Mgr Dominika Bartoszak

szymanska_dominika_foto
psycholog, doktorantka

Instytut Psychologii UAM
Pracownia Seksuologii Społecznej i Klinicznej (p.115)
ul. Szamarzewskiego 89a
60-568 Poznań
(61) 829 23 02
Email: dominika.bartoszak@amu.edu.pl


Wykształcenie

Studia wyższe z zakresu psychologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii
Praca: Wsparcie społeczne jako czynnik moderujący związek między regulacją emocji a wymiarami i statusem tożsamości w okresie adolescencji.

Studia licencjackie z zakresu pedagogiki specjalnej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych
Praca: Poczucie koherencji u matek dzieci z niepełnosprawnością intelektualną jako czynnik warunkujący relację matka-dziecko.

Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii (2013-2015)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Podyplomowe Studia Pedagogiczne (2013-2015)
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu


Zainteresowania naukowe

  • Prawidłowy i zaburzony przebieg rozwoju psychoseksualnego
  • Problemy tożsamości płci i tożsamości seksualnej
  • Przestępstwa seksualne
  • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Działania profilaktyczne i edukacyjne w zakresie zdrowia seksualnego

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach 

Członek nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej (od 2014 roku)

Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego


Główne publikacje

Artykuły naukowe

Szymańska, D. (2016). Tożsamość a regulacja emocji i wsparcie społeczne w okresie adolescencji. Kwartalnik Pedagogiczny 1(239), s.139-155.

Artykuły w czasopismach popularno-naukowych

Szymańska D. (2015), Wsparcie społeczne jako szansa dla procesu kształtowania się tożsamości, Remedium, 6, 18-19.

Szymańska D. (2015), Znaczenie wsparcie społecznego w rozwoju tożsamości adolescenta, Remedium, 5, 6-7.

Szymańska D. (2015), Proces formowania się tożsamości w okresie adolescencji, Remedium, 4, 4-5.

Szymańska, D., Szymańska-Pytlińska, M. (2014). Makijaż, miniówka i psykówka. Sygnał, 10, 7-10.

Słoma Z., Szymańska D. (2013), Młody nauczyciel – samopoznanie, samoświadomość i kompetencje, Remedium, 2, 4-5.

Słoma Z., Szymańska D. (2013), Młody nauczyciel w interakcjach społecznych, Remedium, 3, 4-6.

Słoma Z., Szymańska D. (2013), W drodze do mistrzostwa pedagogicznego – cz. I, Remedium, 4, 6-7.

Słoma Z., Szymańska D. (2013), W drodze do mistrzostwa pedagogicznego – cz. II, Remedium, 5, 20-22.

Szymańska D. (2013), Młody nauczyciel we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej, Remedium, 7-8, 31-33.

Brzezińska, A. I., Szymańska, D. (2012). Kiedy sześciolatek może być dobrym uczniem? Remedium, 10, 4-5.

Brzezińska, A. I., Szymańska, D. (2012). Sześciolatek w szkole: zadania rodziny i szkoły – część I. Remedium, 11, 4-5.

Brzezińska, A. I., Szymańska, D. (2012). Sześciolatek w szkole: zadania rodziny i szkoły – część II. Remedium, 12, 4-5.

Brzezińska, A. I., Urbańska, J., Słoma, Z., Szymańska, D. (2012). Samoświadomość gotowości sześciolatka do nauki szkolnej. Przed Szkołą, 2, 10-12.

Brzezińska, A. I., Urbańska, J., Szymańska, D. (2012). „Jestem przedszkolakiem – będę uczniem”. Sześciolatek wchodzi w rolę ucznia. Dyrektor Szkoły, 6, 48–52.

Rozdziały w monografiach

Szymańska, D. (2016). Sexual education of people with intellectual disabilities [w:] D. Markova, J. Lechova, Sexuality IX (s. 125-145).Brno: Institut mezioborových studií, s.r.o.

Szymańska, D. (2016). Płeć i seksualność w kontekście antyislamskiego dyskursu w Europie [w:] M. Jůzl, E. Jarosz, D. Marková, S. Neslušanová (red.), Sociální pedagogika 2016. Budoucnost Evropy; Řešení sociálně kulturních problémů (s. 234-241). Brno: Institut mezioborových studií, s.r.o.

Szymańska, D. (2015). The sense of coherence in mothers of children with intellectual disabilities as a factor determining the relationship between a mother and a child [w:] J.Bielski (red.), Rodzina. Zagrożenia, problemy, perspektywy rozwoju i pomocy (s. 419-434). Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora.

Szymańska, D. (2013). Różnice płciowe w zakresie komunikacji interpersonalnej. W: W. Heller, A.M. Janiak (red. nauk.), Mowa w przestrzeni publicznej. Ćwiczenia z komunikacji społecznej (s. 24-34). Poznań/Kalisz: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Wystapienia na konferencji 

2016:

Międzynarodowe Sympozjum. Psychiatria sadowa – bilans.
Wismar, 2-3 września 2016r.
Referat:
Funkcjonowanie seksualne sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci.

