Harmonogram

W pierwszym roku nauki 2017/18 wykłady Studiów i Kursu odbywać się będą w następujących terminach:

Wykład 1 06-08.10.2017
Wykład 2 24-26.11.2017
Wykład 3 08-10.12 .2017
Wykład 4 26-28.01.2018
Wykład 5 16-18.02.2018
Wykład 6 09-11.03.2018
Wykład 7 20-22.04.2018

Oprócz zjazdów wykładowych w II semestrze pierwszego roku Studiów i Kursu odbędą się 3 zjazdy warsztatowe, o których terminach zdecydujemy po ustaleniu ostatecznej liczby słuchaczy.

Plan zjazdów:

Piątek: 16.00 – 20.30
Sobota: 9.00 – 17.30 (z godzinną przerwą na obiad)
Niedziela: 9.00 – 13.30

Rok akademicki 2017/18

ZJAZD 1

 

06.10.2017

sala 4, budynek D

16.00 – 20.30, prof. dr hab.  M. Beisert:

Seksuologia jako nauka – wprowadzenie

Psychospołeczne aspekty rozwoju seksualnego w okresie dzieciństwa

07.10.2017

sala 4, budynek D

9.00 – 13.00, prof. dr hab. Maria Beisert: Psychospołeczne aspekty rozwoju seksualnego w okresie dzieciństwa

14.00-17:30, prof. dr hab. Maria Beisert: Psychospołeczne aspekty rozwoju seksualnego w okresie dorastania

08.10.2017

sala 4, budynek D

9.00 – 13.30, prof. dr hab. Jolanta Słowikowska-Hilczer: Biomedyczne aspekty rozwoju seksualnego w okresie dzieciństwa oraz dorastania – prawidłowości i zaburzenia rozwoju, wady rozwojowe
ZJAZD 2 24.11.2017

sala 4, budynek D

16.00 – 20.30, prof. dr hab. n.med. Grzegorz Jakiel: Seksualność kobiety dorosłej
25.11.2017

sala D, budynek E

9.00 – 13.00, prof. dr hab. Maria Beisert: Psychospołeczne aspekty rozwoju seksualnego w okresie dorastania

14.00-17:30, dr n.med. Sławomir Jakima: Seksualność człowieka dorosłego – norma i patologia

26.11.2017

sala 4, budynek D

9.00 – 13.30, dr hab. n. med. Beata Banaszewska:

Antykoncepcja w cyklu życia człowieka

Badanie ginekologiczne – istota i wpływ na seksualność kobiety

Zaburzenia endokrynologiczne a zaburzenia seksualne

ZJAZD 3 08.12.2017

sala A, budynek E

WNS

16.00 – 20:30, dr Joanna Dec-Pietrowska:

Wykorzystanie streetworkingu w pracy z osobami podejmującymi ryzykowne zachowania (MSM, SW)

Edukacja HIV/AIDS, poradnictwo przed- i potestowe, praca z osobami żyjącymi z HIV

09.12.2017

Auditorium Maximum

Wydział Fizyki UAM

ul. Umultowska 85

8:45 – 17:45

Międzynarodowa Konferencja

Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego

część II pt. Pacjent i seksuolog w procesie terapii

10.12.2017

 

Aula im. Profesora Gerarda Labudy

Wydział Historii UAM

ul. Umultowska 89D

9.00 – 15:15

Międzynarodowa Konferencja

Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego

część II pt. Pacjent i seksuolog w procesie terapii

ZJAZD 4 26.01.2018

sala 4, budynek D

16.00 – 20.30, prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska: Urazy wczesnodziecięce i ich wpływ na rozwój seksualny człowieka
27.01.2018

sala 4, budynek D

9.00 – 13.00, prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska: Urazy wczesnodziecięce i ich wpływ na rozwój seksualny człowieka

14.00-17:30, prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska: Urazy wczesnodziecięce i ich wpływ na rozwój seksualny człowieka

28.01.2018

sala 4, budynek D

9.00 – 13.30, prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska: Urazy wczesnodziecięce i ich wpływ na rozwój seksualny człowieka
ZJAZD 5 16.02.2018

sala D, budynek E

16.00 – 20.30, prof. dr hab. Maria Beisert: Psychospołeczne aspekty rozwoju seksualnego w okresie dorastania cz. II.

Diagnoza zaburzeń funkcjonowania seksualnego człowieka dorosłego – metody i procedury diagnozy.

17.02.2018

sala D, budynek E

8.00 – 13.00, dr Monika Zielona-Jenek: Tożsamość płciowa

14.00-17:30, dr Agnieszka Izdebska: Psychologiczna problematyka niepłodności, poronień i straty dziecka. Pomoc parom po poronieniu.

18.02.2018

sala D, budynek E

9.00 – 12.30, prof. dr hab. Maria Beisert: Relacja pacjent – terapeuta – szanse, wyzwania, zagrożenia
ZJAZD 6 09.03.2018

sala D,

budynek E

16.00 – 20:30, mgr Ewa Wach, mgr Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska:

Ekspertyzy sądowe w sprawach związanych z seksualnością człowieka

10.03.2018

sala 4, budynek D

9.00 – 13.00, mgr Ewa Wach, mgr Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska: Ekspertyzy sądowe w sprawach związanych z seksualnością człowieka

14.00-17:30, prof. dr hab. Józef Gierowski, Psychologiczne aspekty poczytalności sprawców przestępstw seksualnych  i stosowanie wobec nich środków leczniczo-zabezpieczających w kontekście kompleksowego opiniowania sądowego

11.03.2018

sala 4, budynek D

9.00 – 11.15, prof. dr hab. Monika Płatek: Czy prawo ma płeć?

11:30 – 13:30, mgr Małgorzata Winiewska -Toeplitz, Etyczne aspekty pracy seksuologa

ZJAZD 7 20.04.2018

sala 307, budynek D

16.00 – 20.30, dr Anna Roszyk: Diagnoza i terapia problemów i zaburzeń seksualnych u dzieci.
21.04.2018

Sala D, budynek E

9.00 – 13.00,  dr Aleksandra Chodecka: Specyfika seksualności ludzi w wieku senioralnym, Orientacja seksualna

14.00-17:30,  dr Jowita Wycisk: Kategoria płci w psychologii. Od determinizmu biologicznego do społecznego konstrukcjonizmu.

22.04.2018

sala 109, budynek D

9.00 – 13.30, dr Anna Roszyk: Diagnoza i terapia problemów i zaburzeń seksualnych u młodzieży.