Doświadczenia rodzeństwa osób wykorzystanych seksualnie w dzieciństwie

Projekt skoncentrowany jest wokół doświadczeń braci i sióstr osób dotkniętych wykorzystaniem seksualnym w dzieciństwie. Doświadczenia rodzeństwa bowiem, jak dotąd, w niewielkim stopniu były przedmiotem analiz naukowych, w związku z czym niewiele wiadomo na ich temat. Celem projektu jest zrozumienie doświadczeń rodzeństwa oraz – na tej podstawie – zidentyfikowanie ich potrzeb wsparcia. Projekt badawczy uzyskał pozytywną opinię Komisji Etyki ds. Projektów Badawczych Instytutu Psychologii UAM (opinia nr 1/17/01/2020).

 

Ogłoszenie rekrutacyjne

Poszukujemy osób zainteresowanych wzięciem udziału w badaniu.

  • Czy masz ukończone 18 lat?
  • Czy masz brata lub siostrę, którzy doświadczyli wykorzystania seksualnego w dzieciństwie?
  • Czy chciał(a)byś wziąć udział w badaniu internetowym dotyczącym Twojego doświadczenia jako rodzeństwa osoby, która została wykorzystana seksualnie w dzieciństwie?

Jeśli jesteś zainteresowana/y wzięciem udziału w projekcie badawczym poświęconym rodzeństwu osób z doświadczeniem wykorzystania seksualnego w dzieciństwie, zapraszamy do współpracy.

Udział w badaniu polega na uzupełnieniu internetowej ankiety.
Badanie trwa od 30 do 40 minut, w zależności od tego, ile informacji zdecydujesz się dostarczyć.

W razie pytań lub uwag, prosimy o kontakt mailowy pod adresem: rodzenstwo@amu.edu.pl

Szczegółowa informacja o projekcie dla jego uczestników w formacie .pdf

Link do ankiety badania internetowego znajduje się tutaj.

 

Zespół badawczy

Badania realizowane w Polsce są częścią projektu międzynarodowego.

Badanie w Polsce: prof. dr hab. Maria Beisert, dr Monika Zielona-Jenek, dr Agnieszka Izdebska, dr Aleksandra Chodecka, mgr Olga Węglerska
Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu

Główny koordynator projektu: dr Rosaleen McElvaney
School of Nursing and Human Sciences, Dublin City University