Współpraca

ze środowiskiem

Współpraca

Współpraca naukowa

ZSSiK jest rozpoznawany w Polsce jako ośrodek prowadzący badania naukowe oraz kształcenie specjalistów w dziedzinie przestępczości seksualnej, a także podejmujący współpracę z organami procesowymi. Wiodącą rolę we wskazywanych osiągnięciach naukowych pełniła prof. dr hab. Maria Beisert. Książka Pedofilia opracowana została w oparciu o badania sprawców przestępstw seksualnych, którymi kierowała. Badania prowadzono w więzieniach w całej Polsce. Pozostali pracownicy ZSSIK – dr Monika Zielona-Jenek, dr Agnieszka Izdebska, dr Filip Szumski, dr Marta Szymańska-Pytlińska i dr Dominika Bartoszak, również przeprowadzali badania ze sprawcami – albo uczestnicząc w projekcie prof. Beisert albo swojego autorstwa. Cały Zespół pełni również funkcje biegłych sądowych ad-hoc. Badania były prowadzone z wykorzystaniem infrastruktury, wsparcia organizacyjnego i środków na działalność statutową UAM oraz w ramach grantów MNiSW a następnie NCN
Nieustannie nawiązujemy również współpracę naukową z badaczami oraz ośrodkami badawczymi na całym świecie. Projekty realizowane były m.in. we współpracy z naukowcami(czyniami) z Dublin City University, czy University of Birmingham.

Współpraca ze środkowiskiem

Od początku istnienia Zakładu działanie na rzecz środowiska jest ważnym celem realizowanym przez jego członkinie/członków. Współpraca przyjmuje wiele różnorakich form:
1. Sądowe opiniowanie seksuologiczno-psychologiczne. Zleceniodawcami są przede wszystkim sądy i prokuratury z całej Polski, a także inne instytucje, m. in. Rzecznik Praw Obywatelskich i jednostki organizacyjne Kościoła Katolickiego.
2. Realizowanie projektów z Ministerstwem Sprawiedliwości – tworzenie raportów, ewaluacji (np. opinia temat Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, czy projekt dotyczący kompetencji specjalistów(tek) pracujących ze sprawcami(czyniami) przestępstw seksualnych)
3. Prowadzenie działań edukacyjnych i szkoleniowych dla specjalistów i osób niebędących specjalistami. Są to szkolenia sensu stricto a także inne działania zmierzające do kształcenia specjalistów, m. in. publikacje dla praktyków i wpływ na prace ogólnopolskich organów przyznających uprawnienia zawodowe, np. specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii.
4. Superwizja dla pracowników instytucji w sprawach dotyczących pedofilii. Superwizje prowadzone są dla pracowników Zakładu Karnego m.in. w Oleśnicy, Rzeszowie i Goleniowie.

Organizacja konferencji

2015 rok – Międzynarodowa Konferencja Seksuologiczna. Wyzwania i codzienność współczesnej seksuologii.
2016 rok – Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego cz. I. Przemoc seksualna – perspektywa ofiar i perspektywa sprawców.
2018 rok – Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego cz. II pt. Pacjent i seksuolog w procesie terapii.
2019 rok – Międzynarodowa Konferencja Seksuologiczna Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego cz. III. Norma i patologia rozwoju seksualnego

Działalność w organizacjach

European Society on Family Relation
Celem ESFR jest służenie jako sieć, wsparcie i łącznik dla badań nad rodziną, jak również wymiana ich wyników. Została ona utworzona przede wszystkim jako federacja badaczy rodziny i instytutów badań nad rodziną w Europie, ale ESFR przyjmuje jako członków również badaczy i instytuty spoza Europy. Istnieją dwa rodzaje członków: Członkowie indywidualni i Członkowie instytucjonalni. ESFR wydaje czasopismo Family Science oraz organizuje konferencje i warsztaty.
International Association for the Treatment of Sexual Offenders
Jest międzynarodową profesjonalną organizacją non-profit z siedzibą w Wiedniu, zaangażowaną w promocję badań nad przestępcami seksualnymi i ich leczenia na całym świecie.
Polskie Towarzystwo Seksuologiczne oraz Komisja Etyki ds. Badań Naukowych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
Polskie Towarzystwo Seksuologiczne jest najważniejszą organizacją zajmującą się – szerzej – seksuologią i – węziej – przeciwdziałaniem pedofilii w Polsce. Jego stanowiska są drogowskazem dla osób pracujących w obszarze seksuologii.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Największa w Polsce organizacja pozarządowa, która chroni dzieci przed krzywdzeniem i pomaga tym, które doświadczyły przemocy psychicznej, fizycznej i wykorzystywania seksualnego. Wspiera rodziców oraz opiekunów w rozwijaniu kompetencji rodzicielskich i wychowawczych.

Działalność recenzencka

Pracownicy Zakładu pełną funkcję recenzentek/recenzenta m.in. w następujących czasopismach:

Psychology, Crime & Law
Sexual Offending: Theory, Research, and Prevention (SOTRAP)
Current Psychology
Problems of Forensic Sciences
Postępy Psychiatrii i Neurologii
International Journal of Sexual Health
Reproductive Biology
Journal of Applied Psychology
Current Psychology
Psychiatria Polska
Dziecko Krzywdzone. Teoria Badania Praktyka
Psychologia wychowawcza
Ginekologia Polska

Adres:

(pokój 115)
Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM
ul. A. Szamarzewskiego 89/AB
60-568 Poznań

Telefon

61 829-23-02

Email:

Kierowniczka Zakładu –

Prof. dr hab Maria Beisert: beisert@amu.edu.pl