Trwa realizacja projektu badawczego “Doświadczenia rodzeństwa osób wykorzystanych seksualnie w dzieciństwie”

Wciąż realizujemy badanie poświęcone doświadczeniom osób dorosłych, których rodzeństwo – brat lub siostra został/a wykorzystany/a seksualnie w okresie dzieciństwa.
Poszukujemy osób dorosłych, które są gotowe podzielić się swoimi doświadczeniami i wziąć udział w badaniu.

Więcej informacji na temat projektu badawczego znajduje się tutaj.
Zachęcamy do zapoznania się!

Rekrutacja na Podyplomowe Studia “Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” na rok akademicki 2021/22

 

Szanowni Państwo – Drodzy Przyszli Słuchacze,
W obecnych warunkach, nie poddając się naciskom sytuacyjnym i działając na ile się da, wprowadziliśmy następujące ułatwienia rekrutacyjne.
Aby zgłosić się na listę słuchaczy, wystarczy przesłać komplet dokumentów, do których należą:
1) karta zgłoszeniowa (aby pobrać kliknij tutaj)
2) 1 zdjęcie legitymacyjne
3) kopię odpisu dyplomu lub zaświadczenie o odbywanych studiach (w przypadku studentów ostatniego roku studiów magisterskich)
4) skan dowodu osobistego
5) klauzula RODO (aby pobrać kliknij tutaj)
Dokumenty proszę przesyłać na adres: dominika.bartoszak@amu.edu.pl
Dokumenty w wersji papierowej można dostarczyć podczas pierwszych zajęć w roku akademickim 2021/2022, jeśli będą odbywać się stacjonarnie lub w późniejszym terminie za pośrednictwem poczty.
W razie uwag, pytań i wątpliwości – proszę o kontakt telefoniczny (602 618 610)

Maria Beisert

Oświadczenie Zarządu Głównego PTS w sprawie obecnej sytuacji społecznej osób LGBT

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy oświadczenie Zarządu Głównego PTS w sprawie obecnej sytuacji społecznej osób LGBT wyrażające stanowczy sprzeciw wobec trwającej kampanii nienawiści wobec społeczności osób homo- i biseksualnych oraz transpłciowych.

Treść oświadczenia:

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec trwającej kampanii nienawiści wobec społeczności osób homo- i biseksualnych oraz transpłciowych. Z niepokojem obserwujemy próby dehumanizacji, poniżenia i dyskredytacji tych osób. Historia uczy nas, że dalsza eskalacja tego typu działań prowadzić może do aktów fizycznej agresji czy wręcz prób fizycznej eliminacji uznanej za niepożądaną, czy niemającą ludzkich cech grupy społecznej.

Równocześnie wobec prowadzonej dezinformacji pragniemy ponownie przytoczyć podstawowe fakty związane z ludzką seksualnością oraz wpływem niekorzystnej sytuacji społecznej na zdrowie osób, których ona dotyczy.

Powszechnie używany obecnie skrótowiec „LGBT”, oznacza takie osoby jak lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe. Nie oznacza on żadnej rzekomej ideologii.

Zróżnicowanie ludzkiej seksualności w tym zakresie uznane zostało obecnie za fakt niemający charakteru patologii.

Osoby LGBT stanowią nietrywialny odsetek każdej ludzkiej społeczności i są one członkami każdej ludzkiej wspólnoty, obejmującej wszystkie warstwy społeczne. Osoby LGBT to nasi koledzy i koleżanki z pracy, to nauczyciele i ich uczniowie, profesorowie i ich studenci, lekarze i ich pacjenci, to także nasze dzieci i przyjaciele.

Dane naukowe potwierdzają, że przemoc werbalna i fizyczna, społeczne wykluczenie i inne akty dyskryminacyjne niekorzystnie wpływają na zdrowie fizyczne i psychiczne osób LGBT, przekładają się na ich cierpienie a w skrajnych przypadkach doprowadzają do targnięcia się na swoje życie. Osobami szczególnie podatnymi są nastolatkowie, którzy w większości mają już pełna świadomość własnej orientacji seksualnej a do prawidłowego i niezakłóconego rozwoju potrzebują szacunku i bezpieczeństwa.

Wzywamy więc polityków do natychmiastowego zaprzestania ataków na społeczność osób LGBT a Członków Towarzystwa do wspierania społeczności LGBT i indywidualnych osób w swojej codziennej praktyce zawodowej.

Link

Obraz może zawierać: tekst

Badanie seksualności kobiet w okresie epidemii COVID-19

Zakończyłyśmy zbieranie danych od dorosłych kobiet w ramach badania poświęconego uwarunkowaniom ich funkcjonowania seksualnego w bieżącym czasie epidemii COVID-19 i kwarantanny społecznej. W badaniu wzięło udział łącznie prawie 1570 kobiet. Dziękujemy wszystkim uczestniczkom za zaangażowanie i poświęcony czas na wypełnienie ankiety.

Rozpoczynamy teraz opracowywanie materiału badawczego. Wyniki będziemy stopniowo zamieszczać na stronie internetowej projektu.