Dr Marta Szymańska-Pytlińska

szymanska_marta_foto
psycholog, adiunkt

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM
Zakład Seksuologii Społecznej i Klinicznej (p.115)
ul. Szamarzewskiego 89a
60-568 Poznań
(61) 829 23 02,
Email: marta.szymanska-pytlinska@amu.edu.pl


Wykształcenie

Studia wyższe z zakresu psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kurs dokształcający w zakresie przygotowania pedagogicznego przy Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu
Kurs Podstawowy Terapii Systemowej, Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej
Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii, UAM w Poznaniu
W trakcie procedury uzyskiwania Certyfikatu Seksuologa Klinicznego nadawanego przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne


Zainteresowania naukowe

Normatywny i zaburzony rozwój psychoseksualny
Funkcjonowanie psychoseksualne kobiet z wadami anatomicznymi narządów płciowych (w szczególności z Zespołem MRKH i przerostem warg sromowych mniejszych)
Problematyka przemocy seksualnej: profilaktyka, symptomy, konsekwencje, interwencja, opiniowanie sądowe
Profilaktyka i edukacja w zakresie zdrowia seksualnego


Obszary praktyki klinicznej

Diagnostyka psychologiczna i seksuologiczna
Opiniowanie sądowe
Warsztaty i szkolenia


Publikacje naukowe

Szymańska-Pytlińska, M., Beisert, M., & Słopień, A. Development of zoophilic interests and behaviors in the example of an adolescent male. Current Issues in Personality Psychology8(1), s. 1-11.

Szymańska-Pytlińska, M. (2019). Adaptacja Skali Samoświadomości Obrazu Ciała (BISC-PL) wśród polskich kobiet. Psychiatria Polska53 (5), s. 1087-1101.

Szymańska-Pytlińska, M., Beisert, M. (2016). Diagnoza niedojrzałości psychoseksualnej sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci jako wyznacznik opracowania programu ich psychoterapii. Psychoterapia, 3 (178), s. 63-76.

Beisert, M., Szymańska-Pytlińska, M., Kapczuk, K., Chodecka, A., Walczyk-Matyja, K., Kędzia, W. (2015). Sexual activity of women with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome (MRKHS) – preliminary study. Ginekologia Polska, 86, s. 648-652.

Szymańska-Pytlińska, M., Chodecka, A. (2014). Zagrożenia wtórną wiktymizacją dziecka – ofiary wykorzystywania seksualnego związane z badaniami sądowymi. Dziecko Krzywdzone, 13, 1, s. 72-93.

Szymańska-Pytlińska, M., Szumski, F. (2014). Rola rodziców w etiologii przestępczości seksualnej. Dziecko Krzywdzone, 13, 1, s. 121-141.


Artykuły w czasopismach popularno-naukowych

Szymańska, D. , Szymańska-Pytlińska, M. (2014). Makijaż, miniówka i pyskówka. Sygnał, 10, s. 7-10.

Kaczmarska, D., Szymańska, M., Wysota, K. (2012). Mały buntownik. Wychowanie w przedszkolu, 7, s. 53-56.

Mularska, M., Kaczmarska, D., Szymańska, M., Wysota, K. (2012). Dlaczego dziecko płacze za mamą? Wychowanie w przedszkolu, 8, s. 28-31.

Brzezińska, M., Kaczmarska, D., Szymańska, M., Wysota, K. (2012). Trzylatek myje zęby. Wychowanie w przedszkolu, 8, s. 57-69.