Doświadczenia rodzeństwa osób wykorzystanych seksualnie w dzieciństwie

Projekt badawczy skoncentrowany jest wokół doświadczeń braci i sióstr osób dotkniętych wykorzystaniem seksualnym w dzieciństwie. Doświadczenia rodzeństwa bowiem, jak dotąd, w niewielkim stopniu były przedmiotem analiz naukowych, w związku z czym niewiele wiadomo na ich temat. Celem projektu jest zrozumienie doświadczeń rodzeństwa oraz – na tej podstawie – zidentyfikowanie ich potrzeb wsparcia.

Projekt badawczy uzyskał pozytywną opinię Komisji Etyki ds. Projektów Badawczych Instytutu Psychologii UAM (opinia nr 1/17/01/2020).

Badania są częścią projektu międzynarodowego. Polską część realizuje zespoół w składziej: prof. dr hab. Maria Beisert, dr Monika Zielona-Jenek, dr Agnieszka Izdebska, dr Aleksandra Chodecka, mgr Olga Węglerska.

Główny koordynator projektu: dr Rosaleen McElvaney
School of Nursing and Human Sciences, Dublin City University

Informacje dla mediów

aktualności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

portal Nauka w Polsce