Doświadczenia rodzeństwa osób wykorzystanych seksualnie w dzieciństwie

Autorki projektu:

dr Monika Zielona-Jenek
Email: monikazj@amu.edu.pl

Marta Kowalska
studentka kierunku psychologia

Cel projektu:

Celem projektu jest określenie, w jaki sposób funkcjonowanie seksualne dorosłych kobiet związane jest z ich cechami temperamentu oraz bieżącym stanem emocjonalnym. Ponadto, w projekcie chcemy także sprawdzić, jak sytuacja epidemii COVID-19 a także związana z nią kwarantanna społeczna wpłynęła na funkcjonowanie seksualne kobiet wiosną 2020r.
Zakładamy, że realizacja projektu przyczyni się do pogłębienia rozumienia doświadczeń seksualnych kobiet i ich uwarunkowań oraz, w konsekwencji, pozwoli na projektowanie użytecznych działań na rzecz ich zdrowia seksualnego.

Realizacja:

Procedura badania przed jego rozpoczęciem została poddana ocenie Komisji Etyki ds. Projektów Badawczych Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM i otrzymała pozytywną opinię (nr 1/04/05/2020).

Uczestniczki badania opisywały swoje funkcjonowanie przy użyciu anonimowej ankiety internetowej. Udzielały informacji na temat: 1. funkcjonowania seksualnego (pragnień, doświadczeń i aktywności seksualnej w ostatnich czterech tygodniach); 2. temperamentu; 3. bieżącego stanu emocjonalnego (w ostatnich dwóch tygodniach); 4. swojego stanu zdrowia, kontaktu z osobami chorymi na COVID-19 i bieżących warunków życia (w kontekście kwarantanny społecznej). Zbierano także informacje demograficzne.

Zaproszenie do badania, za zgodą JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z Poznaniu, skierowane zostało do kobiet studiujących w chwili badania na UAM. Dane od kobiet zbierane były w dniach 13.05-15.06.2020. W tym czasie w badaniu wzięło udział 1567 kobiet.

Jako zespół badawczy, pragniemy podziękować wszystkim uczestniczkom za zaangażowanie i poświęcony czas na wypełnienie ankiety. Jesteśmy wdzięczne za obdarzenie nas zaufaniem i powierzenie nam przez uczestniczki informacji na swój temat.
Świadome tego, że w badaniu pytałyśmy o osobiste i intymne aspekty funkcjonowania, powierzone nam informacje będziemy traktować z największą troskliwością. Dziękujemy także za wszystkie komentarze do badania, także te krytyczne. Wszystkie są dla nas przydatne i będziemy z nich korzystać w trakcie opracowywania wyników.

Rozpoczynamy teraz opracowywanie materiału badawczego. Szacujemy, że będzie to etap czasochłonny ze względu na znaczą ilość informacji. Naszą pracę chcemy wykonać w sposób rzetelny, z dbałością o poprawność metodologiczną i etyczną.
Wyniki badania będziemy stopniowo zamieszczać na niniejszej stronie projektu.

Adres:

(pokój 115)
Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM
ul. A. Szamarzewskiego 89/AB
60-568 Poznań

Telefon

61 829-23-02

Email:

Kierowniczka Zakładu –

Prof. dr hab Maria Beisert: beisert@amu.edu.pl