 22 do 23 listopada 2016 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Przemoc seksualna – perspektywa ofiar i sprawców”, która inicjowała nową inicjatywę edukacyjną w ramach procesu ciągłego dokształcania i doskonalenia umiejętności zawodowych. Została ona zorganizowana przez dwie instytucje – Studia Podyplomowe Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematyka konferencji koncentrowała się wokół tematyki przemocy seksualnej ujmowanej z dwóch perspektyw – ofiar oraz sprawców. Rolę przewodniczącej Komitetu Naukowego pełniła prof. dr hab. Maria Beisert. Skład Komitetu Organizacyjnego obejmował doktorantów i pracowników Pracowni Seksuologii Społecznej i Klinicznej. Obowiązki Sekretarza Konferencji pełniła mgr Dominika Bartoszak.

W konferencji wzięło udział ponad 300 uczestników – przedstawicieli różnych zawodów i dziedzin nauki: psychologów, lekarzy, prawników, pedagogów, socjologów, seksuologów, studentów. Wykładowcami byli wybitni specjaliści krajowi i zagraniczni prezentujący najnowszą wiedzę seksuologiczną, wyniki najnowszych badań oraz autorskie systemy pracy z pacjentem seksuologicznym: prof. Anthony Beech, dr Dawn Fisher, prof. dr hab. Józef K. Gierowski, dr Rosaleen McElvaney, zajmujący się problematyką przemocy seksualnej ujmowanej z perspektywy ofiary i sprawcy.

Konferencja miała charakter dwujęzyczny, prelekcje były tłumaczone symultanicznie z j. angielskiego na j. polski i z j. polskiego na j. angielski. Sesje wykładowe odbywały się na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sali Audytorium Maximum.

Konferencja mogła odbyć się dzięki wsparciu finansowemu władz uniwersyteckich – Dyrekcji Instytutu Psychologii.

Konferencja uzyskała rekomendację Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, które przyznało za udział w niej 20 punktów.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji.

DSC_0108  DSC_0114 DSC_0119  DSC_0124 DSC_0125  DSC_0127 DSC_0132  DSC_0136 DSC_0145  DSC_0155 DSC_0164  DSC_0166 DSC_0173  DSC_0176 DSC_0181  DSC_0194 DSC_0200  DSC_0205