Tytuł rozprawy doktorskiej

Autor

Promotor

Zdolność do mentalizacji u sprawców przestępstw seksualnych wobec
dzieci

Zdolność do rozpoznawania stanów afektywnych na podstawie ekspresji mimicznej w grupie sprawców wykorzystujących seksualnie dzieci

Olga Węglerska

Katarzyna Pilarczyk

Maria Beisert

Maria Beisert

Funkcjonowanie emocjonalne sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci.

Dominika Bartoszak

Maria Beisert

Ja cielesne a funkcjonowanie seksualne kobiet z anatomicznymi wadami narządów płciowych

Marta Szymańska-Pytlińska

Maria Beisert

Neuropsychologiczne uwarunkowania przestępstw seksualnych

Anna Roszyk

Maria Beisert

Poziom organizacji osobowości a rewiktymizacja dorosłych ofiar wykorzystania seksualnego w dzieciństwie

Agnieszka Izdebska

Maria Beisert

Zniekształcenia poznawcze u sprawców wykorzystania seksualnego dziecka

Filip Szumski

Maria Beisert

Wzorce seksualności w rodzinie. Analiza międzypokoleniowa

Aleksandra Chodecka

Maria Beisert

Wpływ oddziaływania sugestywnego matki na wspomnienia dziecka

Monika Zielona-Jenek

Maria Beisert

mgr Natalia Andrzejczyk

Ukończyła studia wyższe z psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowe Studia „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” (UAM w Poznaniu). Jest uczestniczką Szkoły Doktorskiej na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Beisert oraz dr Filipa Szumskiego. Jest w trakcie procedury uzyskiwania Certyfikatu Seksuologa Klinicznego nadawanego przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.

mgr Joanna Płonka

Ukończyła studia wyższe z psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest uczestniczką Szkoły Doktorskiej na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Beisert oraz dr Agnieszki Izdebskiej. Jest w procesie szkolenia psychoterapeutycznego w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Zajmuje się projektami badawczymi z dziedziny seksuologii dotyczącymi tematyki wykorzystania seksualnego.

mgr Mercedes Sakrajda

Ukończyła studia wyższe z psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowe Studia „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” (UAM w Poznaniu). Jest uczestniczką Szkoły Doktorskiej na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Beisert oraz Dominiki Bartoszak. Jest w trakcie procedury uzyskiwania Certyfikatu Seksuologa Klinicznego nadawanego przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.

Adres:

(pokój 115)
Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM
ul. A. Szamarzewskiego 89/AB
60-568 Poznań

Telefon

61 829-23-02

Email:

Kierowniczka Zakładu –

Prof. dr hab Maria Beisert: beisert@amu.edu.pl