II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej

Członkowie Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej wzięli udział w II Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej „Oblicza integracji w obszarach teorii i praktyki psychologii klinicznej”, która odbyła się 24-26 listopada 2016 roku w Poznaniu.

Konferencja została zorganizowana przez Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej IP UAM w Poznaniu we współpracy z PSSiAP (Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii – Oddział Poznański).  Konferencja zgromadziła 400 uczestników, w tym ponad 100 uczestników czynnych.

Pracownicy i doktoranci Zakładu Seksuologii przygotowali sympozjum pt. „Doświadczeni a seksualne dziecka a seksualność człowieka dorosłego”. 

W ramach sympozjum wygłoszone zostały następujące referaty:

Aleksandra Chodecka, Maria Beisert, Agnieszka Izdebska, Katarzyna Pilarczyk, Monika Zielona-Jenek, Arman Begoyan: Ekspresja seksualna dziecka przedszkolnego w opisie jego opiekunów

Maria Beisert, Dominika Bartoszak, Katarzyna Pilarczyk, Filip Szumski: Wczesne doświadczenia seksualne sprawców wykorzystania seksualnego dziecka a ich seksualność w dorosłości

Agnieszka Izdebska: Uwarunkowani a rewiktymizacji dorosłych ofiar wykorzystania seksualnego w dzieciństwie

Monika Zielona-Jenek: Spostrzeganie relacji społecznych przez osoby uwikłane w seksualne wykorzystanie dziecka. Między konsekwencjam i wiktymizacji a mechanizmami sprawstwa

Marta Szymańska-Pytlińska, Maria Beisert, Aleksandra Chodecka, Katarzyna Walczyk-Matyja, Karina Kapczuk, Witold Kędzia: Wczesne doświadczenia seksualne kobiet z Zespołem MRKH a ich seksualność w dorosłości

Aby zapoznać się z abstraktami naszych wystąpień mogą Państwo wejść na stronę Konferencji, w zakładkę PROGRAM – tam dostępna jest przygotowana przez Organizatorów Książeczka Abstraktów oraz program wydarzenia.

Zachęcamy także do przeczytania Podsumowania przygotowanego przez twórców wydarzenia.