Satysfakcja seksualna oraz funkcjonowanie w związku osób żałujących decyzji o rodzicielstwie

Przeprowadzone w Polsce badania (por. Piotrowski, 2021) wskazały, że w Polsce około 13% młodych rodziców żałuje tego, że w ogóle zdecydowało się na posiadanie dziecka. W tym kontekście wiele uwagi poświęca się kwestiom związanym z cechami indywidualnymi tych osób, ich doświadczeniami z okresu dzieciństwa, funkcjonowaniem w roli rodzicielskiej oraz jakości życia. Ze względu na innowacyjność wybranego zagadnienia i niewielką liczbę badań w tym obszarze w Polsce, w opisywanej populacji nie zbadano dotąd kwestii związanych z funkcjonowaniem seksualnym oraz relacyjnym tych osób oraz tego, jakie znaczenie postawa wobec rodzicielstwa może mieć w ich kontekście. Badanie pozwoli nie tylko lepiej opisać specyfikę funkcjonowania osób żałujących decyzji o rodzicielstwie, ale również formułować bardziej efektywne interwencje w kontekście ich zdrowia psychicznego, np. stworzyć zalecenia do pracy terapeutycznej w tej populacji w obszarze funkcjonowania seksualnego oraz w relacjach. Dodatkowo podjęcie tego zagadnienia daje świadomość osobom żałującym decyzji o rodzicielstwie, że jest to zjawisko, które nie dotyczy tylko ich samych i wymaga ono szerszej analizy zarówno z perspektywy \psychologicznej jak i społecznej.

Adres:

(pokój 115)
Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM
ul. A. Szamarzewskiego 89/AB
60-568 Poznań

Telefon

61 829-23-02

Email:

Kierowniczka Zakładu –

Prof. dr hab Maria Beisert: beisert@amu.edu.pl