O Zakładzie

W październiku 2007 roku w Instytucie Psychologii UAM powołana została Pracownia Seksuologii Społecznej i Klinicznej. Funkcję kierownika Pracowni powierzono w tym czasie dr hab. Marii Beisert. W październiku 2014 roku Pracownia przekształcona została w Zakład Seksuologii Społecznej i Klinicznej.

W kolejnych latach zwiększył się zespół Zakładu. Do początkowo dwuosobowego składu (kierownika i zatrudnionej na stanowisku adiunkta dr Moniki Zielonej-Jenek) dołączyły kolejne osoby. W 2012 roku pracę doktorską obroniła Aleksandra Chodecka, od października 2012 roku zatrudniona na stanowisku starszego wykładowcy. W październiku 2013 roku pracę doktorską obronił Filip Szumski, zatrudniony na stanowisku adiunkta od października 2014 roku. W marcu 2016 roku pracę doktorską obroniła Agnieszka Izdebska. W skład zespołu obecnie wchodzą kolejni słuchacze studiów doktoranckich: Anna Roszyk, Marta Szymańska-Pytlińska, Dominika Bartoszak oraz Katarzyna Pilarczyk.

Zespół systematycznie prowadzi pracę naukową i dydaktyczną dotyczącą zagadnień seksualności człowieka i jej bio-psycho-społecznych uwarunkowań. Współpracuje z ośrodkami naukowymi oraz placówkami podejmującymi pracę na rzecz pacjentów z problemami seksuologicznymi.


In October 2007 at the UAM Instytute of Psychology Laboratory of Social and Clinical Sexology was constituted.  The function of the Head of Laboratory was committed to Professor Maria Beisert. In October 2014 Laboratory was transformed into Department of Social and Clinical Sexology.

During the years the Laboratory, initially consisting of two members (the Head of Laboratory and associate professor Monika Zielona-Jenek), was expanded by new members. In 2012 doctoral dissertation which was composed in the Laboratory was defended by Aleksandra Chodecka (senior lecturer since 2012). In 2013 doctoral dissertation which was composed in the Laboratory was defended by Filip Szumski (associate professor since 2014). At present team is also made by following students of doctoral studies:  Anna Roszyk, Agnieszka Izdebska, Marta Szymańska-Pytlińska and Dominika Szymańska.

The Laboratory systematically conducts research and teaching activities concerning issues of human sexuality and its biological, psychological and social determinants. The Laboratory also collaborate with educational centers and institutions which provide services for patients with sexological problems.