Dr Agnieszka Izdebska

psycholog, seksuolog kliniczny

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM
Zakład Seksuologii Społecznej i Klinicznej (p.115)
ul. Szamarzewskiego 89a
60-568 Poznań
(61) 829 23 02
Email: izdebska@amu.edu.pl


Wykształcenie

Studia wyższe z zakresu psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej, KrakowskieCentrum Psychodynamiczne

Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne

Transference-Focused Psychotherapy Program, Columbia University Centre for Psychoanalytic Training and Research

Szkoła Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense


Zainteresowania naukowe

Problematyka wykorzystania seksualnego dzieci: czynniki ryzyka, symptomy, konsekwencje, doświadczenia rodzeństwa osób wykorzystanych seksualnie, specyfika kontaktu pracowników ochrony zdrowia z osobami wykorzystanymi seksualnie

Normatywny i pozanormatywny przebieg rozwoju seksualnego

Osobowościowe uwarunkowania funkcjonowania seksualnego, w tym w szczególności związek narcyzmu z funkcjonowaniem seksualnym

Diagnoza psychologiczno-seksuologiczna


Prowadzone zajęcia

Psychologia stosowana – Specjalność: Seksuologia kliniczna

Psychologia stosowana – Specjalność: Seksuologia kliniczna I – ćwiczenia

Psychologia stosowana – Specjalność: Seksuologia kliniczna II – ćwiczenia

Psychologia stosowana – Specjalność: Seksuologia kliniczna II – konwersatoria

Seminarium magisterskie – psychologia, tryb niestacjonarny

Adam Mickiewicz University Program for International Exchange (AMU-PIE)

Seminarium: Psychosexual development through life: interpersonal and social aspects

Podyplomowe Studia „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia”, UAM
Wykład: Problematyka niepłodności i poronień. Pomoc parom po stracie.
Wykład: Terapia problemów i zaburzeń seksualnych – podstawowe założenia.
Wykład: Terapia zaburzeń seksualnych – paradygmat psychodynamiczny.


Obszary praktyki klinicznej

Praktyka psychoterapeutyczna: poradnictwo, diagnoza oraz psychoterapia w ujęciu psychodynamicznym

Superwizja psychoterapii

Szkolenia dla specjalistów (m.in. nauczycieli, psychologów, pracowników socjalnych) dotyczące rozwoju seksualnego, interwencji w przypadkach zakłóceń rozwoju seksualnego, problematyki przemocy seksualnej


Główne publikacje

Beisert, M., Izdebska, A. (2010). Zaburzenia seksualne jako czynnik ryzyka zachowań suicydalnych w okresie dorastania, Suicydologia, V-VI, 86-96.

Izdebska, A., Pastwa-Wojciechowska, B. (2013). Organizacja osobowości i jej pomiar – polska adaptacja kwestionariusza IPO Kernberga i współpracowników. Czasopismo Psychologiczne, 19, 1.

Roszyk, A., Izdebska, A., Peichert, K. (2013). Planning and inhibitory abilities in criminals with anitsocial personality disorder. Acta Neuropsychologica, 11, 2.

Beisert, M., Izdebska, A. (2014). Zaburzenia seksualne w zaburzeniach osobowości. W: L. Cierpiałkowska (red.). Zaburzenia osobowości. Zagadnienia diagnozy klinicznej (s.303-320). Wydawnictwo Naukowe UAM.

Izdebska, A. (2015). Assessment of personality according to Otto Kernberg. Current Issues in Personality Psychology, 3, 2 .

Izdebska, A., Beisert, M. Roszyk. A. (2015). The early childhood sexual experiences and collusion in partner relationship. Psychiatria Polska, 49, 3.

Grzegorzewska, A., E., Izdebska, A., Niepolski, L., Warchoł, W., Jagodziński, P., P. (2016). Self-Reported Physical Activity, Quality of Life, and Psychological Status in Relation to Plasma 25-Hydroxyvitamin D Concentration in Patients Treated with Hemodialysis. Kidney Blood Press Res, 41, 886-900

Izdebska, A., & Beisert, M. (2018). The Level of Personality Organization and Revictimization in Lives of Child Sexual Abuse Survivors. Journal of Interpersonal Violence, 88626051875906. http://doi.org/10.1177/0886260518759061

Izdebska, A., Zielona-Jenek, M. (2019). Relacja lekarza z małoletnim, który doświadczył wykorzystania seksualnego. Uwarunkowania przebiegu kontaktu i jego znaczenie dla procesu diagnozy. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 18(4), 38–64.

Izdebska, A. (2020). Personality Disorders in Adult Female Child Sexual Abuse Survivors: Dimensions of Personality Pathology and Characteristics of Abuse. Journal of Interpersonal Violence. https://doi.org/10.1177/0886260520903136