Podyplomowe Studia „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia”

Podyplomowe Studia “Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia”
powołane przy Instytucie Psychologii UAM

NOWOŚĆ – superwizje i staże kliniczno – seksuologiczne  w ramach Studiów!

Kierownik Studiów: prof. dr hab. Maria Beisert – Viceprezeska Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
Zastępca Kierownika: prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska

Celem nauki na Studiach  jest:

1. Uzyskanie systematycznej wiedzy dotyczącej problematyki:

 • rozwoju seksualnego człowieka, w tym: biologicznych, psychologicznych i społecznych aspektów seksualności, prawidłowości i mechanizmów rządzących seksualnością w cyklu życia, znaczenia urazów wczesnodziecięcych dla funkcjonowania seksualnego człowieka
 • normy i patologii seksualnej w tym: określania granic i dynamiki norm seksuologicznych; określania zaburzeń i dewiacji seksualnych (geneza, objawy, mechanizmy)
 • interwencji w obszarze seksualności człowieka, w tym edukowania, udzielania porad, prowadzenia psychoterapii i terapii seksuologicznej
 • ekspertyz sądowych w sprawach seksuologicznych

2. Zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie:

 • posługiwania się specyficznymi metodami i narzędziami diagnostycznymi i terapeutycznymi
 • diagnozowania zaburzeń seksualnych (dysfunkcji, dewiacji, zaburzeń tożsamości płciowej)
 • edukacji seksualnej
 • terapii zaburzeń seksualnych
 • terapii indywidualnej i partnerskiej z problemem seksualnym
 • sporządzania ekspertyz sądowych

3. Pogłębienie świadomości własnej seksualności oraz własnego warsztatu pracy:

 • uczestnictwo w warsztatach, w tym w warsztatach superwizyjnych
 • uczestnictwo w superwizjach

Studia przygotowują absolwentów do pracy diagnostycznej i terapeutycznej w poradniach seksuologicznych, klinikach i szpitalach psychiatrycznych. Studia przygotowują także do pracy biegłego sądowego i edukatora seksualnego.

Program Studiów oferuje łącznie: 540 godzin szkoleniowych, na które składają się:

 • 440 godzin obowiązkowych zajęć dydaktycznych, w tym 296 godzin wykładów, 104 godziny warsztatów, 40 godzin superwizji
 • 100 fakultatywnych godzin stażowych – w formie fakultatywnego , tj. nieobowiązkowego, V semestru, w placówkach świadczących diagnozę, edukację i pomoc w sferze psychoseksualnej; Słuchacz ma możliwość wyboru miejsca odbywania stażu spośród następujących placówek: placówka Służby Więziennej: oddział terapeutyczny zakładu karnego, placówka Służby Zdrowia: stacjonarny oddział leczenia zaburzeń psychicznych,  ambulatoryjny ośrodek pomocy psychologicznej i seksuologicznej, ośrodek ekspertyz sądowych.
 • Przewidziano także możliwość indywidualnych konsultacji (np. konsultacji przypadków)
 • 5 SEMESTRÓW = RAZEM 540 godzin lub 4 SEMESTRY = RAZEM 440 godzin

 

PROGRAM ZAJĘĆ:

