Prof. dr hab. Maria Beisert

Kierownik Zakładu

Psycholog i seksuolog kliniczny, prawnik – pracownik naukowy Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej oraz kierownik Podyplomowych Studiów: Seksuologia Kliniczna Opiniowanie-Edukacja-Terapia działających od 2003r. przy Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, biegły sądowy.

Główne zainteresowania naukowe dotyczą obszaru seksuologii i psychologii klinicznej a w szczególności rozwoju seksualnego człowieka, seksualności dziecięcej, terapii sprawców i ofiar patologii seksualnej. Autorka i współautorka wielu prac z tego zakresu. Najważniejsze publikacje książkowe to: Seks twojego dziecka; Rozwód. Proces radzenia sobie z kryzysem; Kazirodztwo. Rodzice w roli sprawców; Seksualność w cyklu życia; Pedofilia. Geneza i mechanizm.

Dyżur, p. 94:

poniedziałek 11.00-14.00,

środa 15.45-17.45, p. 94

Tel. 61 829 23 08

dr Filip Szumski

Adiunkt

Psycholog ze specjalizacją w zakresie psychoseksuologii, prawnik, biegły sądowy. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Seksuologii Społecznej i Klinicznej Wydziału Psychologii i Kognitywistki UAM. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Zarządu International Association for the Treatment of Sexual Offenders. Stypendysta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zdobywał doświadczenie m. in. w University of Birmingham, Wielka Brytania i Kriminologische Zentralstelle, Wiesbaden, Niemcy. Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim przestępczości seksualnej i wpływu kontekstu prawnego na funkcjonowanie zawodowe psychologów. Jest autorem publikacji w tym zakresie w renomowanych światowych czasopismach naukowych, takich jak Journal of Sex Research czy Aggression and Violent Behaviour. Dąży do tego by trzy wątki jego działalności, naukowy, dydaktyczny i praktyczny, wzajemnie się dopełniały.

Njważniejsze publikacje naukowe

Szumski, F. (2021). Zniekształcenia poznawcze u sprawców przestępstw seksualnych przeciwko dzieciom. Poznań: Wydawnictwo RYS

Szumski, F., & Kasparek, K. (2020). Encountering an Exhibitionist: The Female Victim’s Perspective. Journal of Sex Research, 57(5), 610–623. doi:10.1080/00224499.2019.1669523

Szumski, F., Bartels, R. M., Beech, A. R., & Fisher, D. (2018). Distorted cognition related to male sexual offending: The multi-mechanism theory of cognitive distortions (MMT-CD). Aggression and Violent Behavior, 39, 139–151. doi:10.1016/j.avb.2018.02.001

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-0916-6993

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM191066/

Działalność w organizacjach

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne – członek Zarządu Głównego

International Association for the Treatment of Sexual Offenders – członek Zarządu

Działalność recenzencka

Psychology, Crime & Law

Sexual Offending: Theory, Research, and Prevention (SOTRAP)

Current Psychology

Problems of Forensic Sciences

Postępy Psychiatrii i Neurologii

Członkostwo w organizacjach i towarzytwach

Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Członek International Association for the Treatment of Sexual Offenders

Członek Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej

Członek Society for the Advancement of Actuarial Risk Need Assessment

Dyżur, p.115:

poniedziałek 11.00-14.00

czwartek 11.15-13.15,

dr Agnieszka Izdebska

Adiunkt

Psycholożka ze specjalizacją w zakresie psychoseksuologii, seksuolożka
kliniczna, psychoterapeutka, superwizorka Polskiego Towarzystwa
Seksuologicznego. Zatrudniona na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 2016 roku uzyskała tytuł doktora nauk społecznych w dziedzinie psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu broniąc pracę zatytułowaną „Poziom organizacji osobowości a rewiktymizacja dorosłych ofiar wykorzystania seksualnego w dzieciństwie”. Autorka artykułów naukowych oraz rozdziałów w pracach zbiorowych dotyczących problematyki seksualności człowieka, przemocy seksualnej oraz osobowości. Od 2007 roku zawodowo związana z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Członkini kolegium redakcyjnego kwartalnika „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, w tym w latach 2017 – 2019 redaktorka naczelna periodyku. Członkini Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz International Society of Transference-Focused Psychotherapy.

Dyżur, p.115

poniedziałek 11.00-14.00

środa 9.30-11.30

Dr Marta Szymańska-Pytlińska

Adiunkt

Psycholożka, seksuolożka kliniczna, adiunktka w Zakładzie Seksuologii Społecznej i Klinicznej na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół seksualności kobiet i różnorodności płciowej. Wykłada i prowadzi warsztaty na Studiach Podyplomowych Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia. Pracuje diagnostycznie i psychoterapeutycznie w Psychologiczno-Seksuologicznym Ośrodku Rozwoju i Terapii PORT w Poznaniu.

Dr Dominika Bartoszak

Adiunkt

Psycholożka w procesie certyfikacji w dziedzinie seksuologii klinicznej w ramach Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, pedagożka specjalna. Zatrudniona na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2021 roku uzyskała tytuł doktora nauk społecznych w dziedzinie psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, broniąc pracę zatytułowaną „Funkcjonowanie emocjonalne sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci”. W obszarze seksuologii zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z przemocą seksualną, wątek ten realizuje również pracując jako biegła sądowa.