IX Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej.
Kraków, 26-27 listopada 2016r.
Plakat
: Mindfulness: pozytywne podejście w terapii zaburzeń emocjonalnych sprawców przestępstw seksualnych.

II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej.
Poznań, 24-26 listopada 2016r.
Referat:
 Wczesne doświadczenia seksualne sprawców wykorzystania seksualnego dziecka a ich seksualność w dorosłości (współautor: prof. dr hab. Maria Beisert, dr Filip Szumski, mgr Marta Szymańska-Pytlińska, mgr Katarzyna Pilarczyk )

2015:

Konferencja ogólnopolska: Postępy seksuologii sądowej – rola biegłego seksuologa w procesie kontradyktoryjnym.
Ustka, 22-24 maja 2015 r.
Referat: Rola informacji z akt sprawy w opiniowaniu sądowo – seksuologicznym. (współautor: dr Filip Szumski)

XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej.
Warszawa, 01-03 czerwca 2015 r.
Referat: Wsparcie społeczne a proces formowania się tożsamości w okresie adolescencji.

III Międzynarodowa Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej.
Kraków, 28-29 listopada 2015 r.
Plakat: Funkcjonowanie emocjonalne sprawców przestępstw seksualnych.

Sexuality IX.
Brno, 02-03 grudnia 2015r.
Referat: Sexual education of people with intellectual disability.

I Międzynarodowa Konferencja Rehabilitacja Seksualna SEKS TRZYMA NAS PRZY ŻYCIU.
Warszawa, 16 stycznia 2016r.
Plakat: Wybrane aspekty funkcjonowania seksualnego osób z niepełnosprawnością intelektualną.

2014:

Konferencja ogólnopolska: I Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej
Poznań, 28-29 listopada 2014 r.
Referat: Strategia badań nad uwarunkowaniami zachowań pedofilnych w Zakładzie Seksuologii Społecznej i Klinicznej IP UAM. (współautor: mgr Marta Szymańska-Pytlińska)

Konferencja międzynarodowa: Międzynarodowa Konferencja Seksuologiczna Wyzwania i codzienność współczesnej seksuologii
Poznań, 21-23 listopada 2014 r.
Plakat: Współczesne kierunki w badaniach nad seksualnością osób z niepełnosprawnością intelektualną.

2013:

Konferencja ogólnopolska: II Kongres Polskiej Edukacji
Warszawa, 15-16 czerwca 2013 r.
Plakat: Odroczona dorosłość. Ścieżki wkraczania do dorosłości. (współautor: mgr Zuzanna Borowiak)

2012:

Konferencja ogólnopolska: Nowe przestrzenie edukacyjne – poszukiwanie, wykorzystanie, tworzenie
Kalisz, 19 listopada 2012 r.
Referat: Tutoring rówieśniczy jako forma stymulowania potencjału ucznia w procesie edukacyjnym.

Konferencja studencka: Konferencja Koła Psychologii Płci Instytutu Psychologii UAM pt.: Pełnienie ról rodzinnych i zawodowych a płeć
Poznań, 9 maja 2012 r.
Referat: Płeć psychologiczna a satysfakcja ze związku małżeńskiego. (wystąpienie z Kołem Naukowym Psychologii Płci)

Konferencja studencka: Konferencja Koła Psychologii Płaci Instytutu Psychologii UAM pt.: Pełnienie ról rodzinnych i zawodowych jako źródło rozwoju młodych dorosłych
Poznań, 5 marca 2012 r.
Referat: Ewolucja zasadniczych ról wczesnej dorosłości i jej współczesne uwarunkowania.


Udział w szkoleniach 

Kurs podstawowy terapii systemowej, szkolenie organizowane przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej (2014-2016)

“Największe wyzwania w terapii par”, szkolenie organizowane przez Instytut Pomocy Profesjonalnej (2014 rok)

“Miłość, seksualność, relacje – jak wspierać klientów z trudnościami w związkach”, szkolenie organizowane przez Instytut Pomocy Profesjonalnej (2015 rok)

“Efektywne interwencje w sytuacjach wychowawczych”, szkolenie organizowane przez Instytut Pomocy Profesjonalnej (2015 rok)

“Depresja – jak pomóc tym, którzy smucą się za bardzo”, szkolenie organizowane przez Instytut Pomocy Profesjonalnej (2015 rok)

“Wspieranie dzieci i dorosłych z zaburzeniami lękowymi”, szkolenie organizowane przez Instytut Pomocy Profesjonalnej (2015 rok)


Działalność społeczna

Wolontariat w Stowarzyszeniu Ostrowskie Centrum Hipoterapii, Ostrów Wielkopolski (od 2010 roku)

Koordynacja Projektu Bezcenne Korki, Poznań (od 2014 roku)

Szkolenia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną na temat seksualności człowieka, Ostrów Wielkopolski, Poznań (od 2013 roku)