O konferencji

Studia Podyplomowe Seksuologia Kliniczna
przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

oraz

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne

mają zaszczyt zaprosić do udziału

w

Międzynarodowej Konferencji

Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego

część II pt. Pacjent i seksuolog w procesie terapii

Termin: 9-10.12.2017

Miejsce: Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Konferencja jest adresowana do psychologów, lekarzy, prawników, pedagogów, socjologów, seksuologów, studentów, doktorantów, pracowników naukowych, pracowników służb więziennych, a także do wszystkich osób zainteresowanych problematyką współczesnej seksuologii. Konferencja realizuje ideę kształcenia ustawicznego poprzez: 1. doskonalenie umiejętności praktycznych seksuologów (udział w przedkonferencyjnych warsztatach superwizyjnych1), 2. prezentację aktualnych wyników badań i programów terapeutycznych prowadzonych przez zagraniczne ośrodki badawcze. Konferencja stanowić będzie jedną z okazji do rozwijania kompetencji zawodowych seksuologów.

Konferencja potrwa 2 dni, każdy z nich jest dedykowany innym zagadnieniom:

Sobota, 9.12.2017r. – dzień anglojęzyczny:

  1. Uzależnienie od seksu i pornografii,
  2. Seksualność osób niepełnosprawnych.

Wykłady anglojęzyczne będą symultanicznie tłumaczone na język polski.

Niedziela, 10.12.2017r. – dzień polskojęzyczny:

  1. Sesja plakatowa2,
  2. Sytuacja prawna psychologa-seksuologa w świetle nowych rozwiązań ustawowych,

  3. Samobójstwo jako specyficzny problem w pracy biegłego.

Zapraszamy do rejestracji na Konferencję za pośrednictwem formularza: link.

Poniżej umieszczono zestawienie wysokości opłat konferencyjnych.

 

Opłata do 26.11.2017r.

Opłata po 26.11.2017r.

Opłata podstawowa

450zł

500zł

Opłaty zniżkowe

Członkowie PTS*

400zł

450zł

Doktoranci**

250zł

300zł

Studenci**

150zł

200zł

 

*Warunkiem uzyskania zniżki przysługującej członkom PTS jest bieżące uregulowanie składki członkowskiej.
**Warunkiem uzyskania zniżki doktoranckiej i studenckiej jest przesłanie skanu legitymacji na adres mailowy: konferencja.seksuologiczna@amu.edu.pl

Opłata konferencyjna obejmuje:

 • uczestnictwo w konferencji,
 • materiały konferencyjne,
 • catering w czasie konferencji.

Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania. Organizatorzy służą informacją i radą, co do wyboru miejsca noclegowego.

Opłaty proszę wnosić na konto PKO BP S.A. XV o/W-wa: 21 1020 1156 0000 7102 0059 4978

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne

Ul. Marymoncka 34

01-813 Warszawa

W tytule przelewu proszę wpisać imię/imiona i nazwiska osoby/osób, za które dokonywana jest wpłata wraz z dopiskiem „opłata konferencyjna: konferencja pts 2017”.

Kolejne komunikaty rozsyłane zostaną do uczestników Konferencji (drogą elektroniczną) oraz będą umieszczane na stronach internetowych:

Liczba punktów przyznawanych osobom ubiegającym się o certyfikat seksuologa klinicznego PTS: 65 udział czynny (plakat), 20 udział bierny.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować na adres mailowy: konferencja.seksuologiczna@amu.edu.pl

W sprawie faktur i rachunków proszę zwracać się do księgowej PTS – Pani Krystyny Moskal: krystyna.mos1@wp.pl telefon: 502 918 336.

 

1 Informacje na temat superwizji pojawią się w Komunikacie nr 3, na stronie internetowej Konferencji (seksuologia.amu.edu.pl) w zakładce superwizje przedkonferencyjne oraz na stronie internetowej PTS (pts-seksuologia.pl).

2 Informacje na temat sesji plakatowej pojawią się w Komunikacie nr 2, na stronie internetowej Konferencji (seksuologia.amu.edu.pl) w zakładce sesja plakatowa oraz na stronie internetowej PTS (pts-seksuologia.pl).