Wykładowcy
Studiów Podyplomowych Seksuologii Klinicznej – Opiniowanie, Edukacja, Terapia
oraz Kursu Dokształcającego w Dziedzinie Seksuologii Klinicznej

Prof. dr hab. Maria Beisert

Kierownik Studiów
prof. dr hab. Maria Beisert

Psycholog i seksuolog kliniczny, prawnik, superwizor PTS – pracownik naukowy Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej oraz Podyplomowych Studiów: Seksuologia Kliniczna Opiniowanie-Edukacja-Terapia działających od 2003r. przy Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, biegły sądowy.
Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą obszaru seksuologii i psychologii klinicznej a w szczególności problematyki kryzysów, rozwoju seksualnego człowieka, terapii sprawców i ofiar patologii seksualnej. Autorka i współautorka wielu prac z tego zakresu. Najważniejsze publikacje książkowe to: Seks twojego dziecka; Rozwód. Proces radzenia sobie z kryzysem; Kazirodztwo. Rodzice w roli sprawców; Seksualność w cyklu życia; Pedofilia. Geneza i mechanizm.

Wykładowcy

 

Prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska

prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska

Psycholog, profesor nauk humanistycznych, psychoterapeuta, superwizor PTP. Jest Kierownikiem Zakładu Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu.
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach psychologii klinicznej, psychopatologii i psychoterapii zaburzeń i problemów natury psychicznej. Szczególną uwagę, od strony teoretycznej i badawczej, poświęca psychologii i psychoterapii zaburzeń osobowości oraz psychologii uzależnień od środków psychoaktywnych. Jest autorką wielu prac z tego zakresu.
Prowadzi szkolenia, w formie warsztatów z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń osobowości, przeznaczone dla osób zajmujących się szeroko rozumianą pomocą psychologiczną.

Dr Aleksandra Chodecka 

Psycholog, seksuolog kliniczny, psychoterapeuta, doktor nauk humanistycznych. Pracuje w Zakładzie Seksuologii Społecznej i Klinicznej Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu, gdzie podejmuje działalność naukową i dydaktyczną. Poza pracą naukową oraz edukacyjną prowadzi psychoterapię oraz psychoedukację osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Zajmuje się pracą – indywidualną i grupową – nad problemami związanymi z relacjami w bliskich związkach, funkcjonowaniem psychoseksualnym, sytuacjami kryzysowymi oraz umiejętnościami wychowawczymi.

Autorka licznych publikacji, m.in. “Jestem dziewczynką, jestem chłopcem. Jak wspierać rozwój seksualny dziecka.” (wyd. GWP, 2010).

Ukończyła Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Brała również udział w szkoleniach z zakresu Terapii Systemowej, Analizy Transakcyjnej i terapii Gestalt. Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Dr Filip Szumski

Psycholog, prawnik, adiunkt w Zakładzie Seksuologii Społecznej i Klinicznej Instytutu Psychologii UAM, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.
W zakresie seksuologii zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z przemocą seksualną. Prowadzi terapie nieletnich sprawców przemocy seksualnej i pracuje jako biegły sądowy w tym zakresie. Ponadto zajmuje się problematyką normatywnego rozwoju seksualnego, prowadzi warsztaty dla młodzieży w zakresie edukacji seksualnej.

Dr Monika Zielona-Jenek

Psycholog, seksuolog kliniczny, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii, seksuolog kliniczna, biegła sądowa. Adiunkt w Zakładzie Seksuologii Społecznej i Klinicznej Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu. Prowadzi zajęcia dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu seksuologii i psychologii klinicznej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół uwarunkowań rozwoju seksualnego człowieka, w tym uwarunkowań zaburzeń seksualnych oraz uczestnictwa w relacjach seksualnych o charakterze przemocy.

Autorka książki “Jestem dziewczynką, jestem chłopcem. Jak wspierać rozwój seksualny dziecka.” (wspólnie z Aleksandrą Chodecką, wyd. GWP, 2010), “Przesłuchanie małoletnich świadków” (WN PWN, 2012) oraz artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych dotyczących obszaru seksualności człowieka. Współpracuje z instytucjami (szkoły, ośrodki pieczy zastępczej, sądy) i organizacjami pozarządowymi. Podejmuje także pracę z klientami w warunkach indywidualnej praktyki psychologicznej i seksuologicznej. Członkini Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Dr Agnieszka Izdebska

Psycholog, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, certyfikowany seksuolog kliniczny, doktor nauk społecznych w zakresie psychologii. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Studium Socjoterapii Młodzieży i Treningu Interpersonalnego oraz Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Od 2006 roku prowadzi psychoterapię, poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne, opiniuje na potrzeby sądu i prokuratury w sprawach dotyczących przemocy seksualnej oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne w Instytucie Psychologii UAM.
Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz International Society of Transference-Focused Psychotherapy. Główne zainteresowania kliniczne oraz naukowe koncentrują się wokół tematyki przemocy seksualnej a także psychoanalitycznego ujęcia rozwoju oraz leczenia trudności psychicznych, w szczególności związanych ze sferą seksualności.

Dr Anna Roszyk

Psycholog, specjalizujący się w seksuologii i neuropsychologii, biegła sądowa w sprawach przestępstw seksualnych i w sprawach opiekuńczych. Członkini Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego i Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Doktoryzuje się w Zakładzie Seksuologii Społecznej i Klinicznej Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu. Prowadzi zajęcia dla studentów psychologii i słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu seksuologii i neuropsychologii klinicznej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół  neuropsychologicznych uwarunkowań przestępstw seksualnych i psychoneurotraumatologii, jest autorką kilku publikacji z tego zakresu. Prowadzi pracownię terapii dzieci, młodzieży, rodzin i par z różnorodnymi problemami, w tym problemami funkcjonowania seksualnego. Współpracuje z instytucjami (szkoły, ośrodki pieczy zastępczej, domy dziecka) i organizacjami pozarządowymi w celu interwencji i terapii wobec problemowych zachowań seksualnych dzieci i młodzieży.

mgr anna roszyk

Dr Dominika Bartoszak

Psycholożka w procesie certyfikacji w dziedzinie seksuologii klinicznej w ramach Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, pedagożka specjalna. Zatrudniona na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2021 roku uzyskała tytuł doktora nauk społecznych w dziedzinie psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, broniąc pracę zatytułowaną „Funkcjonowanie emocjonalne sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci”. W obszarze seksuologii zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z przemocą seksualną, wątek ten realizuje również pracując jako biegła sądowa.

Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski

Pedagog i seksuolog, specjalista w zakresie poradnictwa rodzinnego, profesor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki.

Jest autorem badań stanowiących część międzynarodowego projektu badawczego Światowej Organizacji Zdrowia Evaluation of National Programme of AIDS. Projekt jest realizowany w Polsce cyklicznie co cztery lata, począwszy od 1997. 2002 znalazł się wśród założycieli Stowarzyszenia do Walki z Dziecięcą Prostytucją i Pornografią Pro-Ecpat z siedzibą w Zielonej Górze.

W 2010 jako jedyny polski naukowiec został współpracownikiem Naukowego Instytutu Kinsey’a do Badań nad Seksem, Płcią i Reprodukcją (Kinsey Institute for Research in Sex, Gender, and Reproduction).

prof. dr hab. Zbigniew Izdebski

Prof. dr hab. Grzegorz Jakiel

Kierownik I Kliniki Położnictwa i Ginekologii CMKP w Warszawie od marca 2009 r. Jest specjalistą w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz specjalistą w dziedzinie zdrowia publicznego. W 2014 roku uzyskał tytuł specjalisty w zakresie perinatologii, a w roku 2015 tytuł specjalisty w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości. W 2015 roku został wybrany na Prezesa Warszawskiego Towarzystwa Ginekologicznego (Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego) oraz powołany na Członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości. Jest członkiem Komisji Andrologii przy Komitecie Biologii Rozrodu PAN. W Klinice kierowanej przez prof. G. Jakiela wykonuje się około 1000 operacji w zakresie narządu rodnego rocznie oraz hospitalizuje się około 2100 pacjentek rocznie z  powodu patologii ciąży i porodu. Jego główne zainteresowania naukowe dotyczą: andrologii klinicznej, optymalizacji postępowania klinicznego w przebiegu leczenia niepłodności par, rozwoju zaawansowanych endoskopowych technik operacyjnych w ginekologii, czynniki pozasomatycznych modelujących odpowiedź na zastosowaną terapię w klinice niepłodności i medycynie andro- i menopauzalnej, antykoncepcji w aspekcie biologicznym i społecznym, zdrowia reprodukcyjnego jako problemu społecznego oraz aspektów somatycznych zachowań seksualnych obu płci.

prof_Grzegorz_Jakiel_d

Prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz

Seksuolog, psychiatra, terapeuta, profesor nauk medycznych. Wykładowca na wydziałach psychologicznych wielu uczelni, od szesnastu lat krajowy konsultant seksuologii. Prezes Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej. Lider programu edukacji seksualnej ONZ w latach 1996 – 1998. Redaktor naczelny kwartalnika Przegląd Seksuologiczny.
Autor prawie pięćdziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym kilku podręczników akademickich.
Od 1994 roku piastuje stanowisko krajowego specjalisty z zakresu seksuologii.

prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz

dr Sławomir Jakima

Lekarz specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, licencjonowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, certyfikowany seksuolog kliniczny PTS, certyfikowany seksuolog kliniczny Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, członek PTS, PTMS, PTP, Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, redaktor naczelny Seksuologii Polskiej oficjalnego czasopisma naukowego PTS.

seksuologia UAM poznań podyplomowe

mgr Teresa Jaśkiewicz – Obydzińska

Psycholog sądowy, kierownik Zakładu Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie (od 1989 r.), wykładowca Centrum Edukacyjnego Nauk Sądowych, członek Komisji ds. Rekomendacji dla biegłych psychologów PTP, członek Europejskiego Stowarzyszenia Psychologii i Prawa (EAPL), a także zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychologii Śledczej (IA–IP) oraz Rady Fundacji „Dzieci Niczyje”, autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu psychologii sądowej.

mgr Rafał Rutkowski

Psycholog, seksuolog kliniczny certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Aktualnie kształci się w ramach Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych i młodzieży, poradnictwem seksuologicznym oraz terapią zaburzeń seksualnych.

seksuologia UAM poznań podyplomowe

mgr Wiesław Sokoluk

Pedagog, seksuolog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor PTS. Od 30 lat zajmuje się seksuologią kliniczną i rozwojową, prowadząc w tych obszarach praktykę psychoterapeutyczną oraz działalność edukacyjną i szkoleniową. Przez wiele lat współpracował z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Funduszem Ludnościowym Narodów Zjednoczonych (UNFPA), Krajowym Centrum ds. AIDS przy realizacji programów dotyczących zdrowia seksualnego. Jest wieloletnim członkiem i superwizorem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Od lat publikuje w prasie, jest także autorem poradnika „Wychowanie do życia w rodzinie. Poradnik metodyczny dla nauczycieli” i współautorem książki „Seks czegoś smutny. Antyporadnik dla tych, którzy grają o miłość”.

seksuologia UAM poznań podyplomowe

mgr Magdalena Przystańska

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, certyfikowany seksuolog kliniczny oraz superwizor Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.Posiada specjalizację kliniczną w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży oraz psychoseksuologii.Obecnie w trakcie czteroletniego procesu szkoleniowo-superwizyjnego przygotowującego do uzyskania międzynarodowego certyfikatu terapeuty TFP (Transference Focused Psychotherapy – Terapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu) w Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University (USA).Prowadzi psychoterapię osób dorosłych i młodzieży. Pracuje w Poznańskim Centrum Psychodynamicznym, oraz na Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży z Dysforią Płciową w Zalasewie. Od wielu lat związana z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza jako wykładowca na Studiach Podyplomowych: „Seksuologia Kliniczna Opiniowanie-Edukacja-Terapia.” Prowadzi warsztaty i szkolenia dla dzieci, młodzieży, rodziców i specjalistów dotyczące rozwoju i patologii seksualnej. Biegły sądowy w zakresie seksuologii.

seksuologia UAM poznań podyplomowe

mgr Joanna Kempka

Psycholog, certyfikowany seksuolog kliniczny, psychoterapeuta psychodynamiczny. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na UAM. Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Pracuje w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Wiceprezes Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

seksuologia UAM poznań podyplomowe

mgr Maciej Pashke

Absolwent psychologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (specjalność psychoterapia zaburzeń psychicznych i seksuologia kliniczna). Ukończył Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na UAM. Kompetencje terapeutyczne rozwija w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, placówce rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu oraz w Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu. Wydaje opinie psychologiczne jako biegły psycholog na potrzeby sądu. Odbył staże klinicznie m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego we Wrześni. Posiada doświadczenie zarówno w pracy z dziećmi i młodzieżą, jak i dorosłymi. Swoją pracę poddaje superwizji.

seksuologia UAM poznań podyplomowe

mgr Małgorzata Ruhnke

Jest psychologiem ze specjalizacją z psychoseksuologii, certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne seksuologiem klinicznym i sądowym oraz psychoterapeutą.
Studia ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim, następnie ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie. Kolejnym krokiem było szkolenie w zakresie seksuologii – ukończyła Seksuologię Kliniczną w SWPS w Sopocie, Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz liczne szkolenia w CMKP w Warszawie. To pozwoliło jej zdać egzamin i uzyskać Certyfikat Seksuologa Klinicznego PTS. Kolejne szkolenia i zdobyte doświadczenie pozwoliły jej uzyskać Certyfikat Seksuologa Sądowego PTS. Aktualnie jest uczestnikiem Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
Doświadczenie zdobyła pracując przez ponad dziesięć lat w zakresie diagnozy psychologicznej, jednocześnie szkoląc się w temacie psychoterapii i seksuologii. Aktualnie pracuje w gabinecie oraz jest Kierownikiem Poradnii Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień ANON w Koszalinie.
Regularnie uczestniczy w superwizjach seksuologicznych i psychoterapeutycznych, a także w szkoleniach i konferencjach.

seksuologia UAM poznań podyplomowe

mgr Joanna Żur-Teper

Jest certyfikowanym seksuologiem klinicznym i psychoterapeutką. Posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Jej specjalnością jest terapia problemów seksualnych, psychoterapia par oraz psychoterapia indywidualna. Pracuje i jest wykształcona w nurcie Gestalt, ale korzysta także z metod i technik innych szkół psychoterapii.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Dba o jakość swojej pracy superwizując ją u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

seksuologia UAM poznań podyplomowe

mgr Marcelina Ochenduszko-Borzęcka

Założycielka Centrum Pomocy Psychologicznej we Wrocławiu. Jest seksuologiem oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Podyplomowe Studia Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Jest uczestniczką kursów doskonalących CMKP (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego) w Warszawie pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Lwa-Starowicza. Dbając o profesjonalizm i względy etyczno – moralne swojej pracy pozostaje pod superwizją psychologa ze specjalizacją seksuologa klinicznego.

dr Jowita Wycisk

Psycholożka, psychoterapeutka. Pracuje w Zakładzie Psychologii Osobowości na Wydziale Psychologii i Kognitywistki UAM, jest członkinią poznańskiej Grupy Stonewall i współzałożycielką Fundacji Tęczowe Rodziny. Naukowo zajmuje się kwestiami nieheteronormatywnych tożsamości i rodzicielstwa osób LGBT, a także trudnościami adaptacyjnymi młodzieży; autorka książki „Młodzież przeciwko sobie”.

seksuologia UAM poznań podyplomowe

dr Izabela Fornalik

Pedagożka specjalna i edukatorka seksualna, doktor nauk humanistycznych, psychoterapeutka CBT, seksuolożka kliniczna, członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego – Przewodnicząca Zespołu ds. Seksualności Osób z Niepełnosprawnością. Wykładowczyni na Podyplomowym Studium Wychowania Seksualnego Wydziału Pedagogicznego UW oraz na Podyplomowych Studiach „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” na UAM w Poznaniu. Autorka licznych publikacji, między innymi książek: Mam autyzm. Mam seksualność. I co dalej? Poradnik dla rodziców, terapeutów i nauczycieli, Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Poradnik dla specjalistów oraz Dojrzewanie. Miłość. Seks. Poradnik dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną.

seksuologia UAM poznań podyplomowe

dr Alicja Długołęcka

Pedagożka i edukatorka seksualna, obecnie w trakcie certyfikowanego szkolenia psychoterapeutycznego. Wykładowca na Wydziale Rehabilitacji w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia z psychosomatyki i rehabilitacji seksualnej. Jest autorką licznych książek i artykułów z zakresu edukacji psychoseksualnej m.in. monografii „Edukacja seksualna”, „Zwykłej książki, o tym skąd się biorą dzieci”, „Seks na Wysokich Obcasach”. Swoją pracę naukową i popularyzatorską poświęca profilaktyce zaburzeń psychoseksualnych, szeroko rozumianej edukacji seksualnej i propagowaniu „zdrowia seksualnego”. Szczególnie bliskie są jej tematy związane z seksualnością kobiet i osób z różnymi niepełnosprawnościami- współpracuje z różnymi fundacjami i prowadzi projekty badawcze z tego zakresu. Jako edukatorka seksualna zajmuje się poradnictwem w zakresie szeroko pojętej edukacji seksualnej w różnych fazach życia: dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

seksuologia UAM poznań podyplomowe

mgr Katarzyna Pachniewska

Absolwentka Wydziału Psychologii (specjalizacja w zakresie Psychologii klinicznej dziecka oraz Psychologii rehabilitacyjnej dzieci i młodzieży) i Wydziału Pedagogicznego (specjalizacja w zakresie Pedagogiki rewalidacyjnej) Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Podyplomowe Studia Wychowania Seksualnego przy Wydziale Pedagogicznym UW oraz Podyplomowe Studia Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie w zakresie Seksuologii Klinicznej. W 2022r. uzyskała tytuł certyfikowanego seksuologa klinicznego nadawany przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.
Członek Zespołu ds. Seksualności Osób z Niepełnosprawnością Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Specjalizuje się w obszarze dziecięcej psychologii klinicznej, wczesnej interwencji dla dzieci niewidomych i słabowidzących ze złożoną niepełnosprawnością, rozwoju psychoseksualnego i seksualności dziecięcej oraz seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnością sprzężoną.
Cały czas podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach, kursach, poddając się superwizji, biorąc czynny udział w konferencjach naukowych.

seksuologia UAM poznań podyplomowe

mgr Joanna Płuska

Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowana seksuolożka. Od 2005 r. pracuje z osobami ze sprzężoną niepełnosprawnością i ich rodzinami w Milickim Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych. Członek Zespołu ds. seksualności osób niepełnosprawnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, a także biegły sądowy. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla osób niepełnosprawnych, ich opiekunów a także dla kadry pracującej z osobami niepełnosprawnymi, na różnych etapach ich życia. Autorka materiałów edukacyjnych o tematyce związanej z pracą terapeutyczną z osobami ze specjalnymi potrzebami.

Członek Zespołu ds. Seksualności Osób z Niepełnosprawnością Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Specjalizuje się w obszarze dziecięcej psychologii klinicznej, wczesnej interwencji dla dzieci niewidomych i słabowidzących ze złożoną niepełnosprawnością, rozwoju psychoseksualnego i seksualności dziecięcej oraz seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnością sprzężoną.
Cały czas podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach, kursach, poddając się superwizji, biorąc czynny udział w konferencjach naukowych.

Zaproszeni goście zagraniczni

Prof. Anthony Beech

Anthony Beech jest profesorem psychologii kryminalnej na Uniwerystecie w Birmingham w Wielkiej Brytanii oraz członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego. Przez ostatnie 10 lat kierował badaniami nad program STEP (Sex Offender Treatment Evaluation Project – Projekt Oceny Terapii Sprawców Przestępstw seksualnych). Odpowiadał w nim za ocenę programów terapeutycznych oraz ich systemów w kierunku rozpoznawania potrzeb terapeutycznych oraz zmian w terapii sprawców przestępstw seksualnych.
Jego badania w ciągu ostatnich kilku lat dotyczą następujących obszarów: ocena skuteczności terapii następujących grup: sprawców przestępstw wobec dzieci, gwałcicieli oraz zabójców seksualnych. Interesuje się również rozwojem analizą ryzyka, typologiami i komputerowymi paradygmatami badawczymi w badaniu ww. grup. Kilka jego ostatnich prac dotyczyło stworzenia teorii etiologii sprawców przestępstw seksualnych.

beech-anthony

Dr Dariusz Skowroński

Psycholog, doktor nauk humanistycznych, seksuolog kliniczny.
Pracuje za granicą i w Polsce jako wykładowca psychologii i seksuologii, zajmuje się pracą terapeutyczną i kliniczną, a także prowadzi treningi grupowe oraz warsztaty psychologiczne. Nieustannie kształci się z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik i metod pracy w szerokim zakresie oferty psychologiczno-seksuologicznej. Jest psychoterapeutą oraz członkiem The National Council of Psychotherapists w Wielkiej Brytanii.

dr Dariusz Skowroński

Dr Dawn Fisher

Psycholog kliniczny oraz biegła sądowa. Ma ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą oraz osobami dorosłymi doświadczającymi problemów natury psychicznej oraz prezentujących zachowania przestępcze. Przez ponad 10 lat brała udział w badaniach zleconych przez Home Office oceniających skuteczność programów leczenia przestępców seksualnych. Jej publikacje są szeroko znane wśród osób zajmujących się problematyką przestępczości seksualnej, bierze także czynne udziały w konferencjach naukowych. Interesuje się również wykorzystaniem różnych metod w pracy terapeutycznej osób z historią traumy.

Dr Rosaleen McElvaney

Wykładowca na Uniwersytecie w Dublinie. Autorka licznych publikacji na temat ujawniania wykorzystywania seksualnego przez dzieci oraz procesu psychoterapii osób wykorzystanych seksualnie. Prelegentka wielu konferencji podejmujących tematykę przemocy seksualnej.
Członkini stowarzyszenia One In Four Ireland działającego na rzecz kobiet i mężczyzn, którzy doświadczyli przemocy seksualnej.

seksuologia UAM poznań podyplomowe

Prof. dr hab. Mateusz Gola

Profesor Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz profesor w Institute for Neural Computation na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego, specjalista w zakresie neuronauki, szczególnie uzależnień behawioralnych (np. od pornografii, zachowań seksualnych, gier komputerowych, czy hazardu) i skutecznej zmiany nawyków. Od 2009 roku pracuje jako psychoterapeuta. Posiada licencję Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz International Institute for Trauma and Addiction Profe
Professionals. Pomaga głównie osobom z nałogami, zaburzeniami nastroju oraz zaburzeniami lękowymi.
Współzałożyciel PredictWatch, firmy rozwijającej technologie wspierające osoby uzależnione w utrzymaniu abstynencji oraz pozwalające na wczesną predykcję nawrotów z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Autor 3 patentów i ponad 100 publikacji popularnonaukowych i naukowych w tak prestiżowych czasopismach, jak: “Lancet Psychiatry”, „Nature Neuropsychopharmacology”, „Journal of Behavioral Addiction”, czy „Journal of Sexual Medicine”. Prace te przyczyniły się do umieszczenia przez Światową Organizację Zdrowia kompulsywnych zachowań seksualnych w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób. Laureat szeregu prestiżowych nagród za osiągnięcia naukowe i popularyzację wyników badań dotyczących mózgu.
W Polsce rozpoznawany z udziału w programie The Brain. Genialny umysł emitowanego przez Polsat w latach 2016–2017. Prowadzi szkolenia z zakresu zastosowania najnowszej wiedzy o mózgu w praktyce klinicznej oraz kształtowania zdrowych nawyków w codziennym życiu.
seksuologia UAM poznań podyplomowe

Adres:

(pokój 115)
Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM
ul. A. Szamarzewskiego 89/AB
60-568 Poznań

Telefon

61 829-23-02

Email:

Kierowniczka Zakładu –

Prof. dr hab Maria Beisert: beisert@amu.edu.pl