Zakład Seksuologii Klinicznej i Społecznej na Międzynarodowej Konferencji 9th Cracow Conference of Psychology and Law.

Dr Filip Szumski, mgr Dominika Bartoszak i mgr Katarzyna Pilarczyk wzięli udział w IX Międzynarodowej Konferencji Psychologii Sądowej (9th Cracow Conference of Psychology and Law), która odbyła się w dniach 26-27 listopada w Krakowie w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dr Filip Szumski wygłosił referat pt. „Polski rejestr przestępców seksualnych. Perspektywa specjalistów ds. zdrowia psychicznego”.

Mgr Dominika Szymańska zaprezentowała plakat pt. „Mindfulness: pozytywne podejście w terapii zaburzeń emocjonalnych sprawców przestępstw seksualnych”.

Mgr Katarzyna Pilarczyk przedstawiła poster pt. „Lęk sprawcy a czyn wykorzystania seksualnego dziecka”.

Wydarzenie zorganizowała Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sekcja Psychologii Sądowej KNSP UJ oraz Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie.

Więcej informacji o Konferencji mogą Państwo znaleźć na stronie: http://www.psychologiasadowa.pl/ oraz na https://www.facebook.com/CracowConferenceOfPsychologyAndLaw