Warsztaty superwizyjne

Serdecznie zapraszamy do udziału w przedkonferencyjnych warsztatach superwizyjnych, które odbędą się w terminie 8.12.2017r., w godzinach 14.00 – 19.00.

Nawiązując do tradycji realizowanej na konferencjach World Association for Sexual Health wprowadzamy w tym roku możliwość podjęcia kształcenia warsztatowego w dniu poprzedzającym konferencję. Warsztaty stanowią odrębną inicjatywę, w której mogą wziąć udział uczestnicy konferencji. Przeznaczone są dla osób, które mają doświadczenie w pracy z pacjentem seksuologicznym i chciałyby przypadek pacjenta, który zgłaszał problem seksualny poddać superwizji. W tym roku warsztaty przyjmą formę superwizji grupowych.

Grupy superwizyjne dedykowane są różnej tematyce:

  1. praca z tzw. pacjentem trudnym – prof. dr hab. Maria Beisert,

  2. praca z pacjentem młodzieżowym – mgr Wiesław Sokoluk,

  3. praca z pacjentem dorosłym – dr Aleksandra Chodecka, dr n. med. Wiesław Czernikiewicz, dr Agnieszka Izdebska, mgr Magdalena Przystańska.

Każda z 6 grup superwizyjnych liczyć będzie nie więcej niż 10 osób. Ze względu na limit miejsc rejestracja na superwizje odbędzie się za pośrednictwem odrębnego formularza: link. Rejestracja zostanie uruchomiona w dniu 18 września o godzinie 12.00. Miejsce na warsztatach superwizyjnych jest zagwarantowane osobom, które wniosą pełną opłatę tj. opłatę konferencyjną plus opłatę superwizyjną do dnia 15.11.2017r. O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Każda osoba biorąca udział w warsztatach superwizyjnych przygotowuje przypadek do omówienia zgodnie ze schematem, jaki otrzyma od Organizatorów w odpowiedzi na rejestrację i wniesienie opłaty.

Udział w superwizjach wiąże się z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty w kwocie 300zł. Uczestnikom superwizji zapewniamy catering kawowy. Opłaty prosimy wnosić na konto PKO BP S.A. XV o/W-wa: 21 1020 1156 0000 7102 0059 4978

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne

Ul. Marymoncka 34

01-813 Warszawa

W tytule przelewu prosimy o wpisanie imienia i nazwiska osoby/osób, za które dokonywana jest wpłata, oraz dopisek „opłata superwizyjna: konferencja pts 2017”.

Udział w warsztatach superwizyjnych jest potwierdzany odrębnym certyfikatem. Każdy uczestnik superwizji otrzyma 18 punktów przyznawanych osobom ubiegającym się o certyfikat seksuologa klinicznego PTS.

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować na adres mailowy: konferencja.seksuologiczna@amu.edu.pl