Seminarium magisterskie Monika Zielona-Jenek

Seminarium magisterskie

Prowadzący

Dr Monika Zielona-Jenek
Email: monikazj@amu.edu.pl


Opis zajęć

Problematyka seminarium magisterskiego skoncentrowana jest wokół wybranych obszarów normy i patologii funkcjonowania seksualnego człowieka oraz psychologicznych metod diagnozy seksuologicznej. Preferowanymi szczegółowymi obszarami badawczym są:

  1. analiza wpływu reprezentacji poznawczych jednostki (siebie samego, partnera seksualnego, relacji intymnej) na funkcjonowanie seksualne, podejmowane zachowania, subiektywne doświadczenia w kontaktach intymnych; użyteczność rysunku postaci ludzkiej w identyfikacji wybranych aspektów reprezentacji poznawczych jednostki (w kontekście zachowań seksualnych). Osobom zainteresowanym tym obszarem tematycznym proponuję włączenie się w szerszy projekt badawczy, umożliwiający m.in. odniesienie się do zebranych wyników sprawców przestępstw seksualnych przeciwko dzieciom.
  2. analiza rozpowszechnienia rozwojowych zachowań seksualnych w okresie średniego dzieciństwa; ich indywidualnych i społeczno-kulturowych uwarunkowań; użyteczność inwentarzy zachowań seksualnych dzieci i młodzieży w diagnozie przebiegu wczesnych faz rozwoju seksualnego. Osobom zainteresowanym tym obszarem tematycznym proponuję włączenie się w szerszy projekt badawczy (patrz: Normatywna ekspresja seksualna okresu dzieciństwa)

Forma i termin zaliczenia

Warunkiem zaliczenia seminarium w poszczególnych semestrach jest:

  • semestr 1: określenie obszaru tematycznego pracy, przygotowanie roboczego spisu treści, przedstawienie zebranej literatury, przygotowanie prezentacji dla uczestników seminarium dotyczącej wybranego zagadnienia z obszaru badanej problematyki;
  • semestr 2: przedstawienie kolejnych pozycji zbieranej literatury, przygotowanie jednego rozdziału teoretycznego pracy, przygotowanie materiałów do badań;
  • semestr 3: przygotowanie pozostałych rozdziałów teoretycznych pracy, przeprowadzenie badań;
  • semestr 4: opracowanie wyników badania, przygotowanie empirycznej części pracy, przygotowanie jej do obrony.

Syllabus zajęć