Współpracownicy

Osoby od wielu lat związane z Zakładem Seksuologii Społecznej i Klinicznej UAM

dr Aleksandra Chodecka

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2012 roku uzyskała tytuł dr nauk społecznych. Jej rozprawa doktorska dotyczyła rozwoju psychoseksualnego u kobiet. Posiada certyfikat Seksuologa Klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz specjalizację w zakresie psychoseksuolog. Ukończyła Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz czteroletnie szkolenie prowadzenia psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym zakończone uzyskaniem dyplomu psychoterapeuty psychodynamicznego. Brała również udział w szkoleniach z zakresu Terapii Systemowej, Analizy Transakcyjnej i terapii Gestalt, a także diagnozy i pomocy osobom po nadużyciach seksualnych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. W 2019r. uzyskała certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Od 2003 roku prowadzi psychoterapię, poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne pod stałą superwizją. Pracuje na dziennym oddziale psychiatrycznym NZOZ, w Klinice Endokrynologii i Reumatologii Dziecięcej Szpitala Klinicznego im. K Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, jest wykładowcą Podyplomowych Studiów „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja,Terapia” przy Instytucie Psychologii UAM, od 2003 roku współpracuje z Instytutem Psychologii UAM. Współpracuje z instytucjami publicznymi w zakresie tworzenia opinii sądowych w sprawach związanych z przemocą seksualną (prokuratury, sądy) oraz prowadzenia szkoleń na temat rozpoznawania symptomów doświadczania przemocy seksualnej (ośrodki pomocy społecznej, kuratorzy, szkoły). 

Ma doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej, grupowej i par. Pracuje z osobami borykającymi się z zaburzeniami nastroju (zaburzenia afektywne, lękowe), zaburzeniami osobowości, problemami relacyjnymi, kryzysami, trudnościami w obrębie funkcjonowania psychoseksualnego – dysfunkcje seksualne, zaburzenia identyfikacji płciowej, różnicowania płciowego. Prowadzi diagnozę i psychoterapię osób dorosłych oraz diagnozę i konsultacje psychologiczno – seksuologiczne dotyczące dzieci i młodzieży.

seksuologia poznań UAM

mgr Magdalena Przystańska

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, certyfikowany seksuolog kliniczny oraz superwizor Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.Posiada specjalizację kliniczną w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży oraz psychoseksuologii.Obecnie w trakcie czteroletniego procesu szkoleniowo-superwizyjnego przygotowującego do uzyskania międzynarodowego certyfikatu terapeuty TFP (Transference Focused Psychotherapy – Terapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu) w Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University (USA).Prowadzi psychoterapię osób dorosłych i młodzieży. Pracuje w Poznańskim Centrum Psychodynamicznym, oraz na Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży z Dysforią Płciową w Zalasewie. Od wielu lat związana z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza jako wykładowca na Studiach Podyplomowych: „Seksuologia Kliniczna Opiniowanie-Edukacja-Terapia.” Prowadzi warsztaty i szkolenia dla dzieci, młodzieży, rodziców i specjalistów dotyczące rozwoju i patologii seksualnej. Biegły sądowy w zakresie seksuologii.

seksuologia UAM poznań podyplomowe

mgr Joanna Kempka

Psycholog, certyfikowany seksuolog kliniczny, psychoterapeuta psychodynamiczny. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na UAM. Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Pracuje w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Wiceprezes Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

seksuologia UAM poznań podyplomowe

mgr Maciej Pashke

Absolwent psychologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (specjalność psychoterapia zaburzeń psychicznych i seksuologia kliniczna). Ukończył Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na UAM. Kompetencje terapeutyczne rozwija w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, placówce rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Członek  Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu oraz w Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu. Wydaje opinie psychologiczne jako biegły psycholog na potrzeby sądu. Odbył staże klinicznie m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego we Wrześni. Posiada doświadczenie zarówno w pracy z dziećmi i młodzieżą, jak i dorosłymi. Swoją pracę poddaje superwizji.

seksuologia UAM poznań podyplomowe

Adres:

(pokój 115)
Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM
ul. A. Szamarzewskiego 89/AB
60-568 Poznań

Telefon

61 829-23-02

Email:

Kierowniczka Zakładu –

Prof. dr hab Maria Beisert: beisert@amu.edu.pl