Psychoterapia psychodynamiczna w obliczu epidemii COVID-19 i kwarantanny społecznej

Autorki projektu:

dr Monika Zielona-Jenek
email: monika.zielona-jenek@amu.edu.pl

dr Agnieszka Izdebska
email: izdebska@amu.edu.pl

prof. UAM dr hab. Emilia Soroko
Laboratorium Badań Jakościowych i Mieszanych w Psychologii Klinicznej WPiK UAM
email: soroko@amu.edu.pl

Cel projektu:

Celem projektu jest analiza doświadczeń terapeutek i terapeutów psychodynamicznych zmagających się z wyzwaniem, jakie dla pracy z pacjentami przyniosła sytuacja pandemii COVID-19 oraz kwarantanny społecznej. W sposób szczególny jest on skoncentrowany na dylematach dotyczących pracy terapeutycznej w tym czasie epidemii, sposobach radzenia sobie z nimi, w tym – kwestii podejmowania pracy zdalnej, zapośredniczonej przez Internet lub telefon. Celem badania jest także sprawdzenie, w jaki sposób wraz z czasem trwania pandemii doświadczenia terapeutów zmieniały się oraz jakie mają znacznie dla rozumienia procesu terapii psychodynamicznej oraz własnej tożsamości zawodowej.

Jako zespół badawczy wierzymy, że badanie procesu i zjawisk psychoterapii psychodynamicznej w szczególnym czasie pandemii i kwarantanny / dystansowania społecznego jest działaniem ważnym naukowo i praktycznie oraz że pozwoli na pogłębienie wiedzy przydatnej dla efektywności i etyki pracy z pacjentami.

Realizacja:

Badanie jest realizowane we współpracy organizacyjnej z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Do badania zaproszone zostały osoby, które identyfikują się jako terapeuci/tki psychodynamiczni/e – zarówno osoby posiadające certyfikaty psychoterapeutyczne, osoby w trakcie kursu psychoterapii jak i superwizujące procesy psychoterapeutyczne – i którzy pracujowali w chwili badania z pacjentami opierając się o założenia tego paradygmatu. Badanie zrealizowane zostało w formie anonimowej ankiety online, zawierającej pytania zamknięte i otwarte.

Zaplanowano je jako badanie podłużne, z trzema turami. Każdorazowo informacje o uruchamianej turze przesyłane były pocztą elektroniczną do członkiń i członków Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz publikowane na profilu fb Towarzystwa.

I tura przeprowadzona została w dniach 2-15 kwietnia 2020r.
II tura przeprowadzona została w dniach 25 maja – 21 czerwca 2020r.
III tura przeprowadzona została w dniach 21 września – 7 października 2020r.

Wyniki:

Infografika – Terra incognita. Doświadczenia początków pandemii

Raport 1 – Terra incognita. Doświadczenia początków pandemii

W chwili obecnej pracujemy nad kolejnymi częściami zebranego materiału.

Wyniki naszej pracy zamieszać będziemy kolejno na niniejszej stronie oraz informować o nich za pośrednictwem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Adres:

(pokój 115)
Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM
ul. A. Szamarzewskiego 89/AB
60-568 Poznań

Telefon

61 829-23-02

Email:

Kierowniczka Zakładu –

Prof. dr hab Maria Beisert: beisert@amu.edu.pl