L.P. NAZWA MODUŁU ZAJĘCIA (TREŚCI) SKŁADOWE MODUŁU WYKŁADOWCY LICZBA GODZIN RODZAJ ZAJĘĆ
Moduł wprowadzający:Seksuologia jako nauka 1. Modele seksualności człowieka Prof. M. Beisert 3 wykład
2. Normy seksuologiczne, zdrowie seksualne
3. Perspektywy rozwoju seksuologii
Rozwój seksualny człowieka: 1. Dzieciństwo 1. Biomedyczne aspekty rozwoju seksualnego w okresie dzieciństwa – prawidłowości i zaburzenia rozwoju, wady rozwojowe. Dr K. Kapczuk,Dr E. Kucz,Dr P. Kroll 6 wykład
2. Psychospołeczne aspekty rozwoju seksualnego w okresie dzieciństwa Prof. M.Beisert 12
3. Urazy wczesnodziecięce i ich wpływ na rozwój seksualny człowieka Prof. L. Cierpiałkowska 2222 wykładwarsztat
4. Diagnoza i terapia problemów i zaburzeń seksualnych u dzieci. Mgr A. Roszyk 7 wykład
Rozwój seksualny człowieka:2. Dorastanie 1. Biomedyczne aspekty rozwoju w okresie dorastania – – prawidłowości i zaburzenia, wady rozwojowe. Dr K. Kapczuk,Dr E. Kucz,Dr P. Kroll 10 wykład
2. Psychospołeczne aspekty rozwoju w okresie dorastania Prof. M. Beisert, 11
3. Diagnoza i terapia dorastającej młodzieży ujawniającej problemy i zaburzenia seksualne Mgr A. RoszykMgr W. Sokoluk 722 wykładwarsztat
  Rozwój seksualny człowieka:3. Dorosłość

 

 

 

 

 

