Kurs dokształcający dla nauczycieli z Miasta Poznania

***Zgłoszenia należy przekazać do Wydziału Oświaty do dnia 25 września do godziny 10.00 ***

Szanowni Państwo,

Miasto Poznań – jako organ prowadzący szkoły od kilkunastu lat – organizuje w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki działania, w których nauczyciele m.in. organizują zajęcia nawiązujące do kwestii edukacji seksualnej dzieci i młodzieży.

W związku z tym, że nauczyciele wskazują na zbyt mały wymiar zajęć dotyczących edukacji seksualnej w szkole Urząd Miasta Poznania – jako organ prowadzący szkoły – podjął decyzję, by zorganizować szkolenie dla chętnych nauczycieli z tego obszaru. Nauczyciele realizowaliby następnie zajęcia z edukacji seksualnej jako zajęcia dodatkowe w swoich szkołach. Zgłoszenia nauczycieli będą dobrowolne, tak jak i późniejszy udział uczniów w zajęciach.

Dzięki współpracy z prof. dr hab. Marią Beisert, Kierownik Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu UMP ma możliwość zgłoszenia około 20 nauczycieli na roczny kurs dokształcający, który w prawie całości będzie finansowany przez Miasto Poznań. Zakładany koszt na semestr dla nauczyciela to 400 zł.

Na podstawie zgłoszeń nauczycieli, potwierdzonych/zaakceptowanych przez Dyrektora danej szkoły, zostanie przez Wydział Oświaty wytypowana grupa 20 nauczycieli, którzy już na początku października rozpoczną zajęcia prowadzone przez specjalistów z zakresu psychoseksuologii, rozwoju seksualnego i edukacji seksualnej.

Informacja o zapisie nauczyciela na kurs zostanie przesłana na adres mailowy nauczyciela oraz do szkoły do dnia 26 września 2019 r.

Na dzień 30 września zaplanowane jest spotkanie organizacyjne z panią prof. dr hab. Marią Beisert (godz. 13.30 – UAM ul. Szamarzewskiego, sal nr 70 budynek A/B).

Obecność zapisanych nauczyciel na tym spotkaniu jest obowiązkowa.

Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją warunków, w tym wniesienia opłat przez nauczyciela (2x400zł w rocznym cyklu) oraz uczestnictwa w zjazdach kursowych.

Zgłoszenia należy przekazać do Wydziału Oświaty do dnia 25 września do godziny 10.00 (bezpośrednio do Hanny Janowicz kierownik I oddziału organizacji szkół i placówek oświatowych WO).

Kontakt w Wydziale Oświaty: 

p. Hanna Janowicz,

tel. 61 8784373

hanna_janowicz@um.poznan.pl