Najważniejsze publikacje naukowe

Szumski, F., Bartoszak, D. (2022). Cognitive distortions and recidivism in sexual offenders against children. Problems of Forensic Sciences, 128, s. 191–209. 

Bartoszak, D. (2022). Zaburzenia regulacji emocji sprawców przestępstw seksualnych przeciw małoletnim. Poznań: Wydawnictwo Rys.

Bartoszak, D. (2021). Seksualizacja dziewcząt w przestrzeni edukacyjnej [w:] J. Szymańska, A. Sobczyk-Gąsiorek (red.), Nowe przestrzenie edukacyjne. Poszukiwanie, wykorzystanie, tworzenie (s. 9-19). Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Szymańska, D. (2016). Tożsamość a regulacja emocji i wsparcie społeczne w okresie adolescencji. Kwartalnik Pedagogiczny, 1(239), s.139-155.

Dominika BARTOSZAK | Professor (Assistant) | Phd | Adam Mickiewicz University, Poznań | UAM | Faculty of Psychology and Cognitive Studies (researchgate.net)

Projekty badawcze

 • Deprywacja seksualna 
 • Satysfakcja seksualna oraz funkcjonowanie w związku osób żałujących decyzji o rodzicielstwie  

Przeprowadzone w Polsce badania (por. Piotrowski, 2021) wskazały, że w Polsce około 13% młodych rodziców żałuje tego, że w ogóle zdecydowało się na posiadanie dziecka. W tym kontekście wiele uwagi poświęca się kwestiom związanym z cechami indywidualnymi tych osób, ich doświadczeniami z okresu dzieciństwa, funkcjonowaniem w roli rodzicielskiej oraz jakości życia. Ze względu na innowacyjność wybranego zagadnienia i niewielką liczbę badań w tym obszarze w Polsce, w opisywanej populacji nie zbadano dotąd kwestii związanych z funkcjonowaniem seksualnym oraz relacyjnym tych osób oraz tego, jakie znaczenie postawa wobec rodzicielstwa może mieć w ich kontekście. Badanie pozwoli nie tylko lepiej opisać specyfikę funkcjonowania osób żałujących decyzji o rodzicielstwie, ale również formułować bardziej efektywne interwencje w kontekście ich zdrowia psychicznego, np. stworzyć zalecenia do pracy terapeutycznej w tej populacji w obszarze funkcjonowania seksualnego oraz w relacjach. Dodatkowo podjęcie tego zagadnienia daje świadomość osobom żałującym decyzji o rodzicielstwie, że jest to zjawisko, które nie dotyczy tylko ich samych i wymaga ono szerszej analizy zarówno z perspektywy \psychologicznej jak i społecznej. 

 • Adaptacja kwestionariuszy do badania satysfakcji seksualnej 

  Członkostwo w organizacjach i towarzystwach

  Polskie Towarzystwo Seksuologiczne

  Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej

  Dyżur, p.115:

  poniedziałek 11.00-14.00

  piątek 15.15-16.15

  dr Monika Zielona-Jenek

  Starszy Wykładowca

  Psycholożka, specjalistka w dziedzinie psychoseksuologii, absolwentka Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, w toku szkolenia psychoterapeutycznego. Pracuje w Zakładzie Seksuologii Społecznej i Klinicznej Wydziału Psychologii I Kognitywistyki UAM w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami oraz słuchaczami studiów podyplomowych. Jej zainteresowania naukowe obejmują rozwój seksualny oraz czynniki go determinujące, ze szczególnym uwzględnieniem uczestnictwa rozwijającej się osoby w sytuacjach o charakterze wykorzystania seksualnego. Autorka książki „Jestem dziewczynką, jestem chłopcem” (we współpracy z Aleksandrą Chodecką, GWP, 2010) oraz „Przesłuchanie małoletnich świadków” (WN PWN, 2012). Prowadzi praktykę psychologiczną, współpracuje z instytucjami edukacyjnymi i społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

  Najważniejsze publikacje naukowe

  Zielona-Jenek, M. (2018). Sexual preference and associated disorders: toward an extended model of description [Preferencje seksualne i zaburzenia z nimi związane: w stronę rozszerzonego modelu opisu]. Psychiatria Polska, 52, 6, 1063-1073. doi:10.12740/PP/82193

  Zielona-Jenek, M. (2012). Przesłuchanie małoletnich świadków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

  Zielona-Jenek, M., Chodecka, A. (2010). Jestem dziewczynką – jestem chłopcem. Wspieranie rozwoju seksualnego dzieci. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

  Najważniejsze publikacje popularnonaukowe

  Stanowska-Misiąg, E., Zielona-Jenek, M. (2019). Na rzecz dzieci. Portal Medycyna Praktyczna – dla pacjentów. Dostęp https://www.mp.pl/pacjent/pediatria/wywiady/210320,na-rzecz-dzieci

  Zielona-Jenek, M., Kolska, K., Bielecki, R. (2019). Porozmawiajmy bez emocji. W drodze, 5, 549. Dostep:

  http://www.miesiecznik.wdrodze.pl/?mod=archiwumtekst&id=16883#.XO5Mxf4wjtT

  Zielona-Jenek, M. (2012). Dziecko krzywdzone w żłobku – strategie diagnostyczne. Niezbędnik Dyrektora Placówki Niepublicznej, marzec 2012r.

