O Zakładzie

W październiku 2007 roku w Instytucie Psychologii UAM powołana została Pracownia Seksuologii Społecznej i Klinicznej. Funkcję kierownika Pracowni powierzono w tym czasie dr hab. Marii Beisert. W październiku 2014 roku Pracownia przekształcona została w Zakład Seksuologii Społecznej i Klinicznej.

W kolejnych latach zwiększył się zespół Zakładu. Do początkowo dwuosobowego składu (kierownika i zatrudnionej na stanowisku adiunkta dr Moniki Zielonej-Jenek) dołączyły kolejne osoby. W 2012 roku pracę doktorską obroniła Aleksandra Chodecka, od października 2012 roku zatrudniona na stanowisku starszego wykładowcy. W październiku 2013 roku pracę doktorską obronił Filip Szumski, zatrudniony na stanowisku adiunkta od października 2014 roku. W marcu 2016 roku pracę doktorską obroniła Agnieszka Izdebska, zatrudniona w Zakładzie od października tegoż roku. Jesienią 2016 roku pracę doktorską obroniła również Anna Roszyk, która w kolejnym roku akademickim rozpoczęła współpracę z Instytutem na stanowisku starszego wykładowcy. W lutym 2020 roku prace doktorską obroniła Marta Szymańska-Pytlińska. W skład zespołu obecnie wchodzą kolejne słuchaczki studiów doktoranckich: Dominika Bartoszak, Katarzyna Pilarczyk oraz Olga Węglerska.

Zespół systematycznie prowadzi pracę naukową i dydaktyczną dotyczącą zagadnień seksualności człowieka i jej bio-psycho-społecznych uwarunkowań. Współpracuje z ośrodkami naukowymi oraz placówkami podejmującymi pracę na rzecz pacjentów z problemami seksuologicznymi.


In October 2007 at the UAM Instytute of Psychology Laboratory of Social and Clinical Sexology was constituted.  The function of the Head of Laboratory was committed to Professor Maria Beisert. In October 2014 Laboratory was transformed into Department of Social and Clinical Sexology.

During the years the Laboratory, initially consisting of two members (the Head of Laboratory and associate professor Monika Zielona-Jenek), was expanded by new members. In 2012 doctoral dissertation was defended by Aleksandra Chodecka (senior lecturer since 2012), in 2013 doctoral dissertation was defended by Filip Szumski (associate professor since 2014), in 2016 – Agnieszka Izdebska (associate professor since 2016) and Anna Roszyk (senior lecturer since 2017). In 2020 Ph.D. dissertation was defended by Marta Szymańska-Pytlińska. At present the team also consists of following doctoral student: Dominika Bartoszak, Katarzyna Pilarska and Olga Węglerska.

The Laboratory systematically conducts research and teaching activities concerning issues of human sexuality and its biological, psychological and social determinants. The Laboratory also collaborate with educational centers and institutions which provide services for patients with sexological problems.