Mgr Katarzyna Pilarczyk

 

 

 

 

 

 

 

psycholog, doktorantka

Instytut Psychologii UAM
Pracownia Seksuologii Społecznej i Klinicznej (p.115)
ul. Szamarzewskiego 89a
60-568 Poznań
(61) 829 23 02
Email: katarzyna.pilarczyk@amu.edu.pl

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
kierunek: psychologia, magister
Uniwersytet Warszawski
Wymiana studencka MOST, kierunek: psychologia
Studia podyplomowe: Seksuologia kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Studia doktoranckie (promotor: prof. dr hab. Maria Beisert)

Zainteresowania naukowe

 • Problematyka przemocy seksualnej: profilaktyka, symptomy, konsekwencje, interwencja, opiniowanie sądowe
 • Prawidłowy i zaburzony przebieg rozwoju psychoseksualnego
 • Profilaktyka i edukacja w zakresie zdrowia seksualnego
 • Funkcjonowanie psychoseksualne kobiet z PCOS
 • Pornografia

Dydaktyka

 • Ćwiczenia: Determinanty typowego i nietypowego rozwoju seksualnego (ścieżka), 6 semestr, Instytut Psychologii UAM
 • Wykład: Child abuse and neglect in social and psychological perspective, program AMU-PIE, UAM (w semestrze zimowym 2017)

Główne publikacje

Konferencje

2017

 • Edukacja seksualna a charakterystyka czynu dokonanego przez sprawców wykorzystania seksualnego dziecka. II Międzynarodowa Konferencja Rehabilitacja Seksualna. Seksualność bez barier i uprzedzeń, Warszawa, 20.10.2017
 • Pornografia a rozwój psychoseksualny. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego cz. II pt. Pacjent i Seksuolog w procesie terapii. Poznań, 9-10.12.2017
 • Ruch pro-ED. V Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu Pedogogika XXI wieku – dylematy i wyzwania. Katedra Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.
  Łódź, 18.05.2017.
 • Zaburzenia jedzenia jako „choroby” współczesnej kultury. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Obraz choroby w dyskursie kulturowym”. Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Kraków, 18-19.05.2017.

2016

 • Konferencja dla pracowników edukacji: Wpływ odżywiania na zachowanie dzieci i młodzieży. Jesteśmy tym co jemy w Baranowie, „Zaburzenia jedzenia i problemy jedzeniowe – wczesne wykrywanie
  i diagnoza”.
 • I Interdyscyplinarna Konferencja Internetowa „Cywilizacja zdrowia”, „Fit kultura i medialne ideały piękna jako tło dla rozwoju zaburzeń odżywiania”.
 • Ogólnopolska Studencka Konferencja Seksuologiczna, poster naukowy, „Seksualność osób otyłych”.
 • Konferencja Żywieniowa We Think Healthy w Gdańsku, „Otyłość u dziecka – kara, wina czy wstyd? O działaniach z perspektywy psychologii rozumiejącej”.
 • II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej, „Ekspresja seksualna dziecka przedszkolnego w opisie jego opiekunów”.
 • II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej, „Wczesne doświadczenia seksualne sprawców wykorzystania seksualnego dziecka a ich seksualność w dorosłości”.
 • Konferencja „Polska Seksuologia. XXV lat Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego”, poster naukowy pt. „Ekspresja seksualna dziecka przedszkolnego w opisie jego opiekunów”.
 • Konferencja „Polska Seksuologia. XXV lat Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego”, poster naukowy pt. „Seksualność sprawców wykorzystania seksualnego dziecka w dorosłości a ich wczesne
  doświadczenia seksualne”.
 • Międzynarodowa IX Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej, poster naukowy pt. „Lęk sprawcy a czyn wykorzystania seksualnego dziecka”.
 • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum (uczestnictwo bierne)

2015

 • Ogólnopolska Studencka Sesja Naukowa „Psychologia moja pasja”, „Fakty i mity dotyczące zaburzeń odżywiania”.
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rozmiar w umyśle” „Przekonania i wiedza na temat anoreksji wśród studentów psychologii, dietetyki i medycyny – doniesienia z badań własnych”.
 • Konferencja „Nowe tożsamości w kulturze europejskiej – przemiany społeczne, kulturowe i obyczajowe”, „Fit kultura i medialne ideałypiękna jako tło dla rozwoju zaburzeń odżywiania”.
 • I Ogólnopolska Konferencja Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza „Wyzwania – Kompetencje – Innowacje”, poster naukowy pt.: „Kobiety jako grupa szczególnie narażona na dyskryminację płciową w postaci molestowania seksualnego w środowisku pracy”);
 • IV Ogólnopolska Studencko – Doktorancka Konferencja Naukowa „PsychoDebiuty”, „Wiedza studentów wybranych kierunków na temat anoreksji – doniesienia z badań własnych”.

2014

 • Wyzwania i codzienność współczesnej seksuologii, Poznań 21- 23.11.2014 (uczestnictwo bierne)

Działalność w środowisku

 • Opiniowanie sądowe
 • Wykłady, warsztaty i szkolenia (dla młodzieży szkolnej, studentów, seniorów)
 • Organizacja konferencji naukowych