Zakład Seksuologii Społecznej i Klinicznej

 

Wydziału Psychologii i Kogniwistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

UAM Seksuologia

O Zakładzie

Historia zakładu, zespół zakładu, projekty badawcze, współpraca

UAM Seksuologia

Aktualności

Ostatnie wydarzenia w Zakładzie Seksuologii Społecznej i Klinicznej

UAM Seksuologia

Studia podyplomowe

Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia

FAQ: Najczęściej zadawane pytania

Kiedy rozpoczyna się rekrutacja na Studia Podyplomowe?

Rekrutacja rozpoczyna się 1 kwietnia b.r.

Ile trwają Studia Podyplomowe?

Studia podyplomowe w formie obowiązkowej trwają IV semestry czyli 2 lata. Słuchacz może zadecydować o realizacji V semestru fakultatywnego -tzw. stażowego – wtedy czas nauki obejmuje 2,5 roku. Decyzję o realizacji V semestru Słuchacz podejmuje pod koniec nauki na studiach podyplomowych.

Jestem studentką/studentem V roku studiów, czy mogę rozpocząć Studia Podyplomowe?

Dla studentów V roku prowadzony jest dwusemestralny Kurs Dokształcający w Dziedzinie Seksuologii Klinicznej. Program Kursu Dokształcającego jest tożsamy z programem I roku Studiów Podyplomowych. Jego realizacja uprawnia do kontynuowania nauki na II roku Studiów Podyplomowych Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapii.

Czym Kurs Dokształcający różni się od Studiów Podyplomowych?

Studia Podyplomowe są dla osób z wykształceniem licencjackim lub magisterskim, Kurs Dokształcający w Dziedzinie Seksuologii Klinicznej jest dla studentów V roku studiów. Program dwusemestralnego Kursu Dokształcającego jest tożsamy z programem I roku Studiów Podyplomowych. Wykłady i ćwiczenia odbywają się w takich samych grupach z Słuchaczami Studiów Podyplomowych. Po ukończeniu Kursu Dokształcającego Słuchacz Kursu może bezpośrednio kontynuować naukę na II roku Studiów Podyplomowych.

Jaki jest koszt Studiów?

Wpisowe 0 zł !

1 rok: 8000 zł (8 rat 0% – 1000 zł)

2 rok: 8500 zł (8 rat 0% – 1062,5 zł)

V Semestr fakultatywny: 3500 zł (4 raty 0% – 875 zł)

Całość: 16 500 zł (4 semestry) + fakultatywnie staż 3500 zł

Jaki jest koszt Kursu Dokształcającego?

8000 zł (8 rat 0% – 1000 zł)

Gdzie mogę odbyć staż w ramach Studiów Podyplomowych?

W tej chwili podejmujemy współpracę z ośrodkami w Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Oferujemy możliwość realizacji stażu pracy klinicznej w placówkach prywatnych i publicznych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, stażu seksuologii sądowej oraz stażu w Zakładach Karnych w Rawiczu lub Goleniowie. Oferta stażowa jest aktualizowana co roku i przedstawiana Słuchaczom podczas IV semestru nauki – wtedy Słuchacz(ka) podejmuje decyzje czy jest zainteresowany V fakultatywny semestrem stażowym.

W jakie dni i jakich godzinach odbywają się zajęcia?

Zajęcia rozpoczynają się w październiku i odbywają się w systemie zaocznym poprzez tzw. sesje wykładowe i ćwiczeniowe. Każda z sesji obejmuje 22 godziny lekcyjne. Zajęcia odbywają się zawsze:

W piątki w godz. 16:00 – 20:30

W soboty w godz. 9:00 – 17:30 (w tym godzinna przerwa obiadowa)

W niedzielę w godz. 9:00 – 13:30

Ile zjazdów odbywa się w ciągu miesiąca?

Podczas I roku Studiów Podyplomowych jest 8 zjazdów wykładowych i 3 zjazdy warsztatowe.

Podczas II roku Studiów Podyplomowych jest 7 zjazdów wykładowych i 4 zjazdy warsztatowe.

Średnio odbywa się jeden zjazd w miesiącu.

Czy po ukończeniu Studiów Podyplomowych mogę używać tytułu seksuologa klinicznego?

Posługiwanie się tytułem seksuologa klinicznego jest możliwe po uzyskaniu Certyfikatu Seksuologa Klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Ukończenie studiów podyplomowych jest wstępnym (choć nie obligatoryjnym) warunkiem uzyskania tego certyfikatu.

Adres:

(pokój 115)
Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM
ul. A. Szamarzewskiego 89/AB
60-568 Poznań

Telefon

61 829-23-02

Email:

Kierowniczka Zakładu –

Prof. dr hab Maria Beisert: beisert@amu.edu.pl