1. Biomedyczne aspekty rozwoju w okresie dorosłości – Fizjologiczne podstawy seksualności człowieka dorosłego: anatomia i fizjologia żeńskich i męskich narządów płciowych Dr K. Kapczuk,Dr E. Kucz,Dr P. KrollDr S. Jakima 6 wykład
2. Psychofizjologia reakcji seksualnych człowieka dorosłego – cykl reakcji seksualnych Prof. M. Beisert, 3 wykład
3. Psychofizjologia rozrodu, seksualne problemy okresu ciąży i połogu, metody regulowania płodności. Dr E. Kucz,Dr P. Kroll 6 wykład 
4. Psychologiczna problematyka niepłodności, poronień i straty dziecka, pomoc parom po stracie. Mgr A. IzdebskaMgr A. RoszykDr M. Stawicka 452 wykład
5. Seksualność w okresie menopauzy i andropauzy Dr E. Kucz,Dr P. Kroll 2 wykład
6. Specyfika seksualności ludzi w wieku senioralnym Dr A. Chodecka 3 wykład
7. Diagnoza zaburzeń funkcjonowania seksualnego człowieka dorosłego – metody i procedury diagnozy. Prof. M.BeisertDr M. Zielona-JenekProf. M. Beisert 2322 wykładwykład warsztat
Tożsamość płciowa 1. Rozwój tożsamości płciowej Dr A. ChodeckaDr M. Zielona-JenekDr hab. Błażej Smykowski 7 wykład
2. Obraz kliniczny zaburzeń tożsamości płciowej Dr A. Chodecka,Prof. K. Ziemnicka 4 wykład
3. Diagnoza i interwencja wobec osób z zaburzeniami tożsamości płciowej – metody medyczne i psychologiczne, aspekty prawne zmiany płci. Mgr A. IzdebskaDr A. ChodeckaDr K. KapczukDr P. KrollDr F. Szumski 6 wykład
Orientacja seksualna 1. Kształtowanie się orientacji seksualnej Mgr A. IzdebskaDr A. Chodecka 2 wykład
2. Diagnoza i interwencja wobec osób z problemami związanymi z orientacją Mgr A. IzdebskaDr A. Chodecka 4 wykład
3. Związki osób homoseksulanych, rodzicielstwo osób homoseksualnych Dr Jowita Wycisk 2 wykład
Preferencje seksualne 1. Preferencje seksualne i zjawiska pokrewne Dr F. Szumski 3 wykład
2. Obraz kliniczny zaburzeń preferencji seksualnych i zachowań dewiacyjnych Dr F. Szumski 4 wykład
3. Etiologia zaburzeń preferencji seksualnych i zachowań dewiacyjnych. Dr F. Szumski 4 wykład
4. Dewiacyjne zachowania seksualne kobiet. Prof. Beisert 4 wykład
5. Diagnoza i terapia zaburzeń preferencji seksualnych – medyczna, psychologiczna i neuropsychologiczna. Prof. BeisertMgr A. RoszykDr M. Lew-StarowiczDr A. DepkoMgr Rafał RutkowskiMgr Wojciech Sroka 831
122
wykładwarsztat
Rola płciowa i “gender studies” 1. Rozwój roli płciowej2. Społeczny konstruktywizm, teoria queer, perspektywa gender.3. Role płciowe a zdrowie seksualne Dr J. WyciskDr M. Zielona-JenekDr A. ChodeckaMgr A. Izdebska 6 wykład
Dysfunkcje seksualne 1. Jednostki kliniczne dysfunkcji seksualnych: zaburzenia pożądania, podniecenia, orgazmu, przebiegające z bólem. Mgr A. Izdebska 5 wykład
2. Biologiczne i psychospołeczne uwarunkowania dysfunkcji seksualnych Mgr A. IzdebskaDr E. Kucz,Prof. Z. Lew-StarowiczDr M. Lew-Starowicz 4 wykład
3. Diagnoza i terapia dysfunkcji seksualnych – psychologiczna, medyczna i zintegrowana, indywidualna i partnerska, systemowa terapia par i małżeństw. Prof. M. BeisertProf. L. CierpiałkowskaProf. Z. Lew-StarowiczDr M. Lew-StarowiczMgr A. RoszykMgr K. TrykszaZaproszony gość zagraniczny 106
3
2
63
wykład
Problematyka seksuologiczna w innych zaburzeniach somatycznych i psychicznych 1. Zaburzenia seksualne w klinice urologicznej, andrologicznej, dermatologicznej i wenerologicznej, neurologicznej, kardiologicznej, ginekologicznej Prof. M. Pawlaczyk,Dr P. KrollDr K. Kapczuk 6 wykład
2.Problemy seksualne pacjentów psychiatrycznych Mgr A. BrzeskaDr M. Lew-Starowicz,Dr A. DepkoDr S. Jakima(lekarz psychiatra zaproszony gość) 4 wykład
Przemoc seksualna – perspektywa ofiar 1. Przemoc seksualna wobec dzieci i dorosłych – wprowadzenie Prof. M. Beisert 3 wykład
2. Przemoc seksualna wobec dziecka w rodzinie (kazirodztwo) Prof. M Beisert 5 wykład
3. Konsekwencje przemocy seksualnej i rewiktymizacja w życiu ofiar Mgr A. Izdebska,Mgr M. Szymańska-Pytlińska 4 wykład
4. Diagnoza ofiar przemocy seksualnej (psychologiczna i neuropsychologiczna). Mgr A. Roszyk 3 wykład
Interwencja wobec ofiar przemocy seksualnej:Interwencja kryzysowa i terapia dla dorosłych ofiar zgwałceń.Pomoc psychologiczna i terapia dziecka wykorzystanego seksualnie. Dr W. Badura-MadejDr Monika Zielona-JenekMgr M. Przystańska 10
8
wykład
wykład
Edukacja seksualna w cyklu życia człowieka 1. Edukacja i wychowanie seksualne na różnych etapach życia człowieka Dr M. Zielona-Jenek 7 wykład
2. Seksualność Polaków – wyniki najnowszych raportów Prof. Izdebski z zespołemDr M. Zielona-Jenek 3 wykład
3. Edukacja seksualna w specyficznych obszarach życia człowiekaEdukacja seksualna osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin.Praca z osobami podejmującymi ryzykowne zachowania seksualne, streetworking i praca z dziećmi ulicy.Edukacja HIV/AIDS, poradnictwo przed i potestowe, praca z osobami zakażonymi HIV i AIDS. Dr E. PieńkowskaDr J. Dec,Dr A. Walendzik-Ostrowska 36 wykład
Prawo i etyka w pracy seksuologa, seksuologia sądowa  1. Ekspertyzy sądowe w sprawach związanych z seksualnością człowieka. Profilowanie. Mgr Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska,Mgr Ewa Wach,Mgr Ewa Wach 10 wykład
2. Przestępstwa seksualne – aspekty prawne Dr F. Szumski 3 wykład
Specyfika opiniowania w sprawach dzieci – ofiar przemocy seksualnej.Przesłuchanie dziecka.Ocena psychologicznej wiarygodności zeznań małoletnich świadków przestępstw. Dr Monika Zielona-JenekMgr Anna RoszykDr A. ChodeckaMgr M. PrzystańskaMgr J. Kempka(zaproszony gość zagraniczny) 586 wykładwykładwykład
3. Normy prawne regulujące pracę seksuologa Dr F. Szumski 2 wykład
5. Etyczne aspekty pracy seksuologa Dr M. Toeplitz-WiniewskaDr F. Szumski 4 wykład
Praktyki, superwizje, staże kliniczno-seksuologiczne Warsztat superwizyjny,(alternatywnie) „Grupy Balinta” Prof. M. BeisertProf. L. CierpiałkowskaMgr W. Sokoluk 22 warsztat
  Superwizja indywidualna (diagnozowanie i projektowanie terapii pacjenta z problemem seksualnym – przygotowanie przypadku do superwizji). Prof. M. BeisertProf. L. Cierpiałkowska 18
Staż kliniczno-seksuologiczny fakultatywny 100
  SUMA GODZIN 440 bez stażu540 ze stażem