  Zielona-Jenek, M. (2012). Wyprawa na otwarte morze. Doradca Dyrektora Przedszkola, 33, 62-63.

  Zielona-Jenek, M., Kolska, K. (2012). Skąd się biorą dzieci? W drodze, 1, 461, 27-37.

  Zielona-Jenek, M, Bartosiewicz, H. (2011). Dziecko w twoich rękach. Prawo dziecka do szacunku obejmuje także jego ciało. Dziecko, 4 (kwiecień 2011), 128-130.

  Zielona-Jenek, M. (2010). Proszę Pani, a oni się całują. A spotkaniach ze Smokiem. Doradca Dyrektora Przedszkola, 15, 60-61.

  Zielona-Jenek, M. (2010). Dzieci, seks i my, czyli rzecz o edukacji seksualnej. Miesięcznik Dyrektora Szkoły, 7 (021), 39-43.

  Zielona-Jenek, M. (2010). Seksualne wykorzystanie. Rola szkoły w ochronie i pomocy dziecku. Miesięcznik Dyrektora Szkoły, 9(023), 36-39.

  https://www.researchgate.net/profile/Monika-Zielona-Jenek

  Projekty badawcze

  Poznanie sprawców przestępstw seksualnych przeciw małoletnim

  Celem projektu jest analiza sposobów rozumienia przez sprawców przestępstw seksualnych przeciw małoletnim różnych relacji interpersonalnych, w tym relacji intymnych i opiekuńczych. Teoretyczną podstawą projektu są koncepcje ogólne, dotyczące przetwarzania informacji o doświadczeniach i zachowaniach seksualnych, a także modele szczegółowe, skoncentrowane na wyjaśnieniach mechanizmów popełniania przestępstw seksualnych (w tym: zniekształceń poznawczych i dewiacyjnych wzorców reagowania seksualnego). W ramach projektu przeprowadzony został krytyczny przegląd literatury na temat mechanizmów poznawczych w etiologii przestępstw seksualnych na szkodę dzieci i nastolatków. Stał się on punktem wyjścia do przeprowadzenia badań z udziałem mężczyzn skazanych za wykorzystywanie seksualne małoletnich oraz grup porównawczych (skazanych za przestępstwa seksualne na szkodę osób dorosłych, przestępstwa nie-seksualne i mężczyzn nigdy nie karanych). W chwili obecnej trwa opracowanie wyników badania.

  • Psychoterapia psychodynamiczna w obliczu epidemii COVID-19 i kwarantanny społecznej

  http://seksuologia.amu.edu.pl/?page_id=2547

  • Doświadczenia rodzeństwa osób wykorzystanych seksualnie w dzieciństwie

  http://seksuologia.amu.edu.pl/?page_id=2458

  • Zachowania seksualne w okresie dzieciństwa

  http://seksuologia.amu.edu.pl/?page_id=165

  Działalność w organizacjach

  Przewodnicząca Komisji Etycznej ds. Badań Naukowych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

  Działalność recenzencka

  International Journal of Sexual Health
  Reproductive Biology
  Journal of Applied Psychology
  Current Psychology
  Psychiatria Polska
  Dziecko Krzywdzone. Teoria Badania Praktyka
  Psychologia wychowawcza

  Członkostwo w organizacjach i towarzystwach

  Polskie Towarzystwo Seksuologiczne

  Dyżur, p. 115 (po uprzednim uzgodnieniu mailowym):

  poniedziałek 11.00-14.00

  środa 8.30-9.30

  dr Aleksandra Chodecka 

  Współpracownik, Wykładowca

  psycholożka, specjalistka w dziedzinie psychoseksuologii, absolwentka Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, w toku szkolenia psychoterapeutycznego. Pracuje w Zakładzie Seksuologii Społecznej i Klinicznej Wydziału Psychologii I Kognitywistyki UAM w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami oraz słuchaczami studiów podyplomowych. Jej zainteresowania naukowe obejmują rozwój seksualny oraz czynniki go determinujące, ze szczególnym uwzględnieniem uczestnictwa rozwijającej się osoby w sytuacjach o charakterze wykorzystania seksualnego. Autorka książki „Jestem dziewczynką, jestem chłopcem” (we współpracy z Aleksandrą Chodecką, GWP, 2010) oraz „Przesłuchanie małoletnich świadków” (WN PWN, 2012). Prowadzi praktykę psychologiczną, współpracuje z instytucjami edukacyjnymi i społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

  Adres:

  (pokój 115)
  Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM
  ul. A. Szamarzewskiego 89/AB
  60-568 Poznań

  Telefon

  61 829-23-02

  Email:

  Kierowniczka Zakładu –

  Prof. dr hab Maria Beisert: beisert@amu.edu.pl