Prof. dr hab. Maria Beisert była dotąd promotorką 176 prac magisterskich na tematy związane z funkcjonowaniem psychoseksualnych dorosłych kobiet, rozwojem seksualnym dzieci, a także funkcjonowaniem sprawców przestępstw seksualnych.

Adres:

(pokój 115)
Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM
ul. A. Szamarzewskiego 89/AB
60-568 Poznań

Telefon

61 829-23-02

Email:

Kierowniczka Zakładu –

Prof. dr hab Maria Beisert: beisert@amu.edu.pl