Ja cielesne a funkcjonowanie seksualne kobiet z wadami anatomicznymi narządów płciowych

Projekt współfinansowany ze środków na badania własne Instytutu Psychologii UAM:

1. grant IP UAM “Ja cielesne a funkcjonowanie seksualne kobiet z anatomiczną wadą wewnętrznych narządów płciowych”
2. grant IP UAM “Ja cielesne a funkcjonowanie seksualne kobiet z anatomiczną wadą zewnętrznych narządów płciowych”.

Kierownik projektu: mgr Marta Szymańska-Pytlińska marta.szymanska-pytlinska@amu.edu.pl
Superwizor projektu: prof. dr hab. Maria Beisert beisert@amu.edu.pl

Opis projektu

Czy i w jaki sposób stan anatomiczny narządów płciowych wpływa na funkcjonowanie seksualne kobiety? Jaką rolę w tej relacji odgrywa Ja cielesne? to podstawowe pytania, jakie stawia sobie autorka projektu. Ja cielesne jest definiowane za Sakson-Obadą (2009) jako element struktury Ja, organizujący doświadczenia cielesne w postaci reprezentacji, których jakość wyznacza sposób przeżywania siebie, czyli fizyczne poczucie własnej tożsamości (op. cit., s. 98). Funkcją Ja cielesnego jest w tym ujęciu przedstawianie, organizacja i integrowanie doznań płynących ze sfery wrażeń cielesnych na poziomie psychologicznym, a także ich interpretacja oraz regulacja. Funkcjonowanie seksualne rozpatruje się w kategoriach: (1) cech reaktywności seksualnej – sprawności funkcji seksualnych w trakcie kontaktów seksualnych podejmowanych w ciągu ostatnich 4 tygodni oraz (2) w kategoriach doświadczeń seksualnych gromadzonych w toku życia w trakcie podejmowania różnych form ekspresji seksualnej (por. Wiederman, za: Cash, 2002).

Badania realizowane w ramach projektu prowadzone są wśród kobiet, które doświadczają trudności w związku z anatomią ich narządów płciowych. Do badań zapraszane są Panie z diagnozą Zespołu Mayera-Rokitansky’ego-Kustera-Hausera i kobiety z hipertrofią (przerostem) warg sromowych oraz grupy populacyjne (kontrolne).

Zespół MRKH jest jedną z wad rozwojowych narządów płciowych. Cechują go wrodzony brak pochwy i macicy, co skutkuje brakiem miesiączki, niemożnością zajścia w ciążę i urodzenia dziecka i ograniczeniami w zakresie możliwości odbywania stosunków intrawaginalnych (bez poddania się chirurgicznej lub niechirurgicznej interwencji medycznej).

Przerost warg sromowych to wada zewnętrznych narządów płciowych, która niesie ze sobą konsekwencje natury estetycznej, psychologicznej i funkcjonalnej.

Cele projektu

Uzupełnienie luk w wiedzy z zakresu trzech dyscyplin naukowych: seksuologii, psychologii i medycyny (ginekologii i chirurgii plastycznej),
zdobycie informacji będących punktem wyjścia dla budowania psychologiczno-seksuologicznej pomocy wobec kobiet z wadami anatomicznymi narządów płciowych.
Wyniki prowadzonych badań staną się podstawą dla opracowania empirycznych rozdziałów pracy doktorskiej autorki projektu.

Adres:

(pokój 115)
Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM
ul. A. Szamarzewskiego 89/AB
60-568 Poznań

Telefon

61 829-23-02

Email:

Kierowniczka Zakładu –

Prof. dr hab Maria Beisert: beisert@amu.edu.pl