Opłaty

Opłata konferencyjna

W poniższej tabeli zestawiono wysokości opłat konferencyjnych:

Opłata do 26.11.2017r.

Opłata po 26.11.2017r.

Opłata podstawowa

450zł

500zł

Opłaty zniżkowe

Członkowie PTS*

400zł

450zł

Doktoranci**

250zł

300zł

Studenci**

150zł

200zł

*Warunkiem uzyskania zniżki przysługującej członkom PTS jest bieżące uregulowanie składki członkowskiej.
**Warunkiem uzyskania zniżki doktoranckiej i studenckiej jest przesłanie skanu legitymacji na adres mailowy: konferencja.seksuologiczna@amu.edu.pl

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • uczestnictwo w konferencji,
  • materiały konferencyjne,
  • catering w czasie konferencji.

Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania. Organizatorzy służą informacją i radą, co do wyboru miejsca noclegowego.

UWAGA! Formularze internetowe, za pośrednictwem których można rejestrować się na Międzynarodową Konferencję Seksuologiczną i bankiet jej towarzyszący zostaną zamknięte w dniu 6 grudnia br. Osoby, które zdecydują się wziąć udział w Konferencji lub bankiecie po tym terminie będą mogły dokonać rejestracji i wnieść opłatę konferencyjną u p. Krystyny Moskal, księgowej PTS, przy stanowisku rejestracyjnym w holu konferencyjnym.

Opłaty dodatkowe

Międzynarodowej Konferencji Seksuologicznej towarzyszą dodatkowe inicjatywy i wydarzenia. Udział w nich wiąże się z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty:

  1. Przedkonferencyjne warsztaty superwizyjne – 300 zł
  2. Bankiet konferencyjny – 180 zł

Opłaty proszę wnosić na konto Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa

PKO BP S.A. XV o/W-wa: 21 1020 1156 0000 7102 0059 4978

Opłata konferencyjna: W tytule przelewu proszę wpisać imię/imiona i nazwiska osoby/osób, za które dokonywana jest wpłata wraz z dopiskiem „opłata konferencyjna: konferencja pts 2017”.

Opłata superwizyjna: W tytule przelewu prosimy o wpisanie imienia i nazwiska osoby/osób, za które dokonywana jest wpłata, oraz dopisek „opłata superwizyjna: konferencja pts 2017”.

Opłata bankietowa: W tytule przelewu prosimy o wpisanie imienia i nazwiska osoby/osób, za które dokonywana jest wpłata, oraz dopisek „opłata bankietowa: konferencja pts 2017”. 

W sprawie faktur i rachunków proszę zwracać się do księgowej PTS – Pani Krystyny Moskal: krystyna.mos1@wp.pl telefon: 502 918 336.