Program Międzynarodowej Konferencji Seksuologicznej

Piątek, 8.12.2017 – przedkonferencyjne warsztaty superwizyjne

od 13.00 rejestracja uczestników
14.00 – 16.15 warsztaty superwizyjne
16.15 – 16.45 przerwa kawowa
16.45 – 19.00 warsztaty superwizyjne – kontynuacja

Uwaga! Przedkonferencyjne warsztaty superwizyjne będą odbywały się na kampusie Ogrody, przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu. Rozpiska sal zostanie udostępniona osobom zarejestrowanym na warsztaty mailowo, po upływie terminu rejestracji i wnoszenia opłat.

Sobotnie wykłady odbywają się na Wydziale Fizyki UAMw auli Maxima, przy ul. Umultowskiej 85d.

Niedzielne wystąpienia prelegentów odbywają się na Wydziale Historycznym UAM, w sali prof. Gerarda Labudy, przy ul. Umultowskiej 89d.

Sobota, 9.12.2017 – wykłady anglojęzyczne

od 7.30 rejestracja uczestników
8.45 – 9.00 uroczyste otwarcie konferencji
09.00 – 11.15 mgr Paula Hall, Understanding and Treating Sex & Porn Addiction part I:

9.00 – 9.45 Understanding sex addiction from a biopsychosocial perspective – Uzależnienie od seksu w prerspektywie biopsychospołecznej.

9.45 – 10.30 The Neuroscience of Sex & Porn Addiction – Neurologiczne uwarunkowania uzależnienia od seksu i pornografii.

10.30 – 11.15 Treating Sex & Porn Addiction – Leczenie uzależnienia od seksu i pornografii.

11.15 – 11.45 przerwa kawowa
11.45 – 13.15 mgr Paula Hall, Understanding and Treating Sex & Porn Addiction part II:

11.45 – 12.30 Establishing sobriety – Osiąganie „trzeźwości” seksualnej i ustalanie własnych granic seksualnych.

12.30 – 13.15 Maintaining Recovery – Powrót do zdrowia seksualnego i zapobieganie nawrotom uzależnienia.

13.15 – 14.45 przerwa obiadowa
14.45 – 16.15 mgr Tim Bavinton, Sexuality of people with disabilities part I – Seksualność osób niepełnosprawnych cz. I.
16.15 – 16.45 przerwa kawowa
16.45 – 17.45 mgr Tim Bavinton, Sexuality of people with disabilities part II – Seksualność osób niepełnosprawnych cz. II.
20.00 bankiet konferencyjny

Wykłady anglojęzyczne będą symultanicznie tłumaczone na j. polski.

Niedziela, 10.12.2017 – wykłady polskojęzyczne

09.00 – 10.00 sesja plakatowa
10.00 – 11.00 prof. nadzw. dr hab. Czesław Kłak, Sytuacja prawna biegłego seksuologa w postępowaniach sądowych.
11.00 – 12.00 dr Filip Szumski, Sytuacja prawna psychologa – seksuologa w świetle nowych rozwiązań ustawowych.
12.00 – 12.30 przerwa kawowa
12.30 – 15.00 mgr Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska, mgr Ewa Wach, Samobójstwo jako specyficzny problem w pracy biegłego.
15.00 – 15.15 uroczyste zamknięcie konferencji, rozstrzygnięcie konkursu plakatów

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Konferencji.