Sesja plakatowa na Międzynarodowej Konferencji Seksuologicznej

Uwaga! Dobra wiadomość dla tych z Państwa, którzy nie zdążyli wysłać zgłoszenia czynnego udziału w Międzynarodowej Konferencji Seksuologicznej! Przedłużamy możliwość zgłaszania abstraktów plakatów do 15 listopada br.! Serdecznie zapraszamy do podzielenia się wynikami swoich badań i doświadczeniami klinicznymi!

Więcej informacji na temat sesji posterowej znajdziecie Państwo tu.

Miejsce odbywania się Międzynarodowej Konferencji Seksuologicznej

Uwaga! Uprzejmie informujemy o zmianach organizacyjnych co do miejsca odbywania się Międzynarodowej Konferencji Seksuologicznej Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego cz. II, Pacjent i seksuolog w procesie terapii.

Superwizyjne warsztaty przedkonferencyjne będą odbywały się na kampusie Ogrody, przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu. Rozpiska sal zostanie udostępniona osobom zarejestrowanym na warsztaty mailowo, po upływie terminu rejestracji i wnoszenia opłat.

Tak jak w ubiegłym roku, Konferencja będzie miała miejsce na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, przy ul. Umultowskiej 85 w Poznaniu.

Wskazówki dojazdowe można znaleźć tu: link.

Międzynarodowa Konferencja Seksuologiczna 2017 – Komunikat nr 3

Serdecznie zapraszamy do udziału w przedkonferencyjnych warsztatach superwizyjnych, które odbędą się w terminie 8.12.2017r., w godzinach 14.00 – 19.00.

Każda z 6 grup superwizyjnych liczyć będzie nie więcej niż 10 osób. Ze względu na limit miejsc rejestracja odbędzie się za pośrednictwem odrębnego formularza: link. Rejestracja zostanie uruchomiona w dniu 18 września o godzinie 12.00. Miejsce na warsztatach superwizyjnych jest zagwarantowane osobom, które wniosą pełną opłatę tj. opłatę konferencyjną plus opłatę superwizyjną do dnia 1.11.2017r. O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji: link.

Międzynarodowa Konferencja Seksuologiczna 2017 – Komunikat nr 2

Serdecznie zapraszamy do udziału w sesji plakatowej, która odbędzie się w niedzielę, 10.12.2017r., w godzinach 9.00 – 10.00.

Chęć czynnego udziału w Konferencji można zgłaszać do 30.10.2017r. Prosimy o przesłanie abstraktu plakatu naukowego za pośrednictwem formularza rejestracyjnego: link.

Abstrakt plakatu prezentującego wyniki badań empirycznych lub case study powinien zawierać maksymalnie 250 słów i składać się z następujących części: tytuł, założenia teoretyczne, metoda, wyniki i wnioski. Poster można dodatkowo opisać używając 3-5 słów kluczy, ustawiając je w porządku alfabetycznym.

Więcej informacji: link.