Rekrutacja na Podyplomowe Studia “Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” na rok akademicki 2021/22

 

Szanowni Państwo – Drodzy Przyszli Słuchacze,
W obecnych warunkach, nie poddając się naciskom sytuacyjnym i działając na ile się da, wprowadziliśmy następujące ułatwienia rekrutacyjne.
Aby zgłosić się na listę słuchaczy, wystarczy przesłać komplet dokumentów, do których należą:
1) karta zgłoszeniowa (aby pobrać kliknij tutaj)
2) 1 zdjęcie legitymacyjne
3) kopię odpisu dyplomu lub zaświadczenie o odbywanych studiach (w przypadku studentów ostatniego roku studiów magisterskich)
4) skan dowodu osobistego
5) klauzula RODO (aby pobrać kliknij tutaj)
Dokumenty proszę przesyłać na adres: dominika.bartoszak@amu.edu.pl
Dokumenty w wersji papierowej można dostarczyć podczas pierwszych zajęć w roku akademickim 2021/2022, jeśli będą odbywać się stacjonarnie lub w późniejszym terminie za pośrednictwem poczty.
W razie uwag, pytań i wątpliwości – proszę o kontakt telefoniczny (602 618 610)

Maria Beisert