 

Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu lub październiku i odbywają się w systemie zaocznym poprzez tzw. sesje wykładowe i ćwiczeniowe. Każda z 20 sesji obejmuje 22 godziny lekcyjne w tym:
w piątki : 16.00 – 20.30
w soboty 9.00 – 17.30
w niedziele 9.00 – 13.30

Słuchaczami Studiów mogą zostać osoby legitymujące się wyższym wykształceniem magisterskim (na przykład w dziedzinie pedagogiki, psychologii, prawa, pielęgniarstwa) lub wyższym wykształceniem medycznym. Osobom uczestniczącym w procedurze ubiegania się o certyfikat seksuologa klinicznego (psycholodzy, lekarze) Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego ukończenie Studiów daje podstawy do zaliczenia punktów (zgodnie z procedurą osiągania certyfikatu).

Studia przygotowują do roli terapeuty psychologa-seksuologa, wyposażają w wiedzę oraz kompetencje praktyczne diagnostyczne i terapeutyczne. Umiejętności praktyczne pracy z pacjentem doskonalone są na warsztatach, w superwizjach i stażach, które zawarte są w programie studiów, łącznie 244 godzin zajęć praktycznych.

Dużą część zajęć stanowi moduł przygotowujący do roli biegłego psychologa-seksuologa – zajęcia m.in. ze specjalistami z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie.

Przewidziano także specjalne zajęcia dla osób specjalizujących się w terapii sprawców przestępstw seksualnych – np. pracowników służby więziennej.

Studia stanowią również atrakcyjną ofertę dla pedagogów i nauczycieli. Program Studiów zawiera zajęcia, na których szczegółowo omawiany jest problem wykorzystania seksualnego dziecka, w tym: rozpoznawanie symptomów wykorzystania seksualnego w różnych grupach wiekowych, interwencja w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka, diagnoza i terapia ofiar, tworzenie i realizacji programów profilaktycznych skierowanych do dzieci w różnym wieku oraz diagnoza i terapia sprawców. Studium przygotowuje nauczycieli również do prowadzenia edukacji seksualnej, w programie zajęć znajduje się przedmiot „Edukacja seksualna” prowadzony przez Prof. Zbigniewa Izdebskiego oraz warsztaty edukacji seksualnej prowadzone przez Pana Wiesława Sokoluka.

Dla studentów ostatnich lat wymienionych kierunków prowadzony jest dwusemestralny Kurs Dokształcający w Dziedzinie Seksuologii Klinicznej. Jego odbycie uprawnia do kontynuowania nauki na  Studiach Podyplomowych Seksuologii Klinicznej – Opiniowanie, Edukacja, Terapia w formie uzupełnienia różnic programowych.

Warunkiem przyjęcia na Studia jest złożenie wymaganej dokumentacji. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zasady rekrutacji:

Aktualne informacje na temat rekrutacji znajdują się w zakładce REKRUTACJA.

