Poznanie sprawców przestępstw seksualnych przeciw małoletnim

Celem projektu jest analiza sposobów rozumienia przez sprawców przestępstw seksualnych przeciw małoletnim różnych relacji interpersonalnych, w tym relacji intymnych i opiekuńczych. Teoretyczną podstawą projektu są koncepcje ogólne, dotyczące przetwarzania informacji o doświadczeniach i zachowaniach seksualnych, a także modele szczegółowe, skoncentrowane na wyjaśnieniach mechanizmów popełniania przestępstw seksualnych (w tym: zniekształceń poznawczych i dewiacyjnych wzorców reagowania seksualnego). W ramach projektu przeprowadzony został krytyczny przegląd literatury na temat mechanizmów poznawczych w etiologii przestępstw seksualnych na szkodę dzieci i nastolatków. Stał się on punktem wyjścia do przeprowadzenia badań z udziałem mężczyzn skazanych za wykorzystywanie seksualne małoletnich oraz grup porównawczych (skazanych za przestępstwa seksualne na szkodę osób dorosłych, przestępstwa nie-seksualne i mężczyzn nigdy nie karanych). W chwili obecnej trwa opracowanie wyników badania.

Adres:

(pokój 115)
Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM
ul. A. Szamarzewskiego 89/AB
60-568 Poznań

Telefon

61 829-23-02

Email:

Kierowniczka Zakładu –

Prof. dr hab Maria Beisert: beisert@amu.edu.pl