O Zakładzie Seksuologii Społecznej i Klinicznej

 

UAM Seksuologia

Historia Zakładu

Krótka historia Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej UAM

Seksuologia UAM Podyplomowe

Doktoranci

Doktoranci w zespole Zakładu Seksuologii

Magistranci

Magistranci w zespole Zakładu Seksuologii

Seksuologia UAM Podyplomowe

Zatrudnieni

Personel zatrudniony w Zakładzie Seksuologii Społecznej i Klinicznej UAM

Seksuologia UAM Podyplomowe

Współpracownicy

Osoby stale współpracujące z Zakładem Seksuologii Społecznej i Klinicznej UAM

Seksuologia UAM Podyplomowe

Współpraca

Współpraca naukowa, ze środowiskiem, konferencje, działalność recenzencka i w organizacjach

Seksuologia UAM Podyplomowe

Projekty Badawcze

Projekty badawcze prowadzone przez zespół Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej

Adres:

(pokój 115)
Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM
ul. A. Szamarzewskiego 89/AB
60-568 Poznań

Telefon

61 829-23-02

Email:

Kierowniczka Zakładu –

Prof. dr hab Maria Beisert: beisert@amu.edu.pl