Rekrutacja rozpoczyna się zawsze od 1 kwietnia roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki rozpoczęcia zajęć.

Słuchaczami Studiów mogą zostać osoby legitymujące się wyższym wykształceniem magisterskim (np. w dziedzinie prawa, pedagogiki, psychologii, pielęgniarstwa, medycyny) a także studenci ostatnich lat tych kierunków (w ramach Kursu Dokształcającego w Dziedzinie Seksuologii Klinicznej).

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Aby zgłosić się na listę słuchaczy, należy przesłać komplet niezbędnych dokumentów:

 1. karta zgłoszeniowa (aby pobrać kliknij tutaj)
 2. 1 zdjęcie legitymacyjne
 3. odpis dyplomu lub zaświadczenie o odbywanych studiach (w przypadku studentów ostatniego roku studiów magisterskich)
 4. ksero dowodu osobistego
 5. klauzula RODO (aby pobrać kliknij tutaj)

Dokumenty prosimy przesyłać na adres:

marika.witkos@amu.edu.pl

z dopiskiem: Studia Podyplomowe Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia

Limit miejsc – 60 osób

Koszt nauki od roku akademickiego 2022/23 wynosi 6500 zł za rok 1 płatne w 8 miesięcznych ratach (4 przypadających na każdy semestr), 7000 zł za rok 2 płatne w 8 miesięcznych ratach (4 przypadających na każdy semestr) oraz 3500 zł za semestr V (stażowy) – fakultatywny.

Warunkiem ukończenia Studiów jest aktywne uczestniczenie w zajęciach oraz uzyskanie odpowiednich zaliczeń z egzaminów modułowych. Na zajęciach wykładowych dopuszczalne jest 20% nieobecności. Obecność na zajęciach warsztatowych i superwizyjnych jest bezwzględnie obowiązkowa 100% (nieobecność należy odrobić z inną grupą).

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, na którym zawarta będzie lista wszystkich przedmiotów, w tym superwizji i staży.

Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na dodatkowych zaawansowanych szkoleniach i dalszych superwizjach indywidualnych i grupowych z zakresu seksuologii klinicznej i sądowej, prowadzonych kilka razy w roku przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, organizowanych przez Wiceprezeskę Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego prof. dr hab. Marię Beisert, Pracownię Seksuologii Społecznej i Klinicznej Instytutu Psychologii UAM, Pracownię Psychologiczno-Seksuologiczną oraz Pracownię Psychoterapii, Seksuologii i Neuropsychologii dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych (Anna Roszyk).

Uwaga!
Studia mają charakter dokształcający w zakresie pomagania osobom zgłaszającym się do psychologa (a także nauczyciela, wychowawcy, pracownika socjalnego) z problemem seksualnym. Ukończenie Studiów nie upoważnia do wykonywania zawodu psychologa (takie uprawnienia dają jedynie pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologia). Słuchacze Studiów nie otrzymują również uprawnień trenerskich. Posługiwanie się tytułem seksuologa klinicznego jest możliwe po uzyskaniu Certyfikatu Seksuologa Klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Ukończenie studiów podyplomowych jest wstępnym i obligatoryjnym warunkiem uzyskania tego certyfikatu.

Osobom zainteresowanym szczegółowych informacji udzielić może:

 • Kierownik Studiów prof. Maria Beisert:
  • telefonicznie w poniedziałki godz. 11-14, środy, godz. 11.00 – 13:00, tel. (0-61) 829-23-02
  • tel. kom.: 602 618 610
  • lub email:  beisert@amu.edu.pl
 • Sekretarz Studiów: mgr Dominika Bartoszak
  • telefonicznie pod numerem tel. 692 550 546
  • lub email:   dominika.bartoszak@amu.edu.pl
 •  Sekretarz Studiów: mgr Marika Witkoś
  • telefonicznie pod numerem tel. 661 150 774
  • lub email:   marikawitkos@gmail.com