Kontakt

Kierownik Studiów: prof. dr hab. Maria Beisert:

  • telefonicznie w poniedziałki godz. 11-14, środy, godz. 11.00 – 13:00, tel. (0-61) 829-23-02
  • tel.kom.: 602 618 610
  • emil: beisert@amu.edu.pl

Sekretarz Studiów: mgr Dominika Bartoszak

  • telefonicznie pod numerem tel. 692 550 546
  • email:   dominika.bartoszak@amu.edu.pl

Sekretarz Studiów: mgr Marika Witkoś

  • telefonicznie pod numerem tel. 661 150 774
  • email:   marikawitkos@gmail.com