Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego cz. II pt. Pacjent i seksuolog w procesie terapii.

9 i 10 grudnia w Poznaniu na Uniwesytecie im. Adama Mickiewicza odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego cz. II pt. Pacjent i seksuolog w procesie terapii. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, a szeroki zakres tematyczny odpowiadał potrzebom wszystkich zainteresowanych problematyką współczesnej seksuologii. Rolę przewodniczącej Komitetu Naukowego pełniła prof. dr hab. Maria Beisert. Skład komitetu organizacyjnego obejmował doktorantki, pracownice oraz pracowników Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej. Sekretarzem Konferencji była mgr Katarzyna Pilarczyk.

W Konferencji wzięło udział prawie 300 uczestników. Wykładowcami byli wybitni specjaliści zagraniczni i krajowi, prezentujący najnowsze doniesienia z zakresu seksuologii i autorskie programy stworzone do pracy z pacjentem seksuologicznym: Msc Paula Hall, Msc Tim Bavinton, dr Filip Szumski, mgr Teresa Jaśkiewicz – Obydzińska oraz mgr Ewa Wach. Konferencja miała charakter dwujęzyczny a sesje wykładowe były symultanicznie tłumaczone. W trakcie Konferencji odbyła się również sesja plakatowa, której towarzyszył konkurs na najlepszy poster naukowy.

Organizatorzy przewidzieli również wydarzenia towarzyszące Konferencji. Dla uczestników, nawiązując do tradycji realizowanej na konferencjach World Association for Sexual Health, przygotowane zostały poprzedzające Konferencję warsztaty superwizyjne prowadzone przez prof. dr hab. Marię Beisert, dr n. med. Wiesława Czernikiewiwcza oraz mgr Wiesława Sokoluka. Ponadto odbył się również warsztat przeprowadzony przez Msc Tima Bavintona. Spotkanie stanowiło rozwinięcie wykładu prelegenta i dotyczyło narzędzi, jakie można wykorzystywać w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Tym samym warsztat wprowadzał uczestników w założenia programu SoSAFE. Zwieńczeniem pierwszego dnia Konferencji był uroczysty bankiet na którym podczas oficjalnej kolacji odbyła się ceremonia wręczenia Certyfikatów Seksuologa Klinicznego.

Konferencja uzyskała rekomendację Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, które przyznało za udział w niej 20 punktów uczestnikom biernym i 65 punktów uczestnikom czynnym.

Konferencja mogła odbyć się dzięki wsparciu finansowemu władz uniwersyteckich – Dyrektora Instytutu Psychologii, Dziekana Wydziału Nauk Społecznych oraz Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto ogromnym wsparciem dla organizatorów byli wszyscy Sponsorzy, Patroni i Partnerzy do których należeli: 

Prezydent Miasta Poznania, Magazyn Psychologiczny „Charaktery”, Kwartalnik „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka.”, Magazyn „Psychologia w praktyce”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwo Szkolne PWN, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Wydawnictwo Naukowe UAM, Wydawnictwo Continuo oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Z sylwetkami Sponsorów, Patronów i Partnerów można zapoznać się na ich stronach internetowych do których odnośniki znajdują się tu. Dziękujemy bardzo za współpracę!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Konferencji poniżej oraz śledzenia naszego profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/podyplomowestudiaseksuologiczne/

 

Regulacja zawodu psychoseksuologa

Informujemy, że pracownicy Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej (prof. dr hab. Maria Beisert i dr Filip Szumski)  biorą udział w pracach związanych z regulacją zawodu psychoseksuologa.

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert, Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U.2017.599), powołał Zespół Ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii, w składzie:

  • prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz (kierownik zespołu)
  • prof. dr hab. Maria Beisert
  • prof. dr hab. Józef Krzysztof Gierowski
  • dr Filip Szumski
  • mgr Monika Szymańska

Ponadto, prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert, Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 24 lutego 2017r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U.2017.599), powołał Zespół Ekspertów do akredytacji jednostek ubiegających się o prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego i staży specjalizacyjnych w dziedzinie psychoseksuologii, w składzie:

  • prof. dr hab. Maria Beisert (kierownik zespołu)
  • prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz
  • prof. dr hab. Józef Krzysztof Gierowski
  • dr Filip Szumski

Miejsca odbywania się wykładów konferencyjnych i przedkonferencyjnych warsztatów superwizyjnych

Przypominamy, że Międzynarodowa Konferencja Seksuologiczna odbywa się w różnych częściach Poznania.

Na piątkowe warsztaty przedkonferencyjne zapraszamy Państwa na Wydział Nauk Społecznych, do Instytutu Psychologii UAM, przy ul.  Szamarzewskiego 89/AB. Rozpiska sal dla poszczególnych grup superwizyjnych znajduje się tu: link.

Sobotnie wykłady odbywają się na Wydziale Fizyki UAM, w auli Maxima, przy ul. Umultowskiej 85d.

UWAGA! Niedzielne wystąpienia prelegentów odbywają się na Wydziale Historycznym UAM, w sali prof. Gerarda Labudy, przy ul. Umultowskiej 89d.

Wydział Fizyki i Wydział Historyczny znajdują się w bliskim sąsiedztwie (w odległości 750m), na Kampusie Morasko. Więcej informacji i wskazówki dojazdu w zakładce miejsce.

 

Bezpłatny warsztat: Introduction to the SoSAFE! Programme

Uwaga! Niepowtarzalna okazja! Dzięki uprzejmości jednego z naszych konferencyjnych prelegentów, Tima Bavintona, zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym 3-godzinnym warsztacie dotyczącym narzędzi, jakie można wykorzystywać w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Warsztat będzie wprowadzał jego uczestników w założenia programu SoSAFE!. Jako, że warsztat nie będzie tłumaczony na j. polski, mogą w nim wziąć udział osoby posługujące się j. angielskim.

Termin: 12 grudnia br., godz. 8.30 – 11.30

Miejsce: Instytut Psychologii UAM w Poznaniu, sala 70A, na parterze

Więcej szczegółów już wkrótce! Zachęcamy do bacznego obserwowania naszego profilu na facebooku i śledzenia naszej strony internetowej: http://seksuologia.amu.edu.pl

Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie zapraszamy do rejestracji za pośrednictwem formularza: link oraz zapoznania się z ofertą przedstawioną przez Tima Bavintona:

„SoSAFE! is a set of visual and conceptual tools designed to promote social safety for people with an Intellectual Disability (moderate to severe range) and Autism Spectrum Disorder. SoSAFE! tools encourage social safety through the provision of a simplified and rule-governed model of social reality that teaches the type and degree of verbal and physical intimacy appropriate with different categories of people. The SoSAFE! Tools (together with SoSAFE! User Training) provide teachers, trainers and counsellors with skills and simple visual tools to enhance the social, social-sexual and social safety training of people with moderate to severe intellectual disability. SoSAFE! uses a standardised framework of symbols, visual teaching tools and concepts to teach strategies for moving into intimate relationships in a safe and measured manner, and provides visual communication tools for reporting physical or sexual abuse.

SoSAFE! Trainer Tim Bavinton will offer a free introductory workshop outlining the SoSAFE! Program toolkit and rationale in English on Tuesday 12 December 2017 at Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland. The workshop is open to educators and other professionals working with people with disabilities.”

Z sylwetką trenera można zapoznać się tu: http://seksuologia.amu.edu.pl/?page_id=1698