Adaptacja kwestionariuszy do badania satysfakcji seksualnej

W ramach projektu adaptacji podlegają dwa narzędzia mierzące satysfakcję – Davis’ Sexual Satisfaction Scale (Davis, 2006) i The New Sexual Satisfaction Scale (Brouillard, Štulhofer, Buško, 2019)

Adres:

(pokój 115)
Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM
ul. A. Szamarzewskiego 89/AB
60-568 Poznań

Telefon

61 829-23-02

Email:

Kierowniczka Zakładu –

Prof. dr hab Maria Beisert: beisert@amu.edu.pl