Superwizorzy

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami prowadzących superwizje przedkonferencyjne.

Prof. dr hab. Maria Beisert

Prof. dr hab. Maria Beisert – psycholog i seksuolog kliniczny, prawnik – pracownik naukowy Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej oraz Podyplomowych Studiów: Seksuologia Kliniczna Opiniowanie Edukacja-Terapia działających od 2003r. przy Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, biegły sądowy. Główne zainteresowania naukowe dotyczą obszaru seksuologii i psychologii klinicznej a w szczególności problematyki kryzysów, rozwoju seksualnego człowieka, terapii sprawców i ofiar patologii seksualnej. Autorka i współautorka wielu prac z tego zakresu. Najważniejsze publikacje książkowe to: Seks twojego dziecka; Kazirodztwo. Rodzice w roli sprawców; Seksualność w cyklu życia; Pedofilia. Geneza i mechanizm.

Dr Aleksandra Chodecka

Psycholog, seksuolog kliniczny, psychoterapeuta, doktor nauk humanistycznych. Pracuje w Zakładzie Seksuologii Społecznej i Klinicznej Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu, gdzie podejmuje działalność naukową i dydaktyczną. Poza pracą naukową oraz edukacyjną prowadzi psychoterapię oraz psychoedukację osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Zajmuje się pracą – indywidualną i grupową – nad problemami związanymi z relacjami w bliskich związkach, funkcjonowaniem psychoseksualnym, sytuacjami kryzysowymi oraz umiejętnościami wychowawczymi. Autorka licznych publikacji, m.in. „Jestem dziewczynką, jestem chłopcem. Jak wspierać rozwój seksualny dziecka.” (wyd. GWP, 2010). Ukończyła Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Brała również udział w szkoleniach z zakresu Terapii Systemowej, Analizy Transakcyjnej i terapii Gestalt. Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Dr n. Med. Wiesław Czernikiewicz


Dr Wiesław Czernikiewicz – lekarz seksuolog i ginekolog
z ponad 30-letnim doświadczeniem klinicznym w diagnozowaniu, leczeniu i opiniowaniu pacjentów z dysfunkcjami i zaburzeniami seksualnymi. Był uczniem profesora Kazimierza Imielińskiego. Obecnie pełni funkcję Wicepreza oraz Przewodniczącego Sekscji Seksuologii Sądowej Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Jest Adiunktem na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, Kierowni-kiem Zakładu Seksuologii Klinicznej Instytutu Seksuologii PTS i Kierownikiem Studiów Podyplomowych w zakresie seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, Sopocie i Katowicach. Posiada Certyfikat Seksuologa Klinicznego i Seksuologa Sądowego. Jest superwizorem Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych.

Dr Agnieszka Izdebska

Dr Agnieszka Izdebska – psycholog, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, certyfikowany seksuolog kliniczny, doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Studium Socjoterapii Młodzieży i Treningu Interpersonalnego oraz Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Od 2006 roku prowadzi psychoterapię, poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne w Instytucie Psychologii UAM oraz na Podyplomowym Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii. Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz International Society of Transference, Focused Psychotherapy.

Mgr Magdalena Przystańska

Mgr Magdalena Przystańska – psycholog, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, certyfikowany seksuolog kliniczny. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Ukończyła Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na UAM. Od kilku zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży, obecnie w ramach praktyki prywatnej oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego. Swoją pracę poddaje stałej superwizji. W zakresie seksuologii zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z prawidłowym rozwojem seksualnym oraz pracą z osobami wykorzystywanymi seksualnie (dziećmi, młodzieżą dorosłymi). Jest biegłym sądowym. Od kilku lat prowadzi zajęcia w ramach Studiów Podyplomowych: „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” a także warsztaty dla kuratorów sądowych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracowników pomocy społecznej.

Mgr Wiesław Sokoluk

Mgr Wiesław Sokoluk – pedagog, seksuolog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor PTS. Od 30 lat zajmuje się seksuologią kliniczną i rozwojową, prowadząc w tych obszarach praktykę psychoterapeutyczną oraz działalność edukacyjną i szkoleniową. Przez wiele lat współpracował z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Funduszem Ludnościowym Narodów Zjednoczonych (UNFPA), Krajowym Centrum ds. AIDS przy realizacji programów dotyczących zdrowia seksualnego. Jest wieloletnim członkiem i superwizorem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Od lat publikuje w prasie, jest także autorem poradnika „Wychowanie do życia w rodzinie. Poradnik metodyczny dla nauczycieli” i współautorem książki „Seks czegoś smutny. Antyporadnik dla tych, którzy grają o miłość”.