Zespół Zakładu

W październiku 2007 roku w Instytucie Psychologii UAM powołana została Pracownia Seksuologii Społecznej i Klinicznej. Funkcję kierownika Pracowni powierzono w tym czasie dr hab. Marii Beisert. W październiku 2014 roku Pracownia przekształcona została w Zakład Seksuologii Społecznej i Klinicznej, w który obecnie pracuje 9 osób. Zespół systematycznie prowadzi pracę naukową i dydaktyczną dotyczącą zagadnień seksualności człowieka i jej bio-psycho-społecznych uwarunkowań. Współpracuje z ośrodkami naukowymi oraz placówkami podejmującymi pracę na rzecz pacjentów z problemami seksuologicznymi.

Kierownik Zakładu

Adiunkci

Wykładowcy

Doktoranci