Wykład szkoleniowy i warsztat

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w przedkonferencyjnym (http://pts-seksuologia.pl/sites/strona/103/o-konferencji) wykładzie szkoleniowym i warsztacie, które odbędą się w terminie 22.11.2019 r., od 15.30 do 19.00 (z przerwą na kawę), w pomieszczeniach dydaktycznych Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Warsztat i wykład szkoleniowy stanowią odrębną inicjatywę, w której mogą wziąć udział uczestnicy konferencji.

WYKŁAD SZKOLENIOWY

Temat wykładu: Konstruowanie opinii sądowej z perspektywy seksuologa: standardy i praktyka.

Prowadzenie: prof. dr hab. Maria Beisert
Maria Beisert, Filip Szumski
Sytuacja biegłego w świetle nowych regulacji prawnych

Marta Szymańska-Pytlińska, Katarzyna Pilarczyk
Opinia sądowa jako efekt procesu diagnozy przeprowadzanej przez biegłego

Anna Roszyk, Dominika Bartoszak
Decyzje związane z doborem metod psychologicznych w procesie opracowywania opinii sądowej

Monika Zielona-Jenek, Agnieszka Izdebska, Olga Węglerska
Wyniki badań empirycznych jako podstawy dla opracowania opinii sądowej

Maria Beisert, Aleksandra Chodecka
Działania praktyczne jako efekt decyzji teoretycznych w tworzeniu opinii sądowej

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.
Na wykładzie nie przewiduje się limitu miejsc. Opcja zapisu na warsztat będzie dostępna w formularzu rejestracyjnym (w zależności od wielkości sali).

WARSZTAT SZKOLENIOWY

Temat warsztatu: Opiniowanie w ramach Ustawy z dn. 22 listopada 2013 r. o osobach stwarzających zagrożenie.

Autor: dr Wiesław Czernikiewicz, mgr Dorota Baran

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.

W grupie warsztatowej przewiduje się 16 miejsc.

Opcja zapisu na warsztat będzie dostępna w formularzu rejestracyjnym; decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce na wykładzie szkoleniowym i na warsztacie jest zagwarantowane osobom, które wniosą opłatę konferencyjną. O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w wykładzie szkoleniowym i warsztacie dla Członków Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego (mających uregulowane składki członkowskie) jest bezpłatny.

Udział pozostałych osób – 100 PLN

Opłaty należy dokonywać na konto PTS z dopiskiem: opłata za warsztat szkoleniowy22.11.19.

PKO BP S.A. XV o/W-wa 21 1020 1156 0000 7102 0059 4978

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne
Ul. Marymoncka 34
01-813 Warszawa

Decydującą datą jest data zaksięgowania przelewu na koncie PTS.

Uczestnicy otrzymają certyfikat udziału w warsztacie/w wykładzie szkoleniowym.

Więcej informacji: http://pts-seksuologia.pl/sites/strona/110/wyklad-i-warsztat-szkoleniowy