Zakład Seksuologii Klinicznej i Społecznej na Międzynarodowej Konferencji 9th Cracow Conference of Psychology and Law.

Dr Filip Szumski, mgr Dominika Bartoszak i mgr Katarzyna Pilarczyk wzięli udział w IX Międzynarodowej Konferencji Psychologii Sądowej (9th Cracow Conference of Psychology and Law), która odbyła się w dniach 26-27 listopada w Krakowie w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czytaj dalej: Zakład Seksuologii Klinicznej i Społecznej na Międzynarodowej Konferencji 9th Cracow Conference of Psychology and Law.

II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej

Członkowie Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej wzięli udział w II Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej „Oblicza integracji w obszarach teorii i praktyki psychologii klinicznej”, która odbyła się 24-26 listopada 2016 roku w Poznaniu.

Konferencja została zorganizowana przez Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej IP UAM w Poznaniu we współpracy z PSSiAP (Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii – Oddział Poznański).  Konferencja zgromadziła 400 uczestników, w tym ponad 100 uczestników czynnych.

Pracownicy i doktoranci Zakładu Seksuologii przygotowali sympozjum pt. „Doświadczeni a seksualne dziecka a seksualność człowieka dorosłego”.  Czytaj dalej: II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej

Konferencja „Polska Seksuologia. XXV Lat Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego”

Pracownicy i doktoranci Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej wzięli udział w konferencji „Polska Seksuologia. XXV Lat Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego”. Wydarzenie odbyło się 19 – 20 listopada 2016 r. w Warszawie.

Profesor Maria Beisert wraz z doktorem Michałem Lew-Starowiczem przewodniczyła sesji poświęconej Aktualnym problemom polskiej seksuologii.

Ponadto profesor Beisert wygłosiła referat pt. „Kontrowersje wokół opiniodawstwa w sprawach seksuologicznych” w ramach którego między innymi zapoznała uczestników Konferencji ze zmianami w polskim prawie dotyczącymi roli biegłego.

Dr Filip Szumski z kolei zaprezentował wystąpienie pt. „Polski projekt rejestru przestępców seksualnych. Analiza zawartych w nim rozwiązań z perspektywy wiedzy seksuologicznej” .

Ponadto w sesji plakatowej udział wzięły: dr Monika Zielona – Jenek, dr Agnieszka Izdebska, mgr Marta Szymańska – Pytlińska, mgr Dominika Szymańska, mgr Katarzyna Pilarczyk i mgr Marika Witkoś.

Czytaj dalej: Konferencja „Polska Seksuologia. XXV Lat Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego”

Wizyta dr Urszuli Martyniuk z Institut für Sexualforschung und Forensische Psychiatrie przy Uniwersytecie w Hamburgu

W dniach 14-18.11.2016  w ramach programu Erasmus Plus, na zaproszenie Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej w Instytucie Psychologii przebywała dr Urszula Martyniuk z Institut für Sexualforschung und Forensische Psychiatrie przy Uniwersytecie w Hamburgu. Dr Martyniuk prowadziła w czasie swojego pobytu zajęcia konwersatoryjne ze studentami specjalności Seksuologia kliniczna na temat „Seksualność a Internet” (tematykę tę podejmowała w swojej rozprawie doktorskiej). Ponadto uczestniczyła w spotkaniu dla studentów specjalności Seksuologia Kliniczna oraz Psychoterapia Zaburzeń Osobowości pod tytułem „Miejsce psychoterapii i psychoterapeuty w systemie opieki zdrowotnej w Niemczech”. W czasie spotkania rozmawiano o osadzeniu pracy psychoterapeutów w publicznej opiece zdrowotnej w Niemczech oraz ścieżce uzyskiwania uprawnień dla wykonywania tego zawodu, także z perspektywy absolwentki/absolwenta poznańskich studiów psychologicznych.

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Przemoc seksualna – perspektywa ofiar i sprawców” – podsumowanie

W dniach od 22 do 23 listopada 2016 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Przemoc seksualna – perspektywa ofiar i sprawców”, która inicjowała nową inicjatywę edukacyjną w ramach procesu ciągłego dokształcania i doskonalenia umiejętności zawodowych. Została ona zorganizowana przez dwie instytucje – Studia Podyplomowe Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematyka konferencji koncentrowała się wokół tematyki przemocy seksualnej ujmowanej z dwóch perspektyw – ofiar oraz sprawców. Rolę przewodniczącej Komitetu Naukowego pełniła prof. dr hab. Maria Beisert. Skład Komitetu Organizacyjnego obejmował doktorantów i pracowników Pracowni Seksuologii Społecznej i Klinicznej. Obowiązki Sekretarza Konferencji pełniła mgr Dominika Bartoszak.

W konferencji wzięło udział ponad 300 uczestników – przedstawicieli różnych zawodów i dziedzin nauki: psychologów, lekarzy, prawników, pedagogów, socjologów, seksuologów, studentów. Wykładowcami byli wybitni specjaliści krajowi i zagraniczni prezentujący najnowszą wiedzę seksuologiczną, wyniki najnowszych badań oraz autorskie systemy pracy z pacjentem seksuologicznym: prof. Anthony Beech, dr Dawn Fisher, prof. dr hab. Józef K. Gierowski, dr Rosaleen McElvaney, zajmujący się problematyką przemocy seksualnej ujmowanej z perspektywy ofiary i sprawcy.

Konferencja miała charakter dwujęzyczny, prelekcje były tłumaczone symultanicznie z j. angielskiego na j. polski i z j. polskiego na j. angielski. Sesje wykładowe odbywały się na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sali Audytorium Maximum.

Konferencja mogła odbyć się dzięki wsparciu finansowemu władz uniwersyteckich – Dyrekcji Instytutu Psychologii.

Konferencja uzyskała rekomendację Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, które przyznało za udział w niej 20 punktów.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji.

Czytaj dalej: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Przemoc seksualna – perspektywa ofiar i sprawców” – podsumowanie