Uroczysta promocja Agnieszki Izdebskiej

7 marca 2016 r. miała miejsce obrona rozprawy doktorskiej Agnieszki Izdebskiej.

Uroczysta promocja pani doktor odbyła się 8 grudnia w Collegium Minus.

Temat rozprawy: Poziom organizacji osobowości a rewiktymizacja dorosłych ofiar wykorzystania seksualnego w dzieciństwiePromotorem pracy była Profesor Maria Beisert, natomiast recenzentami: Profesor Józef Krzysztof Gierowski (Uniwersytet Jagielloński) oraz Profesor Beata Pastwa – Wojciechowska (Uniwersytet Gdański).

Z dumą przypominamy, że Rada Instytutu Psychologii podjęła decyzję o wyróżnieniu przygotowanej rozprawy, a recezenci doceniali nowatorstwo ujęcia podejmowanej w pracy tematyki.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Promocja Agnieszki Izdebskiej - rozjaśnione

 Profesor Maria Beisert (promotor) oraz Doktor Agnieszka Izdebska.