Dr Filip Szumski

Filip-Szumski-zdj2
psycholog, prawnik
adiunkt

Instytut Psychologii UAM
Pracownia Seksuologii Społecznej i Klinicznej (p.115)
ul. Szamarzewskiego 89a
60-568 Poznań
(61) 829 23 02
Email: fszumski@amu.edu.pl


Wykształcenie

Magisterium: psychologia, Instytut Psychologii UAM, praca magisterska: Wczesne doświadczenia i styl przywiązania sprawcy a wykorzystanie seksualne dziecka, promotor: prof. dr hab. M. Beisert
Magisterium: prawo, Wydział Prawa i Administracji UAM, praca magisterska: Przestępstwo groomingu, promotor: prof. dr hab. K. Daszkiewicz
Doktorat: nauki społeczne, dziedzina: psychologia, 2013, Instytut Psychologii UAM, praca doktorska: Zniekształcenia poznawcze u sprawców wykorzystania seksualnego dziecka, promotor: prof. dr hab. M. Beisert
Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii, Wydział Nauk Społecznych UAM


Zainteresowania naukowe

Przestępczość seksualna:

  • etiologia, diagnoza i interwencja
  • badanie ryzyka recydywy
  • rola zniekształceń poznawczych
  • społeczne systemy przeciwdziałania

Psychologia zeznań świadków
Problematyka przemocy seksualnej: profilaktyka, symptomy, konsekwencje, interwencja, opiniowanie sądowe
Prawidłowy i zaburzony przebieg rozwoju psychoseksualnego
Działania profilaktyczne i edukacyjne w zakresie zdrowia seksualnego
Wielozmiennowe metody analizy danych


Prowadzone zajęcia

Konwersatoria: seksuologia kliniczna, 8 semestr, Instytut Psychologii UAM

Ćwiczenia: seksuologia kliniczna, 8 semestr, Instytut Psychologii UAM

Ćwiczenia: seksuologia kliniczna, 9 semestr, Instytut Psychologii UAM

Konwersatoria: determinanty typowego i nietypowego rozwoju seksualnego, 6 semestr, Instytut Psychologii UAM

Konwersatoria: psychologia społeczna, 2 semestr, Instytut Psychologii UAM

Wykład fakultatywny: wstęp do seksuologii sądowej, 7 lub 9 semestr, Instytut Psychologii UAM

Wykład:  Zaburzenia preferencji seksualnych, Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii, Wydział Nauk Społecznych UAM

Wykład:  Przestępstwa seksualne, Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii, Wydział Nauk Społecznych UAM

 


Obszary praktyki klinicznej

Opiniowanie sądowe
Warsztaty i szkolenia


Główne publikacje

Szumski, F., Kasparek, K., Gierowski, J. F. (2016). Polski projekt rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym – perspektywa specjalistów ds. zdrowia psychicznego, Psychiatria Polska, 50(3), 487–496, doi: http://dx.doi.org/10.12740/PP/62903.

Beech, A. R., Wakeling, H. C., Szumski, F., & Freemantle, N. (2016). Problems in the measurement of dynamic risk factors in sexual offenders. Psychology, Crime & Law, 22(1-2), 68–83. http://doi.org/10.1080/1068316X.2015.1109095

Szumski, F. (2014). Measurement of cognitive distortions in child molesters. Problems of Forensic Sciences [Z zagadnień nauk sądowych], 98, 118 – 137

Szumski, F., Krotoszyński, M. (2014). Świadek niepełnosprawny intelektualnie. [w:] Szpitalak, M. Kasparek, K. Psychologia Sądowa – wybrane zagadnienia. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UJ,  253 – 265.

Szumski, F. Kasparek, K. (2014). Ocena ryzyka recydywy w zakresie przestępstw seksualnych. [w:] Szpitalak, M. Kasparek, K. Psychologia Sądowa – wybrane zagadnienia. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UJ, 160 – 182.

Szymańska-Pytlińska, M., Szumski, F. (2014). Rola rodziców w etiologii prze­stępczości seksualnej. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 13(1).

Pelant, E., Szumski, F, Pawlaczyk, M. (2013). Kwestionariusz do ocena jakości życia chorych z wrastającym paznokciem, Dermatologia kliniczna, 15(1), 17-21.

Szumski, F. (2012) Internet grooming. [in:] Terelak, J. F. Majchrzak, Z. (eds.) Psychology of aggression: Contemporary issues. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Marcinek,P., Brzeska, A., Alicja, K., Peda, A., Szumski, F. (2011).Niedojrzałość psychoseksualna jako termin diagnostyczny Seksuologia Polska, 9(1), 38–42.

Beisert, M., Szumski, F. (2010). Społeczno-kulturowe uwarunkowania przestępstw przeciwko wolności seksualnej małoletniego. Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, 72(4), 217 – 235.

Szumski, F. (2010) Wykorzystanie seksualne dziecka w różnych kulturach [w:] Polczyk, R., Dukała, K. (red.). Przestępstwa seksualne z perspektywy psychologicznej i prawnej. Kraków: AP Group, 69 – 83.

Szumski, F. (2008). Zdrowie seksualne – pojęcie uniwersalne czy wytwór kultury zachodniej?. Przegląd seksuologiczny, 15(3), 26 – 29.