Kobiecość i męskość w perspektywie psychologicznej i społeczno-kulturowej

Wykład fakultatywny:

Prowadzący

dr Jowita Wycisk
dr Monika Zielona-Jenek
Email:jowita@amu.edu.pl
monikazj@amu.edu.pl


Opis zajęć

Zajęcia kierowane są do zainteresowanych studentów psychologii i kognitywistki. Wykład realizowany jest w semestrze zimowym w wymiarze 30 godzin.
Celem zajęć jest dostarczenie wiedzy na temat znaczenia różnych wymiarów płci biologicznej oraz społeczno-kulturowej dla podmiotowego doświadczenia człowieka a także jego funkcjonowania w relacjach społecznych. Zajęcia mają charakter wykładowy, mile widziane jest także aktywne zaangażowanie studentów (włączenie się w przedstawianie przykładów zjawisk / badań, dyskusje).


Forma i termin zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu obejmującego treści wykładu i literatury (test wiedzy).
Osoby zainteresowane mają możliwość przygotowania na wykład krótkiego, 10-minutowego wystąpienia nawiązującego do wybranego tematu. Aktywność taka, rzetelnie wykonana, premiowana jest podwyższeniem oceny z egzaminu o jeden stopień.


Syllabus zajęć i bieżące informacje

zamieszczone